Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Про затвердження Правил носіння форменого одягу особового складу органів і підрозділів цивільного захисту

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.12.2013

м. Київ

N 850Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2013 р. за N 2214/24746

Про затвердження Правил носіння форменого одягу особового складу органів і підрозділів цивільного захисту

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 року N 795 "Про затвердження опису та зразків форменого одягу і відповідних знаків розрізнення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту і норм забезпечення форменим одягом" (із змінами)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Правила носіння форменого одягу особовим складом органів і підрозділів цивільного захисту, що додаються.
2. Голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

П. В. Лебедєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
генерал-полковник служби
цивільного захисту

 

М. В. Болотських

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
09.12.2013 N 850
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2013 р. за N 2214/24746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА
носіння форменого одягу особовим складом органів і підрозділів цивільного захисту

I. Загальні положення

1.1. Право на носіння форменого одягу мають особи рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які проходять службу в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС України). Особам середнього, старшого і вищого начальницького складу наказами керівників (начальників), які здійснюють звільнення, надається право на носіння форменого одягу після звільнення із служби цивільного захисту.
1.2. Формений одяг носять відповідно до цих Правил. Предмети форми одягу повинні відповідати встановленим описам, бути ретельно припасованими й утримуватись у бездоганному стані.
1.3. Формений одяг встановлено:
парадний;
повсякденний;
повсякденний робочий;
спеціальний.
Формений одяг є літній і зимовий.
1.4. Формений одяг носять:
1) особи вищого начальницького складу, старшого та середнього начальницького складу:
парадний - на парадах; у дні свят на урочистих засіданнях, офіційних прийомах і під час покладення вінків до пам'ятників і на могили воїнів, під час вручення та одержання державних нагород України, відомчих заохочувальних відзнак; прийняття присяги; у складі почесної варти; у дні річних свят органів і підрозділів цивільного захисту; під час відрекомендування безпосереднім начальникам при призначенні на посаду і присвоєнні спеціального звання;
повсякденний - на заняттях з професійної підготовки, під час роботи в органах і підрозділах цивільного захисту; під час занять у класах, в аудиторіях і майстернях, лабораторіях навчальних закладів ДСНС України; на службових нарадах і зборах, а також у позаслужбовий час;
повсякденний робочий - на навчаннях, маневрах, бойових чергуваннях, практичних заняттях у навчальних центрах, під час несення добових нарядів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території України;
спеціальний - під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій як в Україні, так і за її межами, під час участі у міжнародних навчаннях, навчально-тренувальних заходах та змаганнях з пожежно-прикладного спорту в органах і підрозділах цивільного захисту;
2) особи молодшого начальницького та рядового складу, курсанти навчальних закладів:
парадний - на парадах; під час вручення та одержання державних нагород України, відомчих заохочувальних відзнак; під час прийняття присяги; у складі почесної варти; у дні річних свят органів і підрозділів цивільного захисту; у святкові та вихідні дні; під час звільнення з розташування підрозділу;
повсякденний - на заняттях з професійної підготовки, під час роботи в органах і підрозділах, на заняттях у класах; в аудиторіях і майстернях, лабораторіях навчальних закладів ДСНС України; на службових нарадах і зборах, а також у позаслужбовий час;
