Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

— Чи чинні НАПБ В 01.051-99/191 «Правила пожежної безпеки» для підприємств, які працюють у галузі виробництва лікарських засобів

— Чи чинні НАПБ В 01.051-99/191 «Правила пожежної безпеки» для підприємств, які працюють у галузі виробництва лікарських засобів? Якщо ні, якими нормативними документами у галузі пожежної безпеки слід керуватися?
(Стефан Щербина, м. Київ)

Такий документ, як НАПБ В 01.051-99/191, у Державному реєстрі нормативних актів з питань пожежної безпеки не зазначений.
Основними нормативними актами, які містять вимоги пожежної безпеки для виробничих підприємств, є:
— Закон України «Про пожежну безпеку»;
— ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (с Изменением № 1), утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 12 декабря 1989 г. № 3683; Изменение № 1 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 8 октября 1999 г. № 16);
— ГОСТ 12.1.004-91. «Пожарная безопасность. Общие требования», утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14 июня 1991 г. № 875;
— ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір», затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 30 березня 2007 р. № 71;
— ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд», прийнято та надано чинності наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 червня 2008 р. № 269;
— НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 р. № 126;
— НАПБ Б.06.004-2005 «Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації», затверджений наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22 серпня 2005 р. № 161;
— НАПБ Б.03.002-2007 «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», затверджені та введені у дію наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 3 грудня 2007 р. № 833;
— НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21 червня 2001 р. № 272;
— ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», затверджені наказом Держбуду України від 3 грудня 2002 р. № 88;
— ДБН В.1.2-7-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних обєктів. Основні вимоги для будівель і споруд. Пожежна безпека», затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 26 січня 2008 р. № 39;
— СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»,утвержденные постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 декабря 1980 г. № 213.;
— СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденные постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 27 июля 1984 г. № 123;
— СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденные постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 октября 1985 г. № 189;
— СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания», утвержденные постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 декабря 1985 г. № 287;
— СНиП 2.09.03-85* «Сооружения промышленных предприятий»;
— СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР от 30 декабря 1987 г. № 313;
— СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Розсилка новин