Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Висока культура виробництва включає й ефективну профілактику виробничого травматизму

Про підвищення рівня охорони праці на промислових підприємствах, установах, організаціях розповідає начальник відділення виконавчої дирекції Фонду у Тальнівському районі Черкаської області Володимир Александров:

«Основна функція, яку виконує Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, є здійснення соціального захисту офіційно працевлаштованих працівників, які втратили здоров'я та працездатність у процесі трудової діяльності, а також осіб, які з причин виробничого характеру втратили годувальника, а саме: відшкодування матеріальної шкоди застрахованим та членам їх сімей; відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків та професійних захворювань.

Не менш важливим завданням Фонду є проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаних умовами праці.

Статтею 23 базового Закону визначено, що виконання статутних функцій та обов'язків Фонду щодо запобігання нещасним випадкам покладається на страхових експертів з охорони праці.

Проведений відділенням виконавчої дирекції Фонду аналіз стану виробничого травматизму та профзахворюваності в Тальнівському районі станом на 01.01.2014 року показує, що на підприємствах, в установах та організаціях району зберігається тенденція до зниження рівня виробничого травматизму.

За минулий 2013 рік до відділення надійшло одне повідомлення про нещасний випадок на виробництві.

У порівнянні з 2012 роком зберігається тенденція до зниження рівня виробничого травматизму на 50% (з 2 до 1), кількість травмованих знизилась в порівнянні з минулим роком (з 2 до 1).

За 2013 рік до відділення виконавчої дирекції Фонду надійшло одне повідомлення форми П-3 про професійне захворювання. У порівнянні з аналогічним періодом 2012 року зберігається тенденція до зниження рівня професійної захворюваності (з 2 до 1).

Відділенням постійно проводиться цілеспрямована робота з виконання базового Закону у сфері профілактики виробничого травматизму. Ця робота проводиться у тісній співпраці з місцевими органами влади, профспілками, роботодавцями, теруправлінням Держгірпромнагляду у Черкаській області, органами прокуратури.

Так, за 2013 рік відділенням виконавчої дирекції Фонду:

  • надано 137 консультацій страхувальникам щодо створення ними безпечних та нешкідливих умов праці; під час надання страхувальникам консультацій розповсюджено 511 нормативно-правових актів з охорони праці та іншої спеціальної літератури;
  • здійснено 133 перевірки стану профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах району, під час яких виявлено 861 порушення законодавства про охорону праці, по 133 (100%) поданнях отримано відповіді від підприємств про усунення порушень законодавства про охорону праці;
  • страховий експерт відділення взяв участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на 42 підприємствах, надано практичну допомогу у розробленні комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці у 6 підприємствах;
  • на 48 підприємствах відділення взяло участь у розробленні профілактичних заходів та механізмів їх реалізації, розробленні нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві;
  • проведено 36 семінарів, «круглих столів», нарад з проблемних питань охорони праці, проведено 6 заходів щодо вивчення та поширення позитивного досвіду профілактичної роботи на підприємствах, здійснено 6 публікацій в ЗМІ щодо пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці.

В цілому відділенням забезпечено проведення, визначених базовим Законом, профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаних умовами праці.

Також звертаємо увагу роботодавців на статтю 5 Закону України «Про охорону праці», а саме: умови трудового договору не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці.

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

Усі працівники згідно із базовим Законом підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Чомусь громадськість, роботодавці і навіть профспілки хибно переконані (посилаючись тільки на статтю 22 «Профілактика нещасних випадків» базового Закону), що саме Фонд повинен перейматися питання профілактики виробничого травматизму.

Але потрібно застерегти і громадськість, і можливих опонентів від хибної думки про те, що Фонд – панацея від недолугої нинішньої профілактики виробничого травматизму. Це клопіт і обов'язок, насамперед, роботодавця, обумовлений статтею 13 «Управління охороною праці та обов'язки роботодавця» Закону України «Про охорону праці».

Отож, нехай роботодавець спочатку, як добра господиня, «береться за віник» і «вимітає» власні працеохоронні негаразди. Фонд же керується вже згадуваною статтею 22 базового Закону. І перше, що нею від Фонду вимагається: надання страхувальнику консультацій, сприяння у реалізації ефективної системи управління охороною праці (СУОП). Далі – перевірка стану профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах.

Фонд фінансує регіональну програму, спрямовану на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Але з аналізу причин нещасних випадків на виробництві по області складається досить цікава картина. Так, в основі 80% усіх нещасних випадків на виробництві з року в рік лежать одні й ті самі причини. По-перше, це незадовільний стан виробничої і трудової дисципліни працівників і неналежний контроль з боку посадових осіб (56% нещасних випадків). По-друге, незадовільний технічний стан засобів виробництва (29,2% травмувань). Далі можна говорити про недоліки у навчанні з питань охорони праці, про порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, машин, механізмів, устаткування тощо (10,6% нещасних випадків). Звідси випливають, принаймні, два висновки.

Перший: сьогодні роботодавці практично не зацікавлені у зниженні рівня виробничого травматизму. А успішна профілактика просто не мислима без «залізного» порядку на підприємстві, який, зрозуміло, головний біль зовсім не Фонду.

Другий висновок полягає в тому, що має змінитися сама філософія нагляду за безпекою праці. Бо очевидно: практика контролювати всіх і вся неприйнятна для епохи високих технологій, які активно впроваджується у всіх сферах трудової діяльності українського працівника, і мало узгоджується з європейською практикою, де кожний працівник на своєму місці несе повну відповідальність за свої дії. Саме за цим – висока культура виробництва, яка включає й ефективну профілактику виробничого травматизму, до якої ми так прагнемо.

І ще, на сьогодні Фонд практично позбавлений можливості по-справжньому впливати на підприємства за допомогою застосування гнучких страхових тарифів, штрафних санкцій, призупинення в необхідних випадках робіт, об'єктів тощо.

При відділенні працює консультативний пункт з питань охорони праці. Тут щодня і спеціаліст з охорони праці, і роботодавець і працівник можуть отримати потрібну інформацію, спеціально розроблені пам'ятки тощо. За рахунок Фонду переведено в електронний вигляд понад 900 нормативних актів з охорони праці».

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань УкраїниРозсилка новин