Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей
Шпаргалка для фахівця

Хто у тандемі орендар – власник відповідає за безпеку?

Якщо в приміщенні салону краси співпрацюють фізичні особи — підприємці (ФОП) на підставі договору суборенди, чи має основний орендар (ФОП — власник салону краси) проводити інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки та вести журнали їх реєстрації? Чи він відповідальний тільки за своїх най маних працівників?


1. Кожна фізична особа — підприємець, яка є окремим суб’єктом господарювання, зобо в’язана самостійно організувати проведення інструктажів для своїх працівників, якщо інше не передбачено окремим договором.

Відповідно до вимог ст. 40 Кодексу цивільного захисту Украї ни допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань цивільного захисту, зокрема з пожежної безпеки, забороняється.

Згідно з п. 15 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні усі працівники при прийнятті на роботу повинні проходити на робочому місці інструктажі з питань пожежної безпеки (протипожежні інструктажі). Види протипожежних інструктажів, а також порядок організації та проведення протипожежних інструктажів встановлено постановою КМУ «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» від 26 червня 2013 р. № 444. Відповідно до цієї постанови, інструктаж та перевірка знань проводяться у порядку, визначеному підприємством, установою та організацією на основі вимог нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту.

Згідно з вимогами ст. 20 Кодексу цивільного захисту України до завдань і обов’язків суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту, зокрема, належить здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, а саме правилам техногенної та пожежної безпеки, забезпечення виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.

У статті 55 Кодексу цивільного захисту України мовиться про те, що діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств, установ та організацій. Зазначена вимога відображається у трудових договорах (контрактах), статутах та положеннях. Забезпечення пожежної безпеки суб’єкта господарювання покладається на власників та керівників таких суб’єктів господарювання.

Згідно з п. 6 розділу І Правил пожежної безпеки в Україні у разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу або окремих його частин, приміщень, інших об’єктів за домовленістю сторін цивільно-правового договору визначаються права та обов’язки орендаря та орендодавця щодо забезпечення пожежної безпеки та відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки на об’єкті оренди.

Таким чином, у цьому випадку кожна фізична особа — підприємець, яка є окремим суб’єктом господарювання, зобов’язана самостійно організувати проведення інструктажів для своїх працівників, якщо інше не передбачено окремим договором (зокрема договором суборенди).


2. У разі виділення працівникам сторонньої організації окремої ділянки на території іншого підприємства інструктаж з працівниками сторонніх організацій може не проводитися.

Відповідно до пунктів 6.3, 6.4 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) з працівниками сторонніх організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі на території підприємства, має проводитися вступний та первинний інструктаж з питань охорони праці. У разі виділення працівникам сторонньої організації окремої ділянки на території іншого підприємства інструктаж з працівниками сторонніх організацій може не проводитися.

Також не потрібен інструктаж тим працівникам сторонньої організації, які перебувають на території підприємства у справах, не пов’язаних з безпосереднім проведенням виробничого процесу (наприклад, вирішення організаційних питань, участь у нарадах, громадських та інших заходах, що проводяться на території підприємства).

Відповідно до ст. 29 Кодексу законів про працю України інструктаж працівника (зокрема сторонньої орга нізації) з техніки безпеки (тобто з охорони праці), виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони може бути визнано однією з ознак трудового договору.

Залежно від умов проведення робіт можуть оформлюватися документи, що надають згоду працівникам сторонніх організацій на проведення робіт на території іншого підприємства. У документі, який допускає працівників сторонньої організації на територію іншого підприємства (акті, акті-допуску тощо), визначаються конкретна відповідальна особа діючого підприємства та організаційно-технічні заходи, виконання яких передбачене під час перебування залучених працівників сторонніх організацій.

Під час допуску працівників сторонніх організацій відповідальна особа діючого підприємства (допускач) може проводити інструктаж (за попередньо розробленими організаційно-технічними заходами).

Відповідь надали:

  • Анатолій Рожков, експерт з питань пожежної та техногенної безпеки
  • Микола Федоренко, головний державний інспектор Головного управління Держпраці України в Київській області

Матеріал опубліковано в рубриці «Запитання до експерта» журналу «Охорона праці і пожежна безпека».

Переконайтеся, що ви передплатили журнал і вся необхідна інформація є під рукою!

Читайте такожРозсилка новин