Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Безпечна експлуатація немеханізованих засобів підмощування. Закінчення

Монтаж та демонтаж, приймання в експлуатацію риштовань

Особа, яка залучається до проведення монтажу та демонтажу риштовань, повинна мати відповідний допуск до робіт на висоті (пройти спеціальне навчання, медичний огляд з допуском до робіт на висоті) та забезпечена засобами захисту при роботі на висоті (запобіжним поясом та страхувальною мотузкою). Під час робіт на висоті слід використовувати захисну каску.

З метою запобігання перевертання риштовань матеріали та працівники, що перебувають на робочому настилі, повинні розміщуватись рівномірно.

Біля нагрітих поверхонь можуть експлуатуватися риштовання, дерев’яні частині яких захищені від можливого займання.


У статті «Безпечна експлуатація немеханізованих засобів підмощування (Закінчення)» читайте докладніше:

1. Вимоги до робіт на будівельних риштованнях у кілька ярусів
2. Яким чином здійснюється приймання в експлуатацію засобів підмощування та риштовань?
3. Хто та як має реєструвати результати перевірки технічного стану будівельних риштовань?


Приймання в експлуатацію

У виняткових випадках, коли висота, на якій виконується робота, перевищує 4 м, допускається використання неінвентарних риштовань, які споруджують за індивідуальним проектом і вводять в експлуатацію тільки після прийняття їх комісією з оформленням акта і затвердженням його головним інженером (технічним директором, керівником) підприємства (п. 7.11.1.2 НПАОП 0.00-1.15-07).

Приймання в експлуатацію засобів підмощування

Види

 

За яких умов та хто
здійснює приймання
в експлуатацію

Як оформляється

Примітка

Засіб підмощування, у тому числі риштовання, висотою понад 4 м

Після перевірки технічного стану, комісією, що утворена наказом керівника будівельно-монтажної організації (п. 5.1.24 НПАОП 45.2-1.02-90)1

Акт2

Якщо не використовувались понад 30 днів — підлягають повторному прийняттю в експлуатацію (п. 7.11.1.13 НПАОП 0.00-1.15-07)4.
Під час приймання підмостів повинні бути перевірені: наявність кріплень, що забезпечують їх стійкість, вузли кріплення окремих елементів, робочі настили та огородження, вертикальність стояків, надійність опорних площадок та заземлення (для металевих риштовань) (п. 7.3.13 ДБН А.3.2-2-2009)4

Засіб підмощування, у тому числі риштовання, висотою до 4 м

Після перевірки технічного стану, безпосереднім виконавцем робіт або майстром) (п. 5.1.24 НПАОП 45.2-1.02-90)1

Запис у
журналі3

Підвісні риштовання

Після монтажу та випробування (п. 7.11.2.2 НПАОП 0.00-1.15-07)5, комісією

Акт2 та запису журналі (п. 7.11.2.1 НПАОП 0.00-1.15-07)

У разі багаторазового використання підвісних риштовань їх можна експлуатувати без випробування за умови, що конструкція, на яку підвішуються риштовання, перевірена навантаженням, що перевищує розрахункове не менше ніж удвічі, а закріплення риштовань здійснене типовими вузлами (пристроями), що витримали необхідне випробування (п. 7.3.20 ДБН А.3.2-2-2009)

У статті наведенні наступні документи:

  • Зразок заповнення Акта приймання в експлуатацію риштовань та помосту
  • Зразок заповнення Журналу приймання та огляду риштовань та помостів

Перевірка технічного стану та робота на риштованнях

Риштовання оглядаються відповідальним виконавцем робіт — ко­жен день перед початком роботи, майстром або іншим призначеним наказом роботодавця працівником чи відповідальним керівником робіт — не рідше одного разу на 10 днів. Результати огляду риштовань записуються в Журнал приймання та огляду риштовань та помостів (п. 7.11.1.15 НПАОП 0.00-1.15-07; п. 7.3.17 ДБН А.3.2-2-2009).

Повна версія статті — у журналі «Охорона праці і пожежна безпека» № 5, 2019.
Автор — Микола Федоренко, головний державний інспектор Головного управління Держпраці України в Київській області

Перша частина цієї статті: Безпечна експлуатація немеханізованих засобів підмощування. Підмости. Нормативна база

Друга частина цієї статті: Безпечна експлуатація немеханізованих засобів підмощування. Частина 2

Переконайтеся, що ви передплатили журнал і вся необхідна інформація є під рукою!Розсилка новин