...

Чи можливе продовження терміну дії атестації робочих місць?


Чи можливе продовження терміну дії атестації робочих місць за умовами праці та проведення атестації без гігієнічної оцінки умов праці у разі дії хімічного фактора, так як з 01.01.2019 скасовано дію ГОСТу 12.1.005-88 «Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони»?

Відповідає головний державний інспектор сектору експертизи умов праці Управління Держпраці у Рівненській області Світлана Нагорна

Правовою основою для проведення атестації робочих місць за умовами праці є чинні законодавчі та нормативні акти з питань охорони і гігієни праці, вимоги Закону України «Про охорону праці» (ст. 7, 13) згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442, і відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України і Головним санітарним лікарем України від 01.09.1992 № 41.

Згідно з пунктом 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442, атестація проводиться атестаційною комісією, визначається наказом по підприємству в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Результати атестації робочих місць за умовами праці є єдиною прийнятною підставою для об’єктивної оцінки умов праці та обґрунтованого надання працівникам, які працюють у шкідливих і важких умовах, пільг, компенсацій та застосовуються протягом 5 років після їх затвердження наказом.

Чинним законодавством не передбачено продовження термінів дії атестації робочих місць за умовами праці.

Гігієнічна оцінка умов праці базується на принципі диференціації оцінок умов праці залежно від фактично визначених рівнів впливу факторів виробничого середовища і трудового процесу та з урахуванням їх можливої шкідливої дії на здоров’я працівників.

За результатами оцінювання умов праці складають листи спостереження (фотографії робочого часу) з метою визначення тривалості дії шкідливих факторів у відсотках до тривалості зміни.

Узагальнені відомості вносяться до Карти умов праці. Карта умов праці на кожне робоче місце складається комісією після проведення атестації за даними лабораторно-інструментальних досліджень. Карта умов праці включає оцінювання факторів виробничого середовища і трудового процесу, гігієнічне оцінювання умов праці, оцінювання технічного та організаційного рівня.

Атестація, проведена без санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища на робочому місці, порушить абз. 3 п. 6 постанови Кабінету Міністрів України № 442.

Джерело: прес-центр Управління Держпраці у Рівненській області