Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

— Наша компанія відкрила новий офіс. За кілька днів до нього завітав інспектор пожежної охорони й почав вимагати дозволу на відк

— Наша компанія відкрила новий офіс. За кілька днів до нього завітав інспектор пожежної охорони й почав вимагати дозволу на відкриття. Дозволу ми не оформлювали. Довідавшись про це, інспектор почав погрожувати нам штрафом.
Скажіть, будь ласка, якими документами регулюються стосунки підприємця та державної пожежної охорони? Чи дійсно потрібно оформлювати дозвіл при відкритті нового приміщення? Якими взагалі є права пожежних інспекторів і що саме вони мають перевіряти на підприємстві?
Людмила, офіс-менеджер (м. Київ)

Порядок організації та діяльності органів Державного пожежного нагляду України регламентується низкою правових актів, серед яких слід відзначити Закон України «Про пожежну безпеку», Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-Х, Указ Президента України «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» від 23.07.1998 р. № 817/98, Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення та територій від наслідків надзвичайних ситуацій» від 27.01.2003 р. № 47, Положення про Державну пожежну охорону, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 508 від 26. 07.1998 р., а також Постанову КМУ «Про забезпечення реалізації статті 35 Закону України «Про пожежну безпеку» від 22.09.1998 р. № 1496.
Державний пожежний нагляд (ДПН) здійснюють Державний департамент пожежної безпеки МНС України (центральний орган держпожежнагляду), управління (відділи) державної пожежної безпеки в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, в областях та м. Севастополі (територіальні органи держпожежнагляду), загони та частини ДПН (місцеві органи держпожежнагляду).
Знайомство з державним інспектором із пожежного нагляду, як правило, починається з отримання дозволу на початок роботи для новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових та інших об’єктів, передачу в оренду будь-яких приміщень.
Для отримання зазначеного дозволу власник (орендар) подає до служби державного пожежного нагляду заяву встановленого зразка, матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану приміщення, а для отримання дозволу на оренду приміщення — завірену орендодавцем копію договору оренди.
Підставою для видачі дозволу на початок роботи є висновок, оформлений за результатами оцінки протипожежного стану приміщення. Оцінка проводиться органом держпожежнагляду або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала ліцензію на її проведення.
Згідно з п. 13 Порядку видачі органами держпожежнагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою КМУ від 14.02.2001 р. № 150, проведення органами держпожежнагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення прирівнюється до планового пожежно-технічного обстеження (перевірки). Таким чином, першу перевірку відповідності протипожежного стану приміщення вимогам, встановленим Правилами пожежної безпеки, підприємство «замовляє» самостійно.
Після подачі перерахованих вище документів орган держпожежнагляду зобов’язаний протягом п’яти робочих днів прийняти рішення про видачу дозволу або про відмову в його видачі. Відмова можлива у випадку виявлення фактів порушення Правил пожежної безпеки, які можуть призвести до виникнення пожежі або перешкоджати її погашенню та евакуації людей.
З моменту видачі дозволу за підприємством закріплюють державного інспектора з пожежного контролю. Ця посадова особа наділена такими правами:
— проводити у присутності власника чи його представника пожежно-технічне обстеження та перевірки підприємств, установ і організацій, будівель, споруд, новобудов та інших об’єктів, отримувати від власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію;
— надавати керівникам та іншим посадовим особам підприємств, установ і організацій, а також громадянам обов’язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків у питаннях пожежної безпеки;
— у разі порушень Правил пожежної безпеки, які створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей, припиняти чи забороняти роботу підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатацію будівель, споруд, окремих приміщень, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі;
— здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами та правилами, при проектуванні, будівництві, реконструкції, розширенні або технічному переоснащенні, капітальному ремонті підприємств, будівель, споруд та інших об’єктів;
— застосовувати штрафні санкції до підприємств, установ і організацій за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду (ст. 7 Закону «Про пожежну безпеку»). (О. Долич)

Розсилка новин