повсякденний робочий - на всіх заняттях, під час несення добових нарядів; у вільний від занять час у розташуванні підрозділу; навчаннях, маневрах, чергуваннях і заняттях у навчальних центрах, під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території України;
спеціальний - під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій як в Україні, так і за її межами, під час участі у міжнародних навчаннях; під час пожежогасіння, навчально-тренувальних заходів та змагань з пожежно-прикладного спорту в органах і підрозділах цивільного захисту.
1.5. Форма одягу для стройових оглядів, шикувань та службових нарад оголошується особами, які проводять ці заходи.
Форма одягу для осіб рядового та начальницького складу, які несуть контрольно-перепускну (вартову) службу, оголошується керівниками відповідних органів та підрозділів цивільного захисту.
1.6. Перехід на літню або зимову форму одягу встановлюється наказами ДСНС України і начальниками органів і підрозділів цивільного захисту.
1.7. Особи вищого, старшого та середнього начальницького складу, які переведені для проходження служби в апарат ДСНС України, головні управління (управління) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також у навчальні заклади ДСНС України, носять форму одягу, яку вони носили на день переведення.
1.8. Курсанти навчальних закладів ДСНС України, які не мають спеціальних звань, носять форму одягу, встановлену для курсантів навчальних закладів ДСНС України.
Слухачі навчальних закладів ДСНС України з числа прапорщиків, старших прапорщиків зберігають право на носіння форми одягу, встановленої для цієї категорії осіб.
1.9. Особи рядового та начальницького складу носять цивільний одяг у службовий час з письмового дозволу керівника відповідного органу чи підрозділу.
Курсантам навчальних закладів ДСНС України дозволяється носити цивільний одяг у позаслужбовий час за межами навчального закладу ДСНС України.
1.10. Теплі речі (кожухи, валянки, рукавиці на хутрі) носять за письмовим наказом керівника відповідного органу чи підрозділу в зимовий час при низькій температурі під час занять, навчань і на роботах.
1.11. Спеціальний одяг та льотний одяг носять особи рядового та начальницького складу (яким носіння такого одягу передбачено за нормами забезпечення) на навчаннях, маневрах, заняттях із технікою та під час виконання робіт у підрозділах, гаражах, парках, доках, майстернях, на аеродромах, лабораторіях, закладах охорони здоров'я, складах.
Дозволяється носити спеціальний одяг і льотний одяг на чергуваннях з авіаційного пошуку і рятування. В усіх інших випадках носити спеціальний одяг не дозволяється. Час носіння спеціального одягу визначають керівники органів і підрозділів цивільного захисту.
1.12. Спеціальний одяг зберігається поза спальними приміщеннями підрозділу у спеціальних шафах, кімнатах для зберігання речей, на окремих стелажах і вішалках. Час носіння спеціального одягу визначають керівники органів і підрозділів цивільного захисту.
1.13. Забороняється носити:
предмети форменого одягу, спорядження і знаки розрізнення змінених або невстановлених зразків;
одночасно предмети різних форм одягу, а також предмети форменого одягу з цивільним одягом.
1.14. Предмети форменого одягу повинні бути встановлених зразків, чистими і випрасуваними. Штани повинні мати поздовжні складки. На решті предметів запрасовувати складки не дозволяється.
Клапани кишень мундира, кітеля, куртки і штанів повсякденних робочих повинні бути назовні, знаки розрізнення правильно й охайно пришитими (прикріпленими).
Сорочки повинні бути встановленого зразка, чистими, ретельно припасованими і випрасуваними, з правильно підібраними погонами.
Носити не випрасувані сорочки, з деформованими та забрудненими погонами, не дозволяється.
Носити предмети форменого одягу не встановленого кольору і зразка, взуття з пошкодженим верхом і зношеними каблуками не дозволяється.

II. Формений одяг особового складу органів і підрозділів цивільного захисту

2.1. Формений одяг вищого начальницького складу:
1) парадний формений одяг:
літній - кашкет з околичкою малинового кольору, мундир світло-бежевого або чорного кольору, штани навипуск світло-бежевого або чорного кольору, сорочка білого або світло-бежевого кольору з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольору;
зимовий - куртка зимова шкіряна з каракулевим коміром сірого кольору, шапка зимова з каракулевими навушниками, кашкет з околичкою малинового кольору, мундир світло-бежевого або чорного кольору, штани навипуск бежевого або чорного кольору, сорочка білого або світло-бежевого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавички чорного кольору, кашне білого кольору;
2) повсякденний формений одяг:
літній - кашкет з околичкою малинового кольору, кітель і штани навипуск чорного кольору, сорочка світло-бежевого кольору з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольору;
зимовий - куртка зимова шкіряна з каракулевим коміром сірого кольору, шапка зимова з каракулевими навушниками, кітель і штани навипуск чорного кольору, сорочка світло-бежевого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавички чорного кольору, кашне чорного кольору;
3) при парадній формі одягу на мундирі носять ордени, медалі та нагрудні знаки, при повсякденній формі одягу на мундирі та кітелі - орденські стрічки та стрічки медалей на планках;
4) повсякденний робочий формений одяг:
літній - кепі літнє повсякденне робоче, костюм літній повсякденний робочий, черевики з високими берцями, ремінь поясний шкіряний;
зимовий - куртка робоча зимова на хутрі, шапка зимова з каракулевими навушниками, костюм літній повсякденний робочий, черевики з високими берцями, рукавички чорного кольору, кашне чорного кольору;
5) на польових заняттях і на навчаннях повсякденний робочий формений одяг носиться з необхідним для роботи спорядженням;
6) погони носять:
на всіх куртках, плащі, кітелі, куртці повсякденній, сорочці світло-бежевого кольору, джемпері - чорного кольору;
на мундирі світло-бежевого кольору та сорочці білого кольору - золотистого кольору;
на костюмі повсякденному робочому літньому (зимовому) та спеціальному форменому одязі - погони, а за рішенням Голови ДСНС України - погони чорного кольору розміром 5 х 5 сантиметрів, що кріпляться до верхнього одягу на рівні сонячного сплетіння;
7) дозволяється носити:
кашкет при зимовій повсякденній формі одягу;
сорочку світло-бежевого кольору з довгими рукавами з погонами і краваткою та сорочку світло-бежевого кольору з короткими рукавами з погонами і краваткою та без краватки, без мундира (кітеля) при літній парадній (літній повсякденній) формі одягу;
куртку повсякденну замість кітеля при повсякденній формі одягу;
джемпер із сорочкою та краваткою чорного кольору при роботі в службових приміщеннях;
фуфайку з комірцем та штанами повсякденними чорного кольору при роботі в службових приміщеннях;
пальто літнє з кашне білого кольору при літній парадній і з кашне чорного кольору при літній повсякденній формі одягу, а також в теплу погоду весною - до переходу на літню форму одягу і восени - після переходу на зимову форму одягу; в літній період дозволяється носити пальто літнє без кашне;
куртку зимову шкіряну з каракулевим коміром сірого кольору при літній парадній (повсякденній) формі одягу в холодну погоду;
куртку робочу зимову на хутрі при костюмі літньому повсякденному робочому в холодну погоду.
2.2. Формений одяг старшого та середнього начальницького складу:
1) парадний формений одяг:
літній - кашкет з околичкою малинового кольору, мундир і штани навипуск світло-бежевого або чорного кольору, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольору;
зимовий - куртка зимова шкіряна з коміром з овчини (особам середнього начальницького складу - куртка зимова з плащової тканини), шапка зимова з цигейковими навушниками (полковникам - шапка зимова з каракулевими навушниками), мундир і штани навипуск світло-бежевого кольору, сорочка білого або світло-бежевого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавички чорного кольору, кашне білого кольору;
2) повсякденний формений одяг:
літній - кашкет з околичкою малинового кольору, кітель і штани навипуск чорного кольору, сорочка світло-бежевого кольору з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольору;
зимовий - куртка зимова шкіряна з коміром з овчини (куртка зимова з плащової тканини - для осіб середнього начальницького складу), шапка зимова з цигейковими навушниками, кітель і штани навипуск чорного кольору, сорочка світло-бежевого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавички чорного кольору, кашне чорного кольору;
3) при парадній формі одягу на мундирі носять ордени, медалі та нагрудні знаки; на кітелі - знаки особливої відзнаки, орденські стрічки та стрічки медалей на планках, нагрудні знаки;
4) повсякденний робочий формений одяг:
літній - кепі літнє повсякденне робоче, костюм літній повсякденний робочий, черевики з високими берцями, ремінь поясний шкіряний;
зимовий - шапка-феска, костюм зимовий повсякденний робочий, черевики з високими берцями, рукавички чорного кольору, кашне чорного кольору;
5) на польових заняттях і на навчаннях повсякденний робочий формений одяг носиться з необхідним для роботи спорядженням;
6) погони носять:
на всіх куртках, кітелі, куртці повсякденній, сорочці світло-бежевого кольору, джемпері - чорного кольору;
на мундирі і сорочці білого кольору - золотистого кольору;
на костюмі повсякденному робочому літньому (зимовому) та робочому (спеціальному) форменому одязі - погони, а за рішенням Голови ДСНС України - погони чорного кольору розміром 5 х 5 сантиметрів, що кріпляться до верхнього одягу на рівні сонячного сплетіння;
7) дозволяється носити:
полковникам шапку зимову з каракулевими навушниками при зимовій повсякденній формі одягу;
кашкет при зимовій парадній (повсякденній) формі одягу;
сорочку світло-бежевого кольору з довгими рукавами з погонами і краваткою та сорочку світло-бежевого кольору з короткими рукавами з погонами і краваткою та без краватки, без мундира при літній парадній формі одягу;
куртку повсякденну замість кітеля при повсякденній формі одягу;
джемпер із сорочкою світло-бежевого кольору і краваткою чорного кольору при роботі в службових приміщеннях;
фуфайку з комірцем та штанами чорного кольору при роботі в службових приміщеннях;
кашкет при літній повсякденній формі одягу: у сорочці світло-бежевого кольору з довгими рукавами і краваткою; у сорочці світло-бежевого кольору з короткими рукавами і краваткою та без краватки; у повсякденній куртці з сорочкою світло-бежевого кольору з довгими рукавами і краваткою чорного кольору; у кітелі з сорочкою світло-бежевого кольору з довгими рукавами і краваткою чорного кольору;
куртку зимову шкіряну без підстібки та коміра з кашне білого кольору при літній парадній, а також у теплу погоду весною - до переходу на літню форму одягу і восени - після переходу на зимову форму одягу;
куртку зимову шкіряну без підстібки та коміра з кашне чорного кольору при літній парадній, а також у теплу погоду весною - до переходу на літню форму одягу і восени - після переходу на зимову форму одягу;
куртку зимову шкіряну з коміром з овчини при літній парадній (повсякденній) формі одягу в холодну погоду;
куртку зимову повсякденну робочу при літній повсякденній робочій формі одягу в холодну погоду.
2.3. Формений одяг осіб рядового та начальницького складу з числа жінок:
1) парадний формений одяг:
літній - капелюх чорного кольору, мундир і спідниця, штани навипуск, сорочка або блуза білого або світло-бежевого кольору з краваткою чорного кольору, туфлі жіночі чорного кольору, напівчеревики чорного кольору;
зимовий - куртка зимова з плащової тканини, шапка зимова з навушниками із штучного хутра (особам старшого начальницького складу - куртка зимова шкіряна з коміром із овчини, шапка зимова з цигейковими навушниками), мундир і штани навипуск або спідниця, сорочка або блуза білого кольору або світло-бежевого з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, чобітки жіночі зимові чорного кольору, рукавички чорного кольору, кашне білого кольору;
2) повсякденний формений одяг:
літній - капелюх чорного кольору, кітель і штани навипуск або спідниця, сорочка світло-бежевого кольору або блуза з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольору;
зимовий - куртка зимова з плащової тканини, шапка зимова з навушниками із штучного хутра (особам старшого начальницького складу - куртка зимова шкіряна з коміром з овчини, шапка зимова з цигейковими навушниками), кітель і штани навипуск або спідниця, сорочка світло-бежевого кольору або блуза з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавички чорного кольору, кашне чорного кольору;
3) при парадній формі одягу на мундирі носять ордени, медалі та нагрудні знаки; на кітелі - знаки особливої відзнаки, орденські стрічки та стрічки медалей на планках, нагрудні знаки;
4) повсякденний робочий формений одяг:
літній - кепі літнє повсякденне робоче, костюм літній повсякденний робочий, черевики з високими берцями, ремінь поясний шкіряний;
зимовий - шапка зимова з навушниками із штучного хутра (особам старшого начальницького складу - шапка зимова з цигейковими навушниками), костюм зимовий повсякденний робочий, черевики з високими берцями, рукавички чорного кольору, кашне чорного кольору;
5) на польових заняттях і на навчаннях повсякденний робочий формений одяг носиться з необхідним для роботи спорядженням;
6) погони носять:
на всіх куртках, кітелі, куртці повсякденній, сорочці світло-бежевого кольору, джемпері - чорного кольору;
на мундирі або кітелі та сорочці білого кольору - золотистого кольору;
на костюмі повсякденному робочому літньому (зимовому) та спеціальному форменому одязі - погони чорного кольору розміром 5 х 5 сантиметрів, що кріпляться на верхньому одязі на рівні сонячного сплетіння, стрічки, вишиті або тиснені гумою, для молодшого начальницького складу та рядового складу - малинового кольору, для прапорщиків, старших прапорщиків - золотистого кольору. Старший та середній начальницький склад - погони, а за рішенням Голови ДСНС України - погони чорного кольору розміром 5 х 5 сантиметрів, що кріпляться на верхньому одязі на рівні сонячного сплетіння;
