Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Затверджено Порядок видачі дозволу на проведення вимірювальних робіт на підприємствах, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

Кабмін Постановою № 761 від 17 жовтня 2013 року затвердив Порядок видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання.

Зазначений Порядок визначає механізм видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання дозволу Держсанепідслужби на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання. Дозвіл видається за формою згідно з додатком.

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 200-07-92,
E-mail: glavgos@moz.gov.ua, web:http://www.moz.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508109

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефони органу, що видав дозвіл)

ДОЗВІЛ
N _______

виданий ______________________________________________________________________,
                                                        (найменування юридичної особи або
______________________________________________________________________________
                                         прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
______________________________________________________________________________
                                                              (місцезнаходження, телефон)
на проведення робіт (експлуатацію) ________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
       (найменування об'єкта юридичної особи або фізичної особи - підприємця,
їх місцезнаходження, телефони)
що є джерелом __________________________________________________ випромінювання.
                                                                (вид неіонізуючого випромінювання)

Дозвіл діє з ___ ____________ 20__ р. до ___ ____________ 20__ р.

_____________________________
(найменування посади керівника
_____________________________
органу, що видав дозвіл)

 
 
_________________
(підпис)

 
 
_________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

___ ____________ 20__ р.

 

 

Для отримання дозволу суб'єкт господарювання особисто або через уповноважену особу подає державному адміністратору заяву, до якої додаються завірені підписом та печаткою заявника такі документи на паперових та електронних носіях:

  • договір оренди або інший документ, що підтверджує право використання відповідного майданчика (об'єкта) для розташування джерел неіонізуючого випромінювання;
  • інформація про технічні характеристики джерел неіонізуючого випромінювання або технічний паспорт зазначених джерел;
  • план-схема з позначенням місця розташування джерел неіонізуючого випромінювання;
  • протокол вимірювання рівня неіонізуючого випромінювання, що створюється джерелом неіонізуючого випромінювання, на яке видається дозвіл;
  • висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва в разі відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я населення.

Для отримання дозволу на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях з використанням джерел електромагнітного випромінювання також надаються розрахунки розподілу рівнів електромагнітного поля на території, що прилягає до джерела неіонізуючого випромінювання, з урахуванням технічних характеристик інших джерел неіонізуючого випромінювання, розташованих у радіусі до 200 метрів.

Рішення про видачу дозволу чи відмову в його видачі приймається протягом 10 робочих днів з дня подання заяви та документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку.

Дозвіл або письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу оформляється у двох примірниках, кожний з яких засвідчується підписом керівника органу, що його видав, а в разі відсутності такого керівника - особою, яка виконує його обов'язки, і скріплюється печаткою зазначеного органу.

Один примірник дозволу або письмового повідомлення про відмову у видачі дозволу надається державному адміністраторові для його передачі суб'єкту господарювання в установленому законодавством порядку, а другий примірник разом з документами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку, зберігається в органі, що його видав, протягом трьох років після закінчення строку дії дозволу.

Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржено в установленому законом порядку.

Реєстрацію дозволів, узагальнення інформації про видані та анульовані дозволи і оприлюднення її в засобах масової інформації та на веб-сайті здійснює Держсанепідслужба.Розсилка новин