Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Положення про Кінологічну службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.01.2014

м. Київ

N 40

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 лютого 2014 р. за N 237/25014

Про затвердження Положення про Кінологічну службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Відповідно до статті 24 Кодексу цивільного захисту України, Положення про Міністерство оборони України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 406, Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 року N 20, з метою виконання функцій Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту з проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт за