Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Вступний інструктаж для працівників, які виконують роботи за договором підряду

Чи потрібно проводити кожен раз вступний інструктаж для працівника, який надає послуги згідно з договором цивільно-правового характеру, якщо протягом року укладається декілька таких договорів і у випадку, коли договір закінчується, наприклад, 30 грудня, а новий укладається 4 січня? Ігор В’ячеславович, Київська обл.

Відповідно до п. 6.3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 р. № 15, вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться: з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їхньої освіти, стажу роботи та посади, а також з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства.

Вступний інструктаж проводиться за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва.

Програма та тривалість вступного інструктажу затверджуються керівником підприємства.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці за встановленою формою.

Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться одноразово перед допуском на територію підприємства, тому не має потреби у проведенні повторного вступного інструктажу.

Слід зазначити, що представники Державної інспекції України з питань праці, керуючись вимогами ч. 4 ст. 29 Кодексу законів про працю України, яка вказує, що до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони, можуть визнати проведення інструктажу як одну з ознак трудового договору.

Розсилка новин