Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Окремі питання організації медоглядів персоналу

Де слід проходити медогляд (при прийомі на роботу та періодичний): за місцем реєстрації працівника, за місцем реєстрації підприємства чи у будь-якому місті області?
Як провести періодичний медогляд працівникам, які працюють за комп’ютерами (бухгалтери, економісти, інженери)?
Катерина, Черкаська обл.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров’я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника. Медичні огляди проводяться на підставі договору, укладеного з роботодавцем (п. 4.1 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21 травня 2007 р. № 246; далі — Порядок № 246). Оскільки до медогляду працівників повинні залучатися лікарі, які мають підготовку з профпатології та обізнані з умовами праці цих працівників, особливостями виробництва та шкідливими факторами виробничого середовища, їх гігієнічною оцінкою й можливою професійною патологією на підприємстві (виробництві) (п. 4.1.3 Порядку № 246), та Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, погоджується представником місцевої санітарно-епідеміологічної служби), то медичний огляд має проводитись у місцевому (територіальному) закладі охорони здоров’я, який має відповідних лікарів з профпатології. Роботодавець повинен видати направлення на медичний огляд працівника за встановленою формою (Додаток 3 до Порядку № 246).

Порядок № 246, визначає категорії працівників, які підлягають медоглядам. Акт визначення категорій цих працівників складає роботодавець за погодженням з уповноваженим представником місцевої санітарно-епідеміологічної служби. Якщо робота працівника (бухгалтера, економіста, інженера тощо) пов’язана з безперервним стеженням за екраном відеотерміналів (дисплеїв) більше за 4 години (за 8-годинну зміну), тобто пов’язана з зорово-напруженою роботою, та такий працівник відповідно до п. 6.2.3 таблиці Додатка 4 до Порядку № 246 виконує такі роботи, як «зорово-напружені роботи, що пов’язані з безперервним стеженням за екраном відеотерміналів (дисплеїв)» та п. 5.2.4 таблиці Додатка 4 до Порядку № 246 як «користувачі персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ) з відеотерміналом (ВДТ)», він повинен проходити медогляд з періодичністю 1 раз на рік (фах лікарів, які беруть участь у медогляді — офтальмолог, невропатолог, оториноларинголог).

Микола ФЕДОРЕНКО,
головний державний інспектор з охорони праці
Територіального управління Держгірпромнагляду у Київській обл. і м. Києві

Матеріал надано редакцією журналу «Охорона праці і пожежна безпека»

Розсилка новин