Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Визнання обладнання устаткованням підвищеної небезпеки

До устатковання підвищеної небезпеки відноситься технологічне обладнання деревообробної промисловості. Який документ визначає, яке саме? Наприклад, свердлильний верстат — це обладнання підвищеної небезпеки? Чи ним є лише обладнання для хімічної переробки деревини?

Базовими нормативно-правовими актами, що визначають безпеку праці на деревообробних верстатах, є Правила охорони праці в деревообробній промисловості (НПАОП 20.0-1.02-05), міждержавний стандарт ГОСТ 12.2.026.0-93 «Оборудование деревообрабатывающее. Общие требования безопасности к конструкции» та державний стандарт ДСТУ 2807-94 «Устаткування метало- i деревообробне. Загальні вимоги безпеки i методи випробувань».

«Обробка деревини та інших речовин антисептичними та вогнезахисними сумішами і речовинами» та «обслуговування верстатів по обробці деревини і металів» відносяться до робіт підвищеної небезпеки (пункти 42, 115 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15, НПАОП 0.00-8.24-05). Тобто до робіт підвищеної небезпеки відноситься тільки обслуговування деревообробного верстата, а безпосередня експлуатація верстата (без його обслуговування) не відноситься до робіт підвищеної небезпеки. Слід зазначити, що до технічного обслуговування верстатів можуть залучати на договірних умовах працівників спеціалізованих організацій. Норми і правила охорони праці не допускають експлуатацію верстатів без їх технічного обслуговування.

Відповідно до п. 12 Додатка 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1107, технологічне устатковання деревообробної промисловості входить до Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, та на його експлуатацію необхідно отримувати Дозвіл від територіальних органів Держгірпромнагляду. Відповідно до ст. 21 Закону України «Про охорону праці» одержання Дозволу не вимагається «у разі експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, яке прийнято в експлуатацію з видачею відповідного сертифіката або щодо якого зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації, а також у разі реєстрації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці».

Микола Федоренко,
головний державний інспектор з охорони праці
Територіального управління Держгірпромнагляду у Київській обл. і м. Києві

Матеріал надано редакцією журналу «Охорона праці і пожежна безпека»

Розсилка новин