Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Про навчання відповідних спеціалістів (представників профспілок) з питань охорони праці

[ До уваги страхувальників та профспілкових організацій! ]
Інформація про форми заявок щодо відповідних спеціалістів (представників профспілок) з питань охорони праці, які потребують навчання з питань охорони праці за кошти Фонду, від страхувальників та профспілкових органів

Згідно зі статтею 25 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Фонд) бере участь у фінансуванні навчання відповідних спеціалістів з питань охорони праці.

Механізм участі у проведенні і фінансуванні Фондом навчання відповідних спеціалістів з питань охорони праці (далі — спеціалісти) визначається Порядком участі у проведенні і фінансуванні Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці, затвердженим постановою правління Фонду від 19.03.2013 № 2, та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.04.2013 за № 550/23082 (далі — Порядок).

Відповідно до пункту 1.2. цього Порядку Фонд здійснює фінансування навчання з питань охорони праці спеціалістів за заявками страхувальників та уповноважених представників застрахованих осіб (профспілок).

До відповідних спеціалістів з питань охорони праці, які мають право проходити навчання з питань охорони праці за рахунок коштів Фонду, відносяться особи, які на підставі розпорядчого або іншого документа страхувальника або профспілкового органу виконують певні обов’язки з охорони праці.

Для проведення за кошти Фонду навчання з питань охорони праці страхувальники та профспілкові органи звертаються до робочого органу виконавчої дирекції Фонду, та надають такі документи:

  • лист за підписом керівника страхувальника або територіального профспілкового органу на ім'я робочого органу щодо необхідної кількості відповідних спеціалістів для проходження навчання з питань охорони праці;
  • копію розпорядчого документа про призначення на відповідну посаду спеціаліста або представника профспілки, який потребує проходження навчання, або іншого документа, який засвідчує виконання спеціалістом (представником профспілки) певних обов’язків з охорони праці (накази, розпорядження, постанови, рішення, протоколи та ін.);
  • заявку щодо відповідних спеціалістів (представників профспілок) з питань охорони праці, які потребують навчання з питань охорони праці за кошти Фонду, яка надається в електронному вигляді (у форматі Exсel) та на паперових носіях за формами, наведеними:
    у додатку 1 — для страхувальників;
    у додатку 2 — для профспілкових органів.

Заявки, розпорядчі або інші документи, які засвідчують виконання спеціалістами певних обов’язків з охорони праці, повинні бути складені виключно державною мовою.

Копії розпорядчих або інших документів, які засвідчують виконання спеціалістами певних обов’язків з охорони праці, повинні бути належним чином оформлені (наявність дати, номера, підпису, правильне та повне зазначення ПІБ особи тощо) та завірені роботодавцем або профспілковим органом відповідно до законодавства.

Зауважуємо, що у разі ненадання страхувальником або профспілковим органом до заявок на проходження навчання з питань охорони праці розпорядчих або інших документів, які засвідчують виконання спеціалістом (представником профспілки) певних обов’язків з охорони праці, або невірного оформлення заявок та підтверджуючих документів (не за встановленою формою, не повністю заповнені графи заявок, наявність помилок у написанні ПІБ особи, невірне зазначення посади або повноважень з питань охорони праці) навчання за кошти Фонду таких осіб не проводитиметься.

Звертаємо Вашу увагу на те, що у разі виникнення необхідності здійснення страхувальником або профспілковим органом заміни спеціаліста, вказаного у заявці, на іншого, страхувальник або профспілковий орган повинен надати до робочого органу виконавчої дирекції Фонду у термін не пізніше 10 робочих днів до початку навчання:

  • лист щодо причини (звільнення, відпустка, хвороба тощо) відмови у проходженні навчання з питань охорони праці заявленого спеціаліста;
  • нову заявку на іншого спеціаліста, який потребує проходження навчання з питань охорони праці.

За консультацією з питань заповнення страхувальникам заявок можна звертатись до робочого органу виконавчої дирекції Фонду, профспілковим органам Федерації профспілок України.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань УкраїниРозсилка новин