Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Розроблення навчально-тематичних планів і програм

Хто саме має погоджувати та затверджувати навчально-тематичні плани і програми на підприємстві та для навчальних центрів, що проводять навчання з охорони праці інших суб’єктів господарювання? Чи обов’язкове погодження навчально-тематичних планів і програм навчальних центрів керівниками теруправлінь Держгірпромнагляду?

Загальна норма про обов’язковість проходження працівниками інструктажів та навчання з питань охорони праці під час прийняття на роботу і в процесі роботи закріплена статтею 18 Закону України «Про охорону праці» і регламентується Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15 (далі — Типове положення).

Згідно з п. 3.2 Типового положення на його основі на підприємствах, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, розробляються і затверджуються відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці, а також формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники.

Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавцем доручена організація цієї роботи (п. 3.2 Типового положення).

Відповідальність за організацію і здійснення інструктажів, навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на роботодавця (п. 3.19 Типового положення).

Навчання з питань охорони праці на підприємстві проводиться за затвердженими роботодавцем навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників та Типового тематичного плану і програми навчання з питань охорони праці посадових осіб, визначених в додатку 4 Типового положення.

Навчально-тематичні плани і програми навчання з питань охорони праці затверджуються керівниками суб’єктів господарювання, які проводять навчання з питань охорони працівників інших суб’єктів господарювання.

Типовим положенням не передбачено зовнішнє погодження таких планів та програм.

Степан Дунас, заступник голови Держгірпромнагляду України

Матеріал надано редакцією журналу «Охорона праці і пожежна безпека»

Розсилка новин