Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей
Документи

Організація проведення інструктажів з питань охорони праці

Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити інструктажі з питань ОП, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

За характером і часом проведення інструктажі з питань ОП поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж проводиться:

 • з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
 • з працівниками інших організацій, які прибули в Управління і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для Управління;
 • з працівниками іншого підприємства, які беруть безпосередню участь у доставці, налагодженні, обслуговуванні машин, механізмів, обладнання, матеріалів тощо;
 • з учнями та студентами, які прибули в Управління для проходження трудового або професійного навчання;
 • з екскурсантами, у разі екскурсії в Управління.

Відповідальні особи, які організовують й оформлюють допуск в Управління осіб згідно з п. 2.1 цього розділу, мають завчасно повідомити про це службу охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістами служби ОП, призначеними наказом по Управлінню, які в установленому порядку пройшли навчання і перевірку знань з питань ОП.

Проведення вступного інструктажу зазвичай здійснюється в кабінеті охорони праці або в спеціально обладнаному для цього приміщенні з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за Програмою вступного інструктажу з охорони праці.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праціякий зберігається у працівника, відповідального за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

2.2. Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

 • щойно прийнятим (постійно чи тимчасово) в Управління;
 • який переводиться (постійно чи тимчасово) з одного структурного підрозділу до іншого;
 • який виконуватиме нову для нього роботу;
 • відрядженим працівником іншого підприємства, що бере безпосередню участь у виробничому процесі в Управлінні;
 • відрядженим працівникам іншого підприємства, що бере безпосередню участь у доставці, налагодженні, обслуговуванні машин, механізмів, обладнання, матеріалів тощо.

Первинний інструктаж проводиться з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних закладів:

 • до початку трудового або професійного навчання;
 • перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо;
 • з учнями, перед кожною темою виробничого навчання.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

2.3. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно-правовими актами з ОП, які діють у галузі, з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

 • на роботах підвищеної небезпеки — 1 раз на 3 місяці;
 • для решти робіт — 1 раз на 6 місяців.

Від повторного інструктажу звільняються особи, зазначені у Переліку професій та посад працівників, які звільняються від проходження повторного інструктажу з питань охорони праці.

Якщо під час проведення повторного інструктажу працівник був відсутній на роботі більш як 30 календарних днів — для робіт підвищеної небезпеки, а для решти робіт — понад 60 днів (тимчасово працював в іншому підрозділі, перебував у відпустці, хворів тощо), дозволяється одночасно проводити повторний та позаплановий інструктажі.

2.4. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками (на робочому місці, в службі охорони праці):

 • при впровадженні нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
 • у разі зміни технологічного процесу, заміни або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
 • які переводяться в межах свого структурного підрозділу (у разі зміни умов праці);
 • у разі порушень працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
 • за певної перерви в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів — для робіт підвищеної небезпеки, а для решти робіт — понад 60 днів.

Позаплановий інструктаж з учнями, студентами, слухачами проводиться під час проведення трудового і професійного навчання при порушеннях ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим працівником або групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин та обставин, що спричинили потребу його проведення.

2.5. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

 • при ліквідації аварії або стихійного лиха;
 • під час проведення робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження;
 • при виконанні разових робіт, не пов’язаних з прямими обов’язками працівника.

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

 • Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі для працівників Управління проводить безпосередній керівник робіт (керівник структурного підрозділу, майстер, механік, енергетик тощо).
 • Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

 • Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та допуск працівників до роботи особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до Журналу реєстрації інструктажів з питань ОП на робочому місці. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою структурного підрозділу (за її наявності). При заповненні Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці дати та записи ведуться у хронологічному порядку. Забороняється відривати сторінки журналу реєстрації інструктажів, навіть коли вони були зіпсовані.

Строк зберігання Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці після останнього запису у ньому — 10 років.

Особисті підписи особи, яку інструктують, та особи, яка інструктує, проставляються по кожній інструкції окремо.

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів — не обов’язково це робити.

 • Записи до журналу реєстрації інструктажів вносяться безпосередньо в день проведення інструктажу або перевірки знань. Забороняється робити записи до журналу реєстрації інструктажів заздалегідь.

У разі незадовільних результатів перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань не дозволяється.

Відповідальність за своєчасність та якість проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів працівникам Управління несе особа, в розпорядженні якої перебував працівник на період проведення інструктажу.

Автор: Володимир Дрозд, начальник відділу охорони праці філії «Вільногірський ГМК» ПАТ «ОГХК»

Джерело: «Консультант з охорони праці та пожежної безпеки» №11, 2018

Переконайтеся, що ви передплатили журнал і вся необхідна інформація є під рукою!

Читайте такожРозсилка новин