Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Типові помилки при складанні декларації відповідності

Звертаємо увагу роботодавців на типові помилки при складанні декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

З метою поліпшення якості заповнення декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (далі — декларація), форма якої вказана в додатку 8 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 (далі — Порядок), зазначимо недоліки, які найчастіше допускають суб’єкти господарювання при складанні декларації, а саме:

  1. Не зазначається місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
  2. Не зазначається інформація у розділі «Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди» (якщо не проводилось страхування цивільної відповідальності зазначається: «договір страхування не укладався»).
  3. Не зазначається інформація у розділі «Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці» (якщо добровільний аудит не проводився, зазначається: «добровільний аудит не проводився»).
  4. При зазначенні машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки не вказане їх узагальнююче найменування відповідно до додатку 7 Порядку.
  5. Зазначаються роботи, які не є роботами підвищеної небезпеки та машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки які не відповідають додатку 7 Порядку.
  6. У відомостях про машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки не зазначається інформація про їх тип або марку (за наявності), номер партії, дату виготовлення, країну походження.
  7. Не зазначається інформація щодо кількості робочих місць підвищеної небезпеки.
  8. Не зазначається інформація щодо кількості робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.
  9. Не зазначається інформація щодо кількості будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів).
  10. У розділі «Інші відомості» не надається вся необхідна інформація, що передбачена підстрочним текстом встановленої форми декларації.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин