Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Дозвіл чи декларація?

Чи потрібно подавати декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці у разі наявності дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки?

Відповідно до термінів, визначених Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»:

  • документ дозвільного характерудозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ в електронному вигляді (запис про наявність дозволу, висновку, рішення, погодження, свідоцтва, іншого документа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань), який дозвільний орган зобов’язаний видати суб’єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб’єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності;
     
  • декларація про провадження господарської діяльностідокумент, яким суб’єкт господарювання повідомляє дозвільний орган про свою відповідність вимогам законодавства до певного виду господарської діяльності (у тому числі матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу — якщо це зумовлено особливостями провадження відповідного виду господарської діяльності) та на підставі якого набуває право на провадження заявленого виду господарської діяльності і несе передбачену законом відповідальність.

Територіальні органи Держпраці видають дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та здійснюють реєстрацію декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі — Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 207 (далі — Постанова № 207) внесено зміни до Порядку, зокрема:

  • зменшено перелік видів робіт підвищеної небезпеки (до 6 позицій) та перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (до 4 позицій), виконання/експлуатація яких здійснюється на підставі дозволу,
     
  • а також збільшено перелік видів робіт підвищеної небезпеки (до 27 позицій) та перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, які виконуються/експлуатуються (застосовуються)на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Також Постановою № 207 встановлено, що дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, видані до набрання чинності цією постановою, є дійсними до закінчення строку їх дії.

Отже, якщо строк його дії дозволу не закінчився, дозвільний документ є дійсним.

Підприємство має подати до відповідного органу Держпраці декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки після того, як закінчиться строк дії дозволу.

Джерело: Управління Держпраці

 Розсилка новин