Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Безпечна експлуатація зовнішніх газопроводів

Згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач)) має забезпечити утримання систем газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України та відповідає за технічний стан і безпечне користування газопроводами.

Якщо власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач)) не передав свою систему газопостачання (в тому числі зовнішні газопроводи) на баланс будь-якій спеціалізованій організації, а експлуатує цю систему газопостачання власними силами, то він повинен створити газову службу, затвердити відповідне положення про газову службу та визначено особу, відповідальну за газове господарство. До технічного обслуговування і ремонту споруд та об’єктів системи газопостачання власнику (балансоутримувачу та/або орендару (наймачу)) дозволяється залучати суб’єкти господарювання (спеціалізовані організації, які мають відповідні дозволи і декларації відповідності), що несуть відповідальність (згідно укладеного договору) тільки за своєчасне та якісне виконання робіт зазначених у цьому договорі. Укладання договору на технічне обслуговування не знімає з власника (балансоутримувача та/або орендара (наймача)) цих систем газопостачання відповідальності за технічний стан і безпечне користування зовнішніми газопроводами.

Під час господарської діяльності власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач)) повинен враховувати вимоги законодавчих та нормативних документів, а саме: Закон України «Про охорону праці» № 2694), «Правила безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15), «Порядок технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання» (наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.10.2011 р. № 640), «Кодекс газорозподільних систем» (постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494) та інші.

Власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач)) системи газопостачання та газорозподільне підприємство повинні визначити розмежування ділянок обслуговування (відповідальності) зовнішніх газопроводів, що зазначається в двосторонньому акті до якого додається схема граничних ділянок із зазначенням меж балансової належності.

Технічний стан зовнішніх газопроводів (підземних, надземних, наземних та ввідних) і споруд на них повинен систематично контролюватись власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем)) шляхом проведення комплексного технічного огляду (обходу) трас газопроводів, технічного обстеження, в тому числі комплексного приладового обстеження (далі — КПО), вимірювання захисних потенціалів і перевірки ефективності роботи засобів електрохімічного захисту. Відомості про заміну запірної арматури, кранів, компенсаторів, а також виконані роботи при капітальному або поточному ремонті, виконані аварійні роботи необхідно заносити у паспорт газопроводу. Запірну арматуру і компенсатори необхідно обслуговувати не рідше ніж один раз на рік і за необхідності — ремонтувати.

Власник (балансоутримувач) газопроводів повинен забезпечити проведення технічних оглядів (обхід) та технічне обстеження цих газопроводів, забезпечити проведення оцінювання та паспортизація технічного стану об’єктів систем газопостачання, визначення можливості подальшої експлуатації зовнішніх газопроводів, здійснення запобіжних заходів для безаварійної експлуатації об’єктів систем газопостачання, а також забезпечення промислової, пожежної та техногенної безпеки і охорони довкілля на цих об’єктах здійснюються відповідно до вимог нормативних документів.

На суб’єктах господарювання, у складі яких відсутня власна газова служба, технічний огляд (обхід) виконується на договірних засадах спеціалізованою організацією.

При технічному огляді надземні газопроводи необхідно перевіряти на можливий виток газу. Зовнішній стан газопроводу перевіряють візуально: кріплення та фарбування, провисання труб, стан запірних пристроїв, ізолювальних з’єднань, опор, наявність діелектричних підкладок тощо. Технічні огляди трас надземних газопроводів здійснюються не рідше ніж один раз на 6 місяців.

При технічному огляді підземних газопроводів (у тому числі з поліетиленових труб) необхідно перевіряти їх технічний стан, щільність і виявляти витікання газу за зовнішніми ознаками та за допомогою приладів. На наявність газу підлягають перевірянню всі елементи стояків газопроводів-вводів, колодязі і контрольні трубки, а також колодязі, камери інших підземних комунікацій, підвали будинків, шахти, колектори, підземні переходи та інші підземні споруди, розташовані на відстані до 15 м із обох боків від осі газопроводу. Контролюється виконання земляних і будівельних робіт, що проводяться у смузі 15 м, з обох боків від осі газопроводу з метою попередження його пошкодження.

Послідовність і періодичність технічних оглядів трас підземних газопроводів встановлюється власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем)) залежно від технічного стану газопроводів, корозійної активності ґрунтів і ефективності засобів електрохімічного захисту, тиску газу, наявності сигналізаторів загазованості в підвалах, виду місцевості та щільності її забудови, пори року, але не рідше ніж це зазначено в нормативних документах. Послідовність і періодичність проведення технічного огляду (обходу) та їх виконавці визначаються графіками (регламентами) технічного огляду (обходу). Графіки технічного огляду (обходу) об’єктів систем газопостачання суб’єкта господарювання, де ці об’єкти обслуговуються згідно з укладеними відповідними договорами, мають бути погоджені з спеціалізованими організаціями, які виконують зазначені роботи.

Результати обходів газопроводів фіксуються у журналі технічних оглядів і обходів газопроводів (форма журналу наведена в додатку 17 Порядку технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану). Періодичність проведення технічного обстеження встановлюється залежно від технічного стану газопроводу.

Власником зовнішнього підземного газопроводу повинна бути складена маршрутна карта траси цього газопроводу, на якій мають бути зазначена схема траси з прив’язками розміщення газопроводу і споруд на ньому (колодязів, контрольно-вимірювальних пунктів, контрольних трубок тощо), а також розташовані на відстані до 15 м від них будівлі та інші надземні споруди з зазначенням підвалів і напівпідвалів, підземних комунікацій і їх колодязів, камери і шахти, які підлягають перевірці на загазованість. Працівникам (обхідникам), які виконують технічні огляди (обходи) підземних газопроводів повинна надаватися під розписку маршрутні карти цих газопроводів. Перед допуском до першого обходу працівники (обхідники) повинні ознайомитися з трасою газопроводу на місцевості.

Технічний огляд трас підземних газопроводів в населених пунктах повинні проводитися бригадою в складі не менше ніж двох працівників. У незабудованій частині населеного пункту, а також поза проїжджою частиною доріг за відсутності в 15-метровій зоні по обидва боки від осі газопроводу колодязів, інших підземних споруд (комунікацій) допускається проведення обходу одним працівником. Під час обходу трас підземних газопроводів працівникам (обхідникам) забороняється: спускатися в шахти, колектори, колодязі та інші підземні споруди; користуватися відкритим вогнем, курити біля підвалів, колодязів, шахт, колекторів та інших підземних споруд.

З метою забезпечення безпечних умов експлуатації та виключення можливості пошкодження газорозподільної системи вздовж її траси в межах охоронної зони шириною 2 м з обох боків від зовнішньої стінки газопроводу в плані не допускаються:

 • обмеження доступу обслуговуючого персоналу у світлу пору доби, а при аварійній ситуації — цілодобово;
 • складування матеріалів і устаткування;
 • ведення земляних та будівельно-монтажних робіт;
 • садіння дерев;
 • улаштування стоянок автотранспорту, гаражів та інших споруд, у тому числі тимчасових.

Підземні (з металевих і поліетиленових труб), надземні та наземні газопроводи підлягають технічному обстеженню, в тому числі КПО відповідно до вимог Порядку технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану. При виконанні технічного обстеження, в тому числі КПО, підземних сталевих, поліетиленових газопроводів та наземних і надземних газопроводів необхідно:

 • визначати місцезнаходження і глибину закладання газопроводу (тільки для підземних);
 • визначати герметичність газопроводу;
 • здійснювати обстеження газопроводів на наявність корозії;
 • визначати стан захисного ізоляційного покриття та електропотенціалу для підземних сталевих газопроводів;
 • визначати якість зварних з’єднань (за необхідності).

КПО підземних сталевих газопроводів необхідно здійснювати:

 • вперше — через рік після введення в експлуатацію;
 • не рідше ніж один раз на 5 років при тривалості експлуатації до 25 років для таких, що знаходяться в задовільному технічному стані та нормальних геологічно-корозійних умовах;
 • не рідше ніж один раз на 3 роки при експлуатації понад 25 років для таких, що знаходяться в задовільному технічному стані та нормальних геологічно-корозійних умовах;
 • не рідше ніж один раз на рік при тривалості експлуатації понад 25 років для таких, що знаходяться у складних геологічно-корозійних умовах (сейсмічність понад 6 балів, підроблювані території), мають захисне покриття типу «нормальне», включені до плану капітального ремонту або заміни.

КПО стану поліетиленових газопроводів проводиться у строки, що встановлені для обстеження сталевих газопроводів.

Позачергові КПО газопроводів необхідно проводити у разі:

 • у разі якщо строк експлуатації перевищує для сталевих газопроводів — 40 років, для поліетиленових — 50 років;
 • при виявленні нещільності чи розривів зварних стиків, наскрізних корозійних пошкоджень;
 • зниження величини потенціалу «газопровід-земля» до значень нижче мінімально допустимих значення поляризаційних потенціалів металу, рівним мінус 0,85 В, відносно насиченого мідносульфатного електроду порівняння;
 • перерви у роботі електрозахисних установок понад 1 місяць — у зонах впливу блукаючих струмів і понад 6 місяців — в інших випадках, передбачених нормативними документами.

За результатами КПО сталевих і поліетиленових газопроводів складаються відповідні Акти перевірки технічного стану перевіреного газопроводу та паспорт технічного стану цього газопроводу.

Власники (балансоутримувачі) повинні забезпечити належну організацію проведення технічного обстеження об’єктів систем газопостачання та своєчасне і повне виконання заходів, передбачених висновками спеціалізованої організації. Фахівці спеціалізованої організації повинні забезпечувати якісне та своєчасне виконання робіт з технічного обстеження об’єктів систем газопостачання в обсягах, визначених договором на їх виконання, провести розрахунки залишкового ресурсу газопроводів та споруд на них. Визначення загального технічного стану газопроводів, а також формулювання висновків і пропозицій щодо їх подальшої експлуатації потрібно виконувати на підставі результатів технічного обстеження газопроводів.

Джерело: Управління Держпраці

 Розсилка новин