Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Хто такий координатор з питань охорони праці на будівельному майданчику?

Вимоги до та обов’язки координатора з питань охорони праці на будівельному майданчику визначає розділ ІV Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (НПАОП 45.2-7.03-17).

Координатор з питань охорони праці на стадії будівництва — компетентна фізична особа з підтвердженою кваліфікацією або юридична особа (яка має у своєму складі фахівця з підтвердженою кваліфікацією), яка на стадії будівництва виконує доручені їй замовником або керівником будівництва завдання, визначені у Мінімальних вимогах з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках.

Координатор з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво — компетентна фізична особа з підтвердженою кваліфікацією або юридична особа (яка має у своєму складі фахівця з підтвердженою кваліфікацією), яка на стадії розроблення проектної документації виконує доручені їй замовником або керівником будівництва завдання.

Тобто, координатори — це особи на яких наказом чи розпорядженням замовником або керівником будівництва покладено додаткові повноваження з питань охорони праці.

Координатор з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації будівництва зобов’язаний:

 • координувати виконання вимог розділу ІІІ цих Мінімальних вимог;
 • розробити або організувати розроблення плану з охорони праці будівельного майданчика, в якому встановлюються всі необхідні вимоги з охорони праці, що стосуються конкретного будівельного майданчика та тих робіт, які будуть на ньому виконуватись, окремо передбачивши в ньому детальні заходи з охорони праці щодо виконання будівельних робіт, зазначених у переліку будівельних робіт, при виконанні яких існує підвищений ризик для життя і здоров’я працівників;
 • скласти відповідну документацію щодо особливостей та умов будівництва, що містить необхідну інформацію з охорони праці та повинна використовуватись під час виконання робіт, зазначених у Переліку видів будівельних робіт, при експлуатації об’єкта будівництва;
 • передати план з охорони праці будівельного майданчика та документацію, зазначену в підпункті 3 цього пункту, координатору з питань охорони праці на стадії будівництва.

Координатор з питань охорони праці на стадії будівництва зобов’язаний:

 • координувати здійснення загальних положень охорони праці відповідно до розділу VI Мінімальних вимог при виборі технічних та/або організаційних рішень з метою планування різних робіт або стадій робіт, що можуть виконуватись одночасно або послідовно, та при визначенні часу, необхідного для виконання цих робіт або стадій робіт;
 • координувати вжиття заходів, направлених на забезпечення дотримання підрядниками і фізичними особами вимог розділу VI Мінімальних вимог, плану з охорони праці будівельного майданчика та нормативно-правових актів з охорони праці;
 • вносити або організовувати внесення необхідних змін в план з охорони праці будівельного майданчика та документацію, з урахуванням ходу робіт і змін, що при цьому виникають, зокрема, в проектній документації;
 • організовувати співпрацю підрядників, у тому числі тих, що змінюють один одного, та координувати їх дії щодо захисту працівників та запобігання виникненню нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Організовувати взаємний обмін інформацією підрядників, працівників, їх представників та фізичних осіб;
 • погоджувати заходи підрядників з охорони праці, зокрема, передбачені в проектах виконання робіт, технологічних картах, і відповідно перевіряти їх виконання;
 • координувати здійснення підрядниками контролю за дотриманням встановлених вимог з охорони праці під час виконання робіт;
 • визначати разом з підрядниками, фізичними особами порядок допуску працівників на будівельний майданчик, використання ними засобів колективного та індивідуального захисту, вантажопідіймальних механізмів, умови підключення до мереж електропостачання тощо;
 • вживати необхідних заходів, направлених на запобігання перебуванню на будівельному майданчику сторонніх осіб.

Для виконання своїх обов’язків координатори з питань охорони праці повинні — брати участь у всіх стадіях розробки проектної документації та виконання будівельних робіт; брати участь у всіх нарадах, засіданнях, які стосуються розробки проектної документації та виконання будівельних робіт; отримувати від проектувальника, підрядників інформацію та документи, необхідні для виконання своїх обов’язків.

Координатори з питань охорони праці повинні мати необхідну підготовку для виконання своїх функцій — вищу освіту відповідного напряму підготовки; не менше 5 років професійного досвіду у сфері архітектури, будівництва або управління будівельними майданчиками; підтверджену незалежним органом кваліфікацію за професією інженер з охорони праці (будівництво).

Джерело: Управління Держпраці



Розсилка новин