Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Якою є гранична вага вантажу для чоловіків та яким нормативним документом її встановлено?

Якою є гранична вага вантажу для чоловіків (вантажників на складі торговельного підприємства) та яким нормативним документом її встановлено?
Людмила Яківна, м. Київ

Переміщення в технологічному процесі вантажів вагою понад 20 кг або на відстань понад 25 м повинно бути механізовано та виконуватись за допомогою підіймально-транспортних механізмів або засобів механізації (п. 3.3.2, п. 3.3.3 ГОСТ 12.3.020-80 «Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности»).

Загальні вимоги щодо норм ручного перенесення вантажів чоловіками регламентує таблиця 4.11.7 Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2001 р. № 528, де визначені класи умов праці за показниками важкості трудового процесу: оптимальний (легке фізичне навантаження), допустимий (середнє фізичне навантаження) та шкідливий (важка праця) 1-го ступеня та 2-го ступеня. Зокрема, відповідно до п. 2.1, п. 2.3.1, п. 2.3.1 вищезазначеної таблиці до шкідливих (важких) умов праці чоловіків відноситься:

  • підіймання та переміщення (разове) вантажів, чергуючи з іншою роботою (до 2 разів на годину), а також підіймання та переміщення (разове) вантажів постійно протягом робочої зміни 30 кг і більше;
  • переміщення з робочої поверхні та з підлоги протягом кожної години зміни сумарної маси вантажів відповідно 870 кг і більше та 435 кг і більше.

Відповідно до п. 6.1.1.1, п. 6.1.1.2, п. 6.1.2.1, п. 6.1.2.2, таблиці додатка 4 «Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників» Порядку проведення медичних оглядів працівників  певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 р. № 246, у закладах охорони здоров’я з періодичністю 1 раз на рік медичному огляду підлягаю чоловіки, які залучаються до:

  • підняття та ручного переміщення вантажу (постійно більш 2-х разів на годину) маси вантажу більше 15 кг;
  • підняття і переміщення вантажу при чергуванні з іншою роботою (до 2 раз на годину) масою вантажу більше 30 кг;
  • підняття з робочої поверхні сумарної маси вантажу, який переміщується протягом кожної години зміни, більше 870 кг, а також з підняття з підлоги — більше 435 кг.

Слід зазначити, що п. 12.1.8 НПАОП 52.0-1.01-96 та п. 10.6.4 НПАОП 63.12-1.03-96 допускають ручне переміщення вантажів з робочої поверхні для чоловіків віком понад 18 років не більше 50 кг, а піднімання вантажів масою більше 50 кг — не менш ніж двома чоловіками.

Микола ФЕДОРЕНКО,
головний державний інспектор з охорони праці
Територіального управління Держгірпромнагляду у Київській обл. і м. Києві

Матеріал надано редакцією журналу «Охорона праці і пожежна безпека»

Розсилка новин