Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей
Документи

Плануємо роботу з ОП на перший квартал нового року

Відповідно до п. 5.1 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 р. № 255 (далі — Типове положення), її робота має здійснюватись відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених роботодавцем. Такі плани повинні затверджуватися до початку нового року. Враховуючи, що перший квартал — це підбиття підсумків роботи за минулий рік, планувати слід такі роботи, що дадуть інформацію про вжиті протягом минулого року заходи та про те, як вони вплинули на стан безпеки та гігієни праці.

На що слід звернути увагу

Плануючи роботу служби охорони праці на перший квартал поточного року, необхідно:

Заповнити

1. Своєчасно заповнити форму статистичного спостереження Державної служби статистики України (далі — Держстат України) — Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за формою № 1-ПВ (умови праці) (раз на 2 роки), затверджений наказом Держстату України від 26 червня 2017 р. № 150. Звіт подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб до 28 лютого.

Для його підготовки необхідні матеріали атестації робочих місць за умовами праці, що проводиться раз на 5 років.

Важливо!
З 1 січня 2020 р. втратив чинність наказ Держстату України від 18 серпня 2014 р. № 242, яким затверджено форму державного статистичного спостереження № 7-тнв (річна) «Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році» (відповідно до наказу Держстату від 21 жовтня 2019 № 348)1.

Запланувати

2. Запланувати перевірку:

а) виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці (далі — ОП), програми поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням;

б) розділу «Охорона праці»: суми витрат на ОП за минулий рік (якщо на підприємстві у минулому році було укладено колективний договір). На жаль, фінансисти дуже рідко ведуть окремий облік витрат коштів на ОП.

Службі ОП бажано самостійно вести облік витрат на охорону праці, користуючись Переліком заходів та засобів з охорони праці2, кошти на здійснення та придбання яких включаються до витрат. Найзручніше скласти з таких даних таблицю витрат задля подальшого обліку.

Необхідно пам’ятати, що за невикористання мінімальної суми коштів, яка має бути витрачена на ОП, накладається штраф у розмірі 25% невикористаної суми;

в) наявності на робочих місцях інструкцій з охорони праці. Водночас слід уточнити строки їх перегляду (раз на 3 роки для робіт з підвищеною небезпекою та раз на 5 років — для інших).

Відповідно до п. 2 розд. V Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 30 березня 2017 р. № 526, введені в дію інструкції видаються (тиражуються) у вигляді брошур (для безпосередньої видачі керівникам структурних підрозділів (служб) та працівникам) або односторонніх аркушів чи плакатів (для розміщення на робочих місцях або у виробничих дільницях).

г) якості проведення повторних інструктажів з охорони праці.

Відповідно до п. 6.9 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15, «первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці особою, яка проводила інструктаж»;

д) навчальних планів та програм навчання з питань ОП для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, та посадових осіб;

Важливо!

Уточніть на підставі останнього Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці Державної служби України з питань праці3, чи не було введено в дію нових нормативно-правових актів, що потребує зміни планів та програм навчання та внесення змін до інструкцій з охорони праці.

е) наказів щодо призначення відповідальних осіб з питань охорони праці.

Бувають різні ситуації, коли треба видати новий наказ про призначення відповідальних осіб з питань ОП (зміна місця роботи, несвоєчасне проходження навчання та перевірки знань з ОП, хвороба тощо). У таких випадках важливо відслідковувати, чи занесені всі дані до паспортів машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

є) виконання приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та подань страхових експертів з ОП у визначені строки;

ж) проведення попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на роботах:

  • важких;
  • зі шкідливими чи небезпечними умовами праці;
  • таких, де є потреба у професійному доборі;

з) проведення щорічних обов’язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

Треба впевнитися, що строк договору із закладом охорони здоров’я не закінчився, уточнити дію строків медичних оглядів для працівників різних професій;

і) наявність і стан наочних засобів пропаганди та інформації з ОП на робочих місцях, у місці проведення вступного інструктажу та необхідність їх поповнення.

Передбачити

3. Передбачити проведення оцінки ефективності системи управління охороною праці (далі — СУОП). Така оцінка здійснюється відповідно до визначених параметрів у системі управління охороною праці. Для отримання оціночних показників слід передбачити проведення аудиту охорони праці. Відповідно до п. 3.12. Типового положення, служба ОП бере участь у проведенні внутрішнього аудиту охорони праці.

У чому полягає участь служби і чи може інженер з ОП сам проводити аудит? По суті своїх функціональних обов’язків, інженер з ОП не підпадає під вимоги, що ставляться до аудитора. Відповідно до посадової інструкції, він має:

  • контролювати дотримання працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці;
  • у разі виявлених порушень видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи;
  • зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу для життя чи здоров’я працівників.

Усе це не властиво аудитору. Водночас, якщо інженер з ОП не буде використовувати свої права, він порушить свої посадові обов’язки.

Тому автор переконаний, що служба охорони праці має:

  • брати участь у підготовці аудиту охорони праці та узагальненні даних, отриманих аудиторами підприємства;
  • готувати пропозиції щодо усунення виявлених невідповідностей, здійснювати оцінку ефективності СУОП.

Внутрішніх аудиторів можна підготувати із уповноважених найманими працівниками осіб з питань ОП, які повинні за рахунок роботодавця пройти навчання з питань охорони праці4.

Як підсумок роботи за минулий рік, слід планувати підготовку матеріалів для проведення підсумкової наради у керівника підприємства з питань охорони праці.

_____________
1 Слідкуйте, коли буде затверджений альбом, загальний табель форм державних статистичних спостережень на 2020 р. та календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності у 2020 р.
2 Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994.
3 http://dsp.gov.ua/
4 п. 1.7 Типового положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 березня 2007 р. № 56.

Георгій Лесенко, експерт з охорони праці

Джерело: журнал «Охорона праці і пожежна безпека»

Переконайтеся, що ви передплатили журнал і вся необхідна інформація є під рукою!

Читайте такожРозсилка новин