Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Організація роботи з охорони праці на малих підприємствах. Продовження

Посадові інструкції повинні містити повний перелік завдань та обов’язків, повноважень, відповідальності, в тому числі з охорони праці та безпечного ведення робіт.

У статті «Організація роботи з охорони праці на малих підприємствах. Продовження» читайте докладніше:


 • Визначаємо посадові обов’язки працівників з питань ОП, порядок забезпечення ЗІЗ та затверджуємо положення про СУОП
 • Організовуємо навчання з питань ОП правильно
 • Скільки коштуватиме роботодавцю навчання членів комісії з перевірки знань з ОП?

Посадова інструкція має бути з такими розділами:

 • загальні положення (містить основні дані про посаду, сферу діяльності, найменування підрозділу, в якому працівник працює, порядок призначення на посаду та припинення виконання посадових обов’язків, безпосередню підпорядкованість, кваліфікаційні вимоги до працівника та хто його заміщує);
 • завдання та обов’язки (характеризує зміст діяльності працівника, визначає перелік видів робіт, з яких складаються функції, що виконуються);
 • права (зазначає делеговані працівникові повноваження, за допомогою яких він має забезпечувати виконання покладених на нього завдань та обов’язків);
 • відповідальність (містить показники оцінки роботи працівника та зазначає його особисту відповідальність за результат діяльності та виконання робіт);
 • повинен знати (містить вимоги до спеціальних знань, умінь працівника відповідно до умов діяльності, особливостей устаткування, інструментів, матеріалів тощо, достатніх для якісного виконання покладених на них завдань та обов’язків, а також знань нормативно-правових актів і нормативних документів, потрібних для виконання посадових функцій).

Посадова інструкція після її затвердження керівником підприємства (організації, установи) або за дорученням — його заступниками, доводяться до працівника під розписку.

Додаток 1: Зразок посадової інструкції інженера з охорони праці

2.4. Визначаємо порядок забезпечення працівників засобами індивідуального захисту
Пропонуємо використати надане у додатку 3 положення про порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, яке розроблено з урахуванням вимог до малого підприємства.

Призначаємо наказом (розпорядженням) осіб, відповідальних за визначення потреби у ЗІЗ, їх видачу працівникам.

2.5. Визначаємо порядок проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці
Пропонуємо використати наданий у додатку 4 порядок проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці.

Призначаємо особу, на яку покладається організація проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці.

Також у статті наведені зразки наступних документів з охорони праці:

 • Зразок посадової інструкції інженера з охорони праці
 • Зразок посадової інструкції виконроба
 • Зразок наказу про затвердження положення про вимоги до спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ та порядок забезпечення ними працівників
 • Зразок наказу про затвердження порядку проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці
 • Зразок наказу про затвердження положення про систему управління охороною праці
 • Зразок наказу про затвердження обов’язків з питань охорони праці
 • Зразок наказу про затвердження навчального плану та навчальної програми щорічного спеціального навчання з питань охорони праці
 • Зразок тексту конспекта вступного інструктажу з охорони праці для малих підприємств
Повна версія статті — у практичному додатку «Консультант з охорони праці та пожежної безпеки» № 5, 2019.
Автор — Георгій Лесенко, експерт з охорони праці

Переконайтеся, що ви передплатили журнал і вся необхідна інформація є під рукою!Розсилка новин