Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Допуск до виконання робіт з колиски

Працівник пройшов навчання та перевірку знань безпечного виконання верхолазних робіт з використанням індивідуальних страхувальних засобів відповідно до Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07). Чи може працівник допускатися до проведення робіт з використанням будівельної колиски?

Умови залучення працівників до роботи з будівельною колискою визначають Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. Відповідно до п. 7.4.5 цих Правил працівники, які здійснюють відомчий нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією, працівники, відповідальні за утримання у справному стані та безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами і машинами, знімними вантажозахоплювальними пристроями, тарою та колисками для підіймання працівників, обслуговувальний і ремонтний персонал перед призначенням повинні пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05). Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків (п. 3.9, п.4.2 НПАОП 0.00-4.12-05). Тобто, перед допуском працівника до роботи з використанням будівельного підйомника цей працівник повинен пройти навчання та перевірку знань Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, технологічної документації (наприклад, технологічної карти) та експлуатаційної документації заводу-виробника використовуваних будівельних колисок.

В цьому випадку працівник пройшов навчання та перевірку знань безпечного виконання верхолазних робіт з використанням індивідуальних страхувальних засобів відповідно до НПАОП 0.00-1.15-07, тому цей працівник повинен допускатися до робіт з використанням будівельної колиски тільки після проходження навчання та перевірки знань безпечного виконання робіт з використанням будівельних колисок.

Слід зазначити, що у разі настання нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом, під час складання акта за формою Н-1 (Додаток 4 до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 30 листопада 2011 р. № 1232) у п. 4 повинна зазначатися дата перевірки знань за професією чи видом робіт, під час виконання якої стався нещасний випадок (для робіт підвищеної небезпеки).

Джерело: журнал «Охорона праці і пожежна безпека» № 12, 2017

Завжди актуальні матеріали в журналі
«Охорона праці і пожежна безпека»
Придбати видання

Розсилка новин