Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Вимоги безпеки під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України

Вимоги безпеки визначені в НПАОП 02.0-1.08-95 «Про затвердження Правил охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України»:

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Закону України «Про охорону праці», чинні для всіх організацій і підприємств України незалежно від форм власності, діяльність яких пов’язана з будівництвом, ремонтом та утриманням об’єктів зеленого господарства і обов’язкові для виконання всіма посадовими особами, спеціалістами і працівниками, зайнятими на роботах з видалення дерев і пеньків у міських умовах.

1.3. Відповідальність за організацію безпечної праці під час видалення дерев і пеньків у міських умовах несе головний інженер або керівник організації, що виконує ці роботи.

1.4. Роботи з видалення дерев і пеньків слід виконувати відповідно до технологічних карт, проектів проведення робіт, технологічних інструкцій та цих Правил.

1.5. Під час виконання робіт з видалення дерев і пеньків необхідно передбачити заходи захисту працюючих від можливого впливу небезпечних та шкідливих факторів.

1.6. Під час виконання робіт з видалення дерев і пеньків у несприятливих умовах видається наряд-допуск на проведення цих робіт.

2. Організація робіт з охорони праці під час видалення дерев і пеньків

2.2. До роботи з видалення дерев, обрізання гілок, кущів, корчування пеньків допускаються особи, що досягли 18-річного віку, пройшли медичне обстеження, ознайомлені з вимогами індивідуальної гігієни та виробничої санітарії, мають відповідну спеціальну підготовку і атестовані на знання цих Правил.

2.3. Перед початком роботи з видалення дерев і пеньків кожний працівник повинен пройти індивідуальний первинний інструктаж на робочому місці з демонстрацією безпечних методів і прийомів роботи.

2.5. До роботи з механічними інструментами не допускаються жінки, а також підлітки у віці до 18 років. До роботи на висоті (спилювання дерев частинами) не допускаються особи, що мають медичне протипоказання, не пройшли спеціального навчання, інструктажу та перевірки знань правил охорони праці, а також підлітки до 18 років і жінки.

2.6. До управління транспортними засобами, механізмами і механізованими інструментами допускаються особи, що пройшли спеціальне навчання і мають посвідчення на право працювати обладнанням та інструментами даної конструкції.

2.7. Працівники, зайняті спилюванням дерев і корчуванням пеньків, повинні бути забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту (рукавицями, поясами, касками тощо).

3. Підготовка зони проведення робіт для видалення дерев і пеньків

3.1. Роботи з підготовки майданчиків для організації безпечного проведення робіт з видалення дерев і пеньків повинні передбачати:

  • огородження небезпечних зон проведення робіт знаками безпеки за ГОСТом 12.4.026-76;
  • розміщення працівників і машин у процесі виконання робіт на відстані не менше висоти спилюваного дерева;
  • освітлення місця проведення робіт відповідно до БНіП 11-4-79;
  • звукову або іншу сигналізацію між працюючими.

5. Вимоги безпеки праці під час видалення дерев частинами, механізованим способом

5.5. Під час спилювання гілок та верхівок забороняється перебування людей у небезпечній зоні, яка визначається залежно від висоти дерева та діаметра крони. Мінімальний радіус небезпечної зони — не менше 15 м.

5.6. Спилювання дерев частинами моторизованими пилками допускається за умови: — стійкого положення автовишки в зоні виконання робіт; — недопущення розгойдування або переміщення кошика і стійкого положення працівника з інструментом; — якщо діаметр стовбура (гілок) спилюваного дерева не перевищує довжини пропилу, на який розраховано ріжуча робоча частина інструмента.

5.7. Забороняється застосовувати електричні пилки під ас спилювання дерев частинами за допомогою автовишки.

6. Вимоги безпеки праці під час видалення дерев частинами вручну

6.1. Під час спилювання дерев астинами вручну еобхідно застосовувати драбини відповідно до РСТ України 1735-82. На верхньому кінці драбини повинен бути обладнаний майданчик з поруччям висотою не менше 1,0 м. Справність драбин повинна перевірятися щодня до початку роботи особою, що відповідає за проведення робіт.

6.2. Забороняється використовувати приставні драбини, а також вилазити на дерево.

6.3. Під час роботи з драбин необхідно дотримуватись таких вимог:

  • якщо працівник працює на висоті понад 3 м біля драбини для страхування повинен перебувати другий працівник;
  • забороняється приставляти драбину безпосередньо до стовбурів та гілок дерева;
  • забороняється підкладати під нижні кінці драбини каміння, обрізки дощок, обрубки дерев тощо;
  • не допускається одночасний підйом двох працівників по одній драбині.

7. Вимоги безпеки праці під час обрізання дерев, чагарників та корчування пеньків

7.12. Під час обрізання гілля з високих дерев поблизу лінійелектромереж останні необхідно відключати від джерела живлення, а в разі необхідності — зняти. Підключати або знімати дроти повиннаорганізація, що експлуатує електромережі.

7.14. Опале листя та зрізані частини дерев забороняється спалювати в межах населених пунктів.

8. Відповідальність за порушення правил

8.1. Дані Правила обов’язкові для виконання всіма керівниками, інженерно-технічними працівниками, спеціалістами підприємств, а також приватними особами, що займаються видаленням дерев і пеньків.

8.2. Керівники, інженерно-технічні працівники, спеціалісти, приватні особи, винні у порушенні цих Правил, несуть особисту відповідальність згідно з чинним законодавством за допущені порушення незалежно від того, чи призвело це до аварії або нещасного випадку. Ці особи також несуть відповідальність за порушення Правил, допущені їх підлеглими.

8.3. Залежно від характеру порушень, зазначених у пунктах 1, 2, 3, та їх наслідків особи можуть бути притягнуті до адміністративної, дисциплінарної або кримінальної відповідальності в установленому законодавством порядку.

9. Заключні положення

Керівні та інженерно-технічні працівники, спеціалісти підприємств, а також приватні особи, зайняті на роботах з видаленням дерев та пеньків у населених пунктах, повинні пройти перевірку знань даних Правил в строки, узгоджені з органами Держпраці.

Джерело: Управління Держпраці

Читайте такожРозсилка новин