Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

— Які норми й терміни видачі спецхарчування встановлено чинними нормативними документами? Яка існує відповідальність за порушенн

— Які норми й терміни видачі спецхарчування встановлено чинними нормативними документами? Яка існує відповідальність за порушення цих термінів?
(Людмила Яворська, Житомирська обл.)

Питання поставлено не зовсім коректно, тому що терміну «спецхарчування» у нормативних актах немає.
Нормативними актами, зокрема ст. 7 Закону України «Про охорону праці» передбачено, що працівники, які працюють у важких і шкідливих умовах, забезпечуються безоплатно лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами.
Видача працівникам молока та лікувально-профілактичного харчування передбачена також ст. 166 Кодексу законів про працю України.
Безоплатне забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням працівників, зайнятих на роботах з особливо шкідливими умовами праці, здійснюється на підставі Переліку виробництв, професій та посад, робота в яких дає право на безплатне отримання лікувально-профілактичного харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці, раціонів цього харчування, норм безплатної видачі вітамінних препаратів та правил безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування, затвердженого постановою Держкомітету Ради Міністрів СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 7 січня 1977 р. № 4/П-1 (зі змінами та доповненнями) (далі — Перелік № 4).
Лікувально-профілактичне харчування надається працівникам, як правило, у вигляді обіду з трьох страв, виготовлених з певного набору харчових продуктів. Перелік і кількість продуктів залежить від виду хімічних речовин, які виробляються або застосовуються на підприємстві.
Доповнюється лікувально-профілактичне харчування безоплатним забезпеченням працівників комплексними вітамінними препаратами, склад яких також залежить від виду застосовуваних хімічних речовин.
При здійсненні профкомом (цехкомом) громадського контролю (особливо це стосується хімічних, металургійних, електротехнічних, радіотехнічних та харчових підприємств, а також виробництв із застосуванням радіоактивних речовин, з перевантаження апатиту тощо) важливо перевірити такі питання:
— чи повністю забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням працівники певного виду професій і посад підприємства, перераховані у штатному розписі, які зазначені у Переліку № 4?
— чи дотримуються при приготуванні їжі для лікувально-профілактичного харчування виду та норм закладки харчових продуктів?
— чи повністю забезпечуються працівники необхідними вітамінними препаратами?
— яким чином буде забезпечено надання лікувально-профілактичного харчування при відсутності на підприємстві закладу організованого гарячого харчування?
Безоплатне забезпечення працівників молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами здійснюється на підставі Порядку безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, затвердженого постановою Держкомітету Ради Міністрів СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 16 грудня 1987 р. № 731/П-13 (далі — Порядок № 731).
До Порядку № 731 додається Перелік хімічних речовин, при роботі з якими у профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затверджений Міністерством охорони здоров’я СРСР від 4 листопада 1987 р. № 4430-87 (далі — Перелік № 4430).
Згідно з пп. а п. 1 Порядку № 731 молоко видається по 0,5 літра за зміну незалежно від її тривалості у дні фактичної зайнятості працівника на роботах, пов’язаних з виробництвом або застосуванням хімічних речовин, передбачених у Переліку № 4430.
При відсутності на підприємстві об’єкту гарячого харчування (їдальня, буфет, роздаточна, пункт харчування тощо) при організації видачі молока виникають певні проблеми. Адже для видачі молока на підприємстві потрібно доставити його спеціальним транспортом, організувати пункт збереження й видачі молока, а також призначити відповідального за видачу молока працівника, у якого є особиста санітарна книжка з відміткою про проходження медичного огляду у відповідності до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних хвороб» від 23 липня 2002 р. № 280.
При здійсненні профкомом (цехкомом) громадського контролю щодо забезпечення працівників молоком перевіряються ті ж питання, що й при здійсненні контролю за організацією лікувально-профілактичного харчування.

Розсилка новин