7) дозволяється носити:
капелюх замість шапки зимової з навушниками із штучного хутра при зимовій формі одягу;
сорочку світло-бежевого кольору з довгими рукавами з погонами і краваткою та сорочку світло-бежевого кольору з короткими рукавами з погонами і краваткою та без краватки, без мундира при літній парадній формі одягу;
джемпер із сорочкою світло-бежевого кольору і краваткою чорного кольору при роботі в службових приміщеннях;
куртку зимову шкіряну без підстібки та коміра з кашне білого кольору при літній парадній і з кашне чорного кольору при літній повсякденній формі одягу, а також у теплу погоду весною - до переходу на літню форму одягу і восени - після переходу на зимову форму одягу;
куртку зимову з плащової тканини (особам старшого начальницького складу - куртка зимова шкіряна з коміром з овчини) при літній парадній (повсякденній) формі одягу в холодну погоду;
куртку зимову повсякденну робочу при літній повсякденній робочій формі одягу в холодну погоду;
туфлі або чобітки чорного кольору цивільного зразка при парадній і повсякденній формах одягу;
панчохи (колготи) чорного і сірого кольорів при парадній і повсякденній формах одягу.
2.4. Формений одяг осіб рядового та молодшого начальницького складу:
1) парадний формений одяг:
літній - кашкет з околичкою малинового кольору; кітель і штани навипуск чорного кольору, сорочка світло-бежевого або білого кольору з краваткою чорного кольору, черевики чорного кольору;
зимовий - шапка зимова з навушниками із штучного хутра, куртка зимова з плащової тканини, кітель і штани навипуск чорного кольору, сорочка світло-бежевого або білого кольору з краваткою чорного кольору, черевики чорного кольору, кашне чорного кольору, рукавички чорного кольору;
2) повсякденний формений одяг:
літній - кашкет з околичкою малинового кольору, кітель і штани навипуск чорного кольору, сорочка світло-бежевого кольору з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольору;
зимовий - шапка зимова з навушниками із штучного хутра, куртка зимова з плащової тканини, повсякденний кітель і штани навипуск чорного кольору, сорочка світло-бежевого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавички чорного кольору, кашне чорного кольору;
3) повсякденний робочий формений одяг:
літній - кепі літнє повсякденне робоче, костюм літній повсякденний робочий, черевики з високими берцями, ремінь зі штучної шкіри;
зимовий - шапка-феска, костюм зимовий повсякденний робочий, черевики з високими берцями, кашне чорного кольору, рукавички чорного кольору, ремінь зі штучної шкіри на куртці;
4) знаки особливої відзнаки, орденські стрічки і стрічки медалей на планках, нагрудні знаки носять при парадній формі одягу та при повсякденній формі одягу - на кітелі;
5) на польових заняттях і на навчаннях повсякденну робочу форму одягу носять з необхідним спорядженням;
6) погони носять:
на всіх куртках, кітелі, куртці повсякденній, сорочці світло-бежевого кольору, джемпері - чорного кольору;
на костюмі повсякденному робочому літньому (зимовому) та спеціальному форменому одязі - погони чорного кольору розміром 5 х 5 сантиметрів, що кріпляться на верхньому одязі на рівні сонячного сплетіння, стрічки, вишиті або тиснені гумою, для молодшого начальницького складу та рядового складу - малинового кольору, для прапорщиків, старших прапорщиків - золотистого кольору;
7) дозволяється носити:
кепі літнє замість кашкета чорного кольору при літній формі одягу;
сорочку світло-бежевого або білого кольору з погонами і краваткою чорного кольору без кітеля при літній парадній формі одягу;
фуфайку з комірцем та штанами чорного кольору при роботі в службових приміщеннях;
куртку зимову з плащової тканини при літній парадній формі одягу в холодну погоду;
куртку зимову повсякденну робочу при літній повсякденній робочій формі одягу в холодну погоду.
2.5. Формений одяг курсантів (слухачів) навчальних закладів ДСНС України:
1) парадний формений одяг:
літній - кашкет, куртка і штани навипуск чорного кольору, сорочка світло-бежевого кольору з краваткою чорного кольору, черевики чорного кольору;
зимовий - шапка зимова з навушниками із штучного хутра, куртка зимова з плащової тканини, куртка і штани навипуск чорного кольору, сорочка світло-бежевого кольору з краваткою чорного кольору, черевики чорного кольору, кашне чорного кольору, рукавички чорного кольору;
2) повсякденний робочий формений одяг:
літній - кепі літнє повсякденне робоче (жінкам - берет), костюм літній повсякденний робочий, черевики з високими берцями, ремінь із штучної шкіри;
зимовий - шапка зимова з навушниками із штучного хутра, костюм зимовий повсякденний робочий, черевики з високими берцями, ремінь із штучної шкіри, кашне чорного кольору, рукавички бавовняні теплі;
3) погони носять на куртці зимовій з плащової тканини, куртці повсякденній, сорочці світло-бежевого кольору - чорного кольору;
4) дозволяється носити з дозволу начальника підрозділу:
куртку зимову повсякденну робочу при літній польовій формі одягу в холодну погоду;
плащ-намет у негоду при повсякденній формі одягу;
фуфайку з комірцем і штани чорного кольору при літній формі одягу під час занять у службових приміщеннях.

III. Носіння окремих предметів форменого одягу

3.1. Головні убори:
1) берет носять з невеликим нахилом у правий бік. Шапку зимову, кашкет, капелюх і кепі літнє носять прямо, без нахилу, так, щоб козирок кашкета та кепі літнього знаходився на рівні брів, а нижній край капелюха, шапки зимової і берета - на відстані 2 - 4 сантиметрів над бровами;
2) особи рядового та начальницького складу шапку зимову, кашкет (крім кепі літнього повсякденного робочого) носять з кокардою золотистого кольору. Кашкет особи вищого начальницького складу носять з кокардою золотистого кольору і гаптуванням на околі, а генерал-полковники служби цивільного захисту - з кокардою золотистого кольору та гаптуванням на околичці й козирку;
3) курсанти (слухачі) навчальних закладів ДСНС України шапку зимову з навушниками із штучного хутра, кашкет носять з кокардою золотистого кольору;
4) на беретах особи рядового та начальницького складу, курсанти навчальних закладів ДСНС України носять кокарду золотистого кольору і прапорець із зображенням емблеми ДСНС України;
5) кепі літнє повсякденне робоче всі особи рядового та начальницького складу носять з кокардою захисного (синього) кольору;
6) центр кокарди (емблеми) повинен знаходитися над переніссям;
7) носіння шапки зимової з цигейковими навушниками та шапки зимової із штучного хутра з козирком з опущеними стінками і навушниками дозволяється при зовнішній температурі повітря мінус 10° C і нижче. У строю стінки і навушники опускаються з дозволу начальника;
8) шапка зимова з каракулевими навушниками, шапка зимова з цигейковими навушниками, шапка зимова з навушниками із штучного хутра, кашкет і капелюх повинні бути направлені кокардою (емблемою) вперед, берет направлений кокардою в правий бік;
9) при головних уборах носять три голки з нитками білого, чорного і синього кольорів довжиною до 2 метрів, які повинні знаходитись: у кашкетах - під начільником; у шапках з цигейковими навушниками (з навушниками із штучного хутра) - під козирком.
3.2. Верхній одяг:
1) куртку зимову шкіряну з коміром з овчини носять особи старшого начальницького складу застебнутою на ґудзики, крім верхнього, у правий бік із відгорнутими у вигляді лацканів бортами, а в холодну погоду дозволяється носити застебнутою на верхній ґудзик;
2) куртку зимову з плащової тканини носять особи середнього, молодшого начальницького і рядового складу застебнутою на ґудзики, крім верхнього, у правий бік із відгорнутими у вигляді лацканів бортами і поясом, а в холодну погоду дозволяється носити застебнутою на верхній ґудзик;
3) плащ-накидка застібається на всі ґудзики і носиться (з капюшоном або без капюшона) в негоду поверх предметів літнього і зимового верхнього одягу. Дозволяється носити плащ-накидку в скатці на плечовому ремені або (поза строєм) акуратно складеною лицьовим боком назовні на лівій руці;
4) мундир (кітель) застібається на всі ґудзики в правий (у жінок - лівий) бік;
5) куртка повсякденна застібається в осіб вищого начальницького складу на центральну застібку "блискавка" до верхнього рівня верхніх поперечних прорізних кишень; в осіб старшого, середнього, молодшого начальницького та рядового складу, курсантів - на всі ґудзики;
6) штани навипуск носять з напівчоботами, черевиками і напівчеревиками;
7) куртку літню повсякденну робочу носять з розстебнутим верхнім ґудзиком і відгорненими у вигляді лацканів бортами. З дозволу начальника підрозділу дозволяється носити куртку без спорядження (ременя поясного), а при зовнішній температурі плюс 20° C і вище - із закачаними до рівня згину ліктя рукавами;
8) брюки літні повсякденні робочі заправляються в черевики з високими берцями;
9) куртка зимова повсякденна робоча застібається у вищого начальницького складу на кнопку і центральну застібку "блискавка", у решти осіб рядового та начальницького складу - на всі ґудзики і носиться з напівкомбінезоном повсякденним робочим (темно-синього кольору), що заправляється в черевики з високими берцями. У негоду куртку носять з капюшоном і піднятим коміром. Дозволяється носити куртку із штанами літніми повсякденними робочими.
3.3. Сорочки, краватки, кашне, рукавички:
1) сорочки застібаються на всі ґудзики в правий (у жінок - лівий) бік і носяться з погонами та краваткою і з одягненим мундиром, кітелем, курткою повсякденною і джемпером. Комір сорочки позаду повинен бути на одному рівні з верхнім краєм коміра мундира (кітеля, куртки) або виступати над ним не вище ніж на 0,5 сантиметра.
Дозволяється носити особам рядового та начальницького складу:
сорочку світло-бежевого кольору з погонами і краваткою без мундира при літній парадній формі одягу і без кітеля, при літній повсякденній формі одягу, а в службових приміщеннях, на заняттях в аудиторіях (майстернях) у позаслужбовий час у будь-яку пору року при літній повсякденній формі одягу;
сорочку світло-бежевого кольору з довгими рукавами з погонами без краватки, кітеля, куртки і з розстебнутим верхнім ґудзиком у службових приміщеннях у будь-яку пору року;
сорочку світло-бежевого кольору з короткими рукавами з погонами без кітеля (куртки повсякденної) при літній повсякденній формі одягу і зовнішній температурі плюс 20° C і вище як без краватки, з розстебнутим верхнім ґудзиком, так і з краваткою;
2) краватку носять із сорочкою і прикріплюють до неї затискач установленого зразка між третім і четвертим ґудзиками зверху. Краватка завжди повинна бути чистою і випрасуваною;
3) кашне носять акуратно заправленим під комір пальта, плаща, куртки зимової. Верхній край кашне повинен рівномірно виступати над коміром на 1 - 2 сантиметри;
4) рукавички обов'язково носять при зимовій парадній формі одягу. При інших формах одягу носити рукавички не обов'язково. При прикладанні руки до головного убору рукавички не знімають.
3.4. Взуття, шкарпетки:
1) при носінні форменого одягу взуття повинно бути чорного кольору, встановлених зразків, полагодженим і завжди начищеним; черевики і напівчеревики повинні бути акуратно зашнуровані;
2) шкарпетки повинні бути чорного кольору.
3.5. Спорядження:
1) ремінь поясний носять особи рядового та начальницького складу, курсанти (слухачі) на куртці літній повсякденній робочій (зимовій повсякденній робочій) синього кольору по лінії талії;
2) спорядження носять курсанти (слухачі), особи рядового та начальницького складу на куртці літній (зимовій) повсякденній робочій темно-синього кольору. Ремінь поясний польового спорядження носять по лінії талії;
3) польову сумку носять на ремені, одягненому на праве плече обмундирування повсякденної робочої форми одягу.

IV. Носіння погонів, емблем і нарукавних знаків

4.1. Погони та емблеми:
1) погони за призначенням поділяються на погони для парадного, повсякденного, повсякденного робочого та спеціального обмундирування, а за способом кріплення - на нашивні, з'ємні, погони-муфти та погони на повсякденному робочому та спеціальному форменому одязі;
2) нашивні погони носять на пальтах літніх, мундирах, кітелях;
3) погони з'ємні носять на напіввовняних куртках повсякденних та сорочках світло-бежевого кольору особи рядового та начальницького складу та курсанти (слухачі) навчальних закладів ДСНС України;
4) погони чорного кольору розміром 5 х 5 сантиметрів носять особи рядового та начальницького складу, курсанти (слухачі) навчальних закладів ДСНС України на куртках повсякденних робочих літніх (зимових), костюмах літніх (зимових) для рятувальників та фуфайках з комірцем. Особи вищого, старшого та середнього начальницького складу на вищезазначених предметах одягу носять погони, а за рішенням Голови ДСНС України - погони чорного кольору розміром 5 х 5 сантиметрів;
5) погони особи рядового та начальницького складу носять на плащах, куртках зимових шкіряних (куртках робочих зимових на хутрі - генерали), куртках з плащової тканини та джемперах;
6) на погонах вищого, старшого, середнього начальницького складу, старших прапорщиків та прапорщиків відповідно до спеціального звання розміщуються зірки (зірочки) золотистого кольору (для парадного і повсякденного обмундирування), наведені у таблиці 1;
Таблиця 1


Спеціальне звання

Кількість зірок
(зірочок)

Відстань від нижнього краю погона до центру першої зірки (зірочки),
мм

Відстань між центрами зірок (зірочок) вздовж погона,
мм

Генерал служби цивільного захисту України

1

45

-

Генерал-полковник

3

35

30

Генерал-лейтенант

2

45

40

Генерал-майор

1

60

-

Полковник

3

30

25

Підполковник

2

30

-

Майор

1

45

-

Капітан

4

20

20

Старший лейтенант

3

30

25

Лейтенант

2

30

-

Молодший лейтенант

1

45

-

Старший прапорщик

3

20

20

Прапорщик

2

30

257) розташування зірок (зірочок) на погонах:
вищого начальницького складу - на поздовжній осьовій лінії;
полковників, старших лейтенантів - дві нижні зірочки з обох боків від поздовжньої осьової лінії так, щоб відстань від бокових сторін і між зірочками була однаковою, третя - вище перших двох на поздовжній осьовій лінії;
підполковників, лейтенантів - з обох боків від поздовжньої осьової лінії так, щоб відстань від бокових сторін і між зірочками була однаковою;
майорів, молодших лейтенантів, старших прапорщиків, прапорщиків - на поздовжній осьовій лінії;
капітанів - дві нижні зірочки з обох боків від поздовжньої осьової лінії так, щоб відстань від бокових сторін і між зірочками була однаковою, третя і четверта - вище перших двох на поздовжній осьовій лінії;
8) на погонах молодшого начальницького складу, крім прапорщиків і старших прапорщиків, відповідно до спеціального звання розміщуються нашивки золотистого кольору на парадному та повсякденному обмундируванні, наведені у таблиці 2;
Таблиця 2


Спеціальне звання

Кількість нашивок

Ширина нашивки,
мм

Старшина

Одна поздовжня

30

Старший сержант

Дві поперечні

30, 10

Сержант

Три поперечні

10

Молодший сержант

Дві поперечні

109) розміщення нашивок на погонах:
поздовжня нашивка на погонах старшин - посередині погона по всій його довжині, по осьовій лінії;
поперечні нашивки на погонах старших сержантів, сержантів, молодших сержантів - на відстані 25 міліметрів від нижнього краю погона до нижнього краю поперечної нашивки, наступні нашивки розміщуються вище першої нашивки з проміжками 2 міліметри;
поперечні нашивки за спеціальними званнями курсантів навчальних закладів ДСНС України розміщують на відстані 55 міліметрів вище нижнього краю погона до нижнього краю поперечної нашивки, наступні нашивки розміщуються вище першої поперечної нашивки з проміжками 2 міліметри;
10) на погонах до парадного і повсякденного форменого одягу курсантів навчальних закладів ДСНС України (крім курсантів, які мають звання старшини) на відстані 15 міліметрів від нижнього краю погона розміщується літера "К" золотистого кольору;
11) на погонах чорного кольору розміром 5 х 5 сантиметрів вищого начальницького складу розміщується по центру погона вишиті зірки білого кольору, наведені у таблиці 3;
Таблиця 3


Спеціальне звання

Кількість зірок

Відстань між центрами зірок вздовж погона,
мм

Генерал служби цивільного захисту України

1

-

Генерал-полковник

3

15

Генерал-лейтенант

2

20

Генерал-майор

1

-12) на погонах чорного кольору розміром 5 х 5 сантиметрів нашивки розміщуються справа посередині погона по всій його довжині, наведені у таблиці 4:
старшого начальницького складу - поздовжні нашивки білого кольору, відстань між нашивками - 2 міліметри;
середнього начальницького складу - поздовжні нашивки золотистого кольору, відстань між нашивками - 2 міліметри;
прапорщиків, старших прапорщиків - поперечні нашивки золотистого кольору, відстань між нашивками - 2 міліметри;
старшин, сержантів, молодших сержантів, старших сержантів на нашивках стрічки поперечні вишиті або тиснені гумою, малинового кольору, відстань між нашивками - 2 міліметри;
Таблиця 4


Спеціальне звання

Кількість нашивок

Ширина нашивки,
мм

Полковник

Дві поздовжні

30

Підполковник

Дві поздовжні

30, 10

Майор

Одна поздовжня

30

Капітан

Чотири поздовжні

10

Старший лейтенант

Три поздовжні

10

Лейтенант

Дві поздовжні

10

Молодший лейтенант

Одна поздовжня

10

Старший прапорщик

Дві поперечні

10

Прапорщик

Три поперечні

10

Старшина

Дві поперечні

10, 30

Старший сержант

Одна поперечна

30

Сержант

Три поперечні

10

Молодший сержант

Дві поперечні

1013) емблеми носять особи рядового та начальницького складу, курсанти на комірах пальта літнього, мундира, кітеля, куртки зимової шкіряної, куртки зимової з плащової тканини і на погонах куртки повсякденної, сорочки білого кольору або світло-бежевого кольору;
14) емблеми розміщують:
на комірах пальта літнього, куртки зимової шкіряної, куртки зимової з плащової тканини, мундира, кітеля - на відстані 10 міліметрів від оздоблювального шва, що проходить вздовж зовнішнього і нижнього країв коміра. Осьова лінія емблеми повинна бути паралельною зовнішньому краю коміра;
на погонах куртки шкіряної з коміром з овчини (каракулю), куртки зимової з плащової тканини та куртки літньої, сорочки - на відстані 10 міліметрів від нижнього краю ґудзика до верхнього краю емблеми.
4.2. Нарукавні знаки:
1) нарукавні знаки осіб рядового та начальницького складу виготовляються з тканини малинового кольору;
2) нарукавні знаки носять особи рядового та начальницького складу, курсанти (слухачі) навчальних закладів ДСНС України на куртці зимовій шкіряній з коміром з овчини (каракулю), куртці зимовій з плащової тканини, мундирі, кітелі та куртці повсякденній;
3) нарукавний знак нашивається із зовнішнього боку лівого рукава куртки зимової шкіряної з коміром з овчини (каракулю), куртки зимової з плащової тканини, парадного мундира, повсякденного кітеля та куртки повсякденної напіввовняної на відстані 60 міліметрів від верхньої точки рукава;
4) нарукавні знаки по курсах навчання курсантів навчальних закладів ДСНС України у вигляді кутів з галуна золотистого кольору в курсантів на сукні чорного кольору нашиваються на зовнішньому боці лівого рукава куртки повсякденної, куртки зимової з плащової тканини, куртки літньої (зимової) повсякденної робочої на відстані 10 міліметрів нижче нарукавного знака особового складу органів і підрозділів цивільного захисту.
4.3. Орденські стрічки і стрічки медалей на планках носять з лівого боку на грудях так, щоб на відкритому мундирі (кітелі), а також на мундирі і кітелі жінок верхній край верхнього ряду стрічок знаходився нижче рівня кута лацкана на 70 міліметрів. На відкритому однобортному кітелі нижній край нижнього ряду стрічок розміщується впритул з верхнім краєм клапана нагрудної кишені. При носінні двох і більше орденських стрічок і стрічок медалей на планках вони закріплюються в один ряд на загальній планці справа наліво, але не більше чотирьох. Стрічки, що не вміщаються на одній планці, переносяться на іншу планку, яка прикріплюється нижче першої.
Нагрудний знак про закінчення навчального закладу ДСНС України носять по центру над правою нагрудною кишенею так, щоб нижній край його доторкався до клапана кишені. За наявності в особи рядового та начальницького складу нагрудних знаків двох і більше навчальних закладів - носять тільки один нагрудний знак.
Нагрудний знак про закінчення цивільного вищого навчального закладу (університету, інституту) дозволяється носити у разі відсутності нагрудного знака про закінчення вищого навчального закладу цивільного захисту на його місці.

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Управлінням взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства оборони України
полковник

К. Ю. Аніконов

 Розсилка новин