Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Затверджено Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України наказом № 702 від 1 листопада 2013 року затвердило Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів, які поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з виробництва пластмасових виробів.

Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці та безпеки виробництва пластмасових виробів.

Зокрема, Правилами визначено, що роботодавець повинен:

 • створити службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці
 • забезпечити навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
 • організувати опрацювання і затвердити нормативні акти про охорону праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві
 • організувати розроблення і перегляд інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці
 • організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці
 • розробити і затвердити відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці, відповідно до вимог Переліку робіт з підвищеною небезпекою
 • розробити і затвердити перелік робіт, виконання яких потребує професійного добору, відповідно до вимог Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі
 • держати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 • забезпечити безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд відповідно до вимог Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд
 • забезпечити працівників під час виконання робіт, пов'язаних з обслуговуванням електроустановок, засобами електрозахисту від ураження електричним струмом та від впливу електричного поля
 • забезпечити працівників питною водою, яка повинна відповідати вимогам
 • забезпечити працівників ЗІЗ відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
 • забезпечити стан пожежної безпеки відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2013 р. за № 1750/24282 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.Розсилка новин