Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Атмосфера нетерпимості до порушників зберігає життя

Проводячи перед початком роботи інструктаж з охорони праці, майстер не помітив (чи вдав, що не помітив?), що один з підлеглих перебуває в стані алкогольного сп’яніння. Така безконтрольність (чи безпринципність) з боку керівника робіт, та й з боку працівника теж, виявилися для останнього фатальними…

Відомості про потерпілого та характеристика підприємства

Загальний стаж працівника — укладальника-пакувальника одного з товариств Хмельниччини (саме за такою спеціальністю працював робітник, про якого йдеться) — 36 років, зокрема, на цьому підприємстві — 5, за зазначеною професією — 4. Якщо вірити даним акта спеціального розслідування, всі інструктажі, навчання з питань охорони праці, а також медичні огляди він проходив вчасно, а тому від роботи жодного разу відсторонений не був.

Видом діяльності підприємства згідно з КВЕД-2010 є виробництво чавуну, сталі та феросплавів, а також металообробка. На виконання робіт та експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки товариство в установлені законом терміни отримало відповідні дозволи Держгіпромнагляду та Держпраці. Чисельність працівників — 457 осіб. На підприємстві затверджено Правила внутрішнього трудового розпорядку.

В товаристві є служба охорони праці, підпорядкована безпосередньо директору. Як випливає з матеріалів спеціального розслідування, працівники регулярно забезпечувалися спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ, проходили медичні огляди, навчання та інструктажі з питань охорони праці. На роботи, що виконуються на підприємстві, розроблено та затверджено нормативно-правові акти з охорони праці.

Обставини та причини трагедії

Нещасний випадок, про обставини та причини якого піде мова, стався під час навантаження відходів рулонної сталі до кузова вантажного автомобіля, яке здійснювалося за допомогою мостового вантажопідіймального крана.

З акта спеціального розслідування: «… о 7 год. 45 хв. ранку Д. прийшов на роботу в ТОВ «М», де працював укладальником-пакувальником. Переодягнувшись в спецодяг, взувшись у спецвзуття та надівши на голову захисну каску, а на руки рукавиці, за розпорядженням майстра М. приступив до виконання своїх обов’язків — пакування оцинкованого рулонного металу. Близько 9 год. майстер М., провівши відповідний інструктаж, поставив перед укладальниками-пакувальниками Д. та Р., а також машиністом мостового вантажопідіймального крана З. завдання завантажити кузов автомобіля КАМАЗ-5410 відходами рулонної сталі…

Стропування вантажу на підлозі проводив укладальник-пакувальник Р., якому допомагав майстер М. Звільнення вантажу від стропа в кузові автомобіля виконував Д. Підіймання, переміщення та опускання в транспортний засіб вантажу за допомогою вантажопідіймального механізму здійснювала машиніст крана З.

Кожен раз після звільнення вантажу від стропа Д. сходив з кузова на підлогу. Під час опускання вантажу в кузов він у кузові не перебував — Д. підіймався та опускався з кузова автомобіля через дерев’яну приставну драбину, що була приставлена до борту кузова. Під час перебування в кузові Д. ходив по відходах завантаженої рулонної сталі, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння…При цьому він оступився на одному з рулонів, і, не втримавши рівноваги, випав з кузова через задній борт з висоти 2 м на бетонну підлогу приміщення відділення оцинкування…».

Оскільки при падінні потерпілий отримав закриту спінальну травму, перелом-вивих 5 шийного хребця, закриту черепно-мозкову травму, закриту травму органів грудної клітки, закриту травму органів черевної порожнини, то лікарі не змогли врятувати йому життя.

Слід зазначити, що подія сталася на очах членів бригади та майстра М., який відповідно до покладених на нього посадовою інструкцією обов’язків повинен був подбати не тільки про безпечне виконання робіт при навантаженні автомобіля, але й про дотримання працівниками трудової дисципліни. Важко повірити в те, що, здійснюючи керівництво роботою та беручи безпосередню участь у її виконанні, майстер не помічав, у якому стані перебував Д., як і в те, що перед початком подачі рулонної сталі в кузов зазначений працівник щоразу спускався на підлогу.

Висновки комісії

За висновками комісії із спеціального розслідування, причинами нещасного випадку стали:

1. Недостатній контроль за дотриманням підлеглими працівниками трудової дисципліни (порушення п. 2.7 майстром відділення оцинкування цеху холодного прокату і його покриття посадової інструкції, затвердженої директором ТОВ «М»).

2. Особиста необережність потерпілого (порушення п. 3.3 інструкції з охорони праці № 37 для укладальника-пакувальника, інструкції з охорони праці № 38 під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт, затверджених директором ТОВ «М»).

3. Алкогольне сп’яніння (порушення п. 1.22 інструкції з охорони праці № 37 для укладальника-пакувальника, затвердженої директором ТОВ «М»).

Особами, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, комісія визнала:

1. Майстра відділення оцинкування М., який недостатньою мірою контролював дотримання підлеглим йому працівником трудової та виробничої дисципліни, інструкцій з охорони праці.

2. Укладальника-пакувальника Д., який приступив до роботи в стані алкогольного сп’яніння, знаходячись на кузові автомобіля, ходив по завантажених на автомобіль відходах рулонної сталі, чим порушив інструкції з охорони праці № 37 для укладальника-пакувальника, № 38 під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт, які діють на підприємстві.

Для усунення причин нещасного випадку комісія намітила низку профілактичних заходів:

– забезпечення директором ТОВ «М» у майбутньому належного контролю за дотриманням трудової та виробничої дисципліни;
– проведення позапланового інструктажу з питань охорони праці з усіма працівниками;
– проходження майстром відділення оцинкування М., а також укладальниками-пакувальниками та стропальниками позачергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці;
– доведення обставин і причин нещасного випадку до відома членів трудового колективу.

Крім цього, члени комісії запропонували керівнику товариства:

1. Переглянути технологічну карту навантажування відрізків рулонної сталі на кузов автомобіля КАМАЗ-5410 за допомогою мостового вантажно-підіймального крана;

2. Під час виконання робіт на висоті (в кузові автомобіля), передбачити застосування запобіжного пояса;

3. Провести психофізіологічну експертизу працівників, які допускаються до виконання робіт на висоті.

Коментар автора

За логікою, основною організаційною причиною нещасного випадку є незадовільне функціонування, недосконалість, або відсутність у товаристві системи управління охороною праці.

Про це свідчить той факт, що ні майстер, ні начальник цеху, ні головний інженер, ні служба охорони праці, ні сам директор не подбали про відсторонення від роботи працівника, який перебував на робочому місці в нетверезому стані.

Мені можуть заперечити, мовляв, у начальника цеху, головного інженера, директора і без того турбот вистачає, їм ніколи слідкувати, в якому стані перебуває той чи інший працівник. Але, по-перше, їх до цього ніхто не змушує. По-друге, вони мали б подбати про запровадження на виробництві обстановки нетерпимості до осіб, які з’являються на робочому місці в нетверезому стані, та про відсторонення їх від роботи, як це передбачено трудовим законодавством. І якби так було, то не було б необхідності принюхуватися до кожного працівника.

Ніхто із зазначених посадовців не подбав про забезпечення укладальника-пакувальника Д., крім захисної каски, ще й запобіжним поясом, а це необхідно було зробити, оскільки потерпілий, як зазначено в акті спеціального розслідування, перед падінням перебував на висоті понад 1,3 м, ближче 2 м до її неогородженого перепаду (див. абз. 3 п. 2.1. Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті).

В той же час, відповідно до посадових обов’язків, і директор, і головний інженер, і начальник цеху не лише самі повинні дбати про створення здорових і безпечних умов праці на виробництві, а й здійснювати контроль за тим, як це роблять їх підлеглі.

Серед відповідальних за нещасний випадок осіб немає прізвища директора ТОВ «М», в той же час саме на нього в цьому випадку ст. 13 Закону України «Про охорону праці» покладає відповідальність за функціонування в товаристві системи управління охороною праці, яка передбачає здійснення контролю за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження із засобами виробництва, використанням засобів захисту, безпечним виконанням робіт.

Попри те, що велику роль у профілактиці виробничого травматизму відводиться службі охорони праці, про недоліки в її роботі в акті спеціального розслідування не сказано ні слова, хоча це передбачено п. 2 Додатка 3 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

У висновках комісії із спеціального розслідування відсутні пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, чиї дії або бездіяльність призвели до нещасного випадку. В той же час, відповідно до п. 5 Додатка 3 до зазначеного вище нормативно-правового акта, такі пропозиції вона повинна була розробити з урахуванням допущених посадовими особами порушень законодавства про охорону праці, які, на її думку, знаходяться в причинно-наслідковому зв’язку з настанням трагедії.

Враховуючи все це, навряд чи варто сподіватися, що в майбутньому на зазначеному підприємстві буде вестись відомчий контроль за дотриманням працівниками вимог безпеки та трудової дисципліни, своєчасно усуватимуться небезпечні фактори, здатні призвести до нещасних випадків з працівниками.

ВАСИЛЬ КУРАЖИНСЬКИЙ,
експерт з охорони праці

Джерело: журнал «Охорона праці і пожежна безпека» № 12, 2016

Завжди актуальні матеріали в журналі
«Охорона праці і пожежна безпека»
Придбати видання


Розсилка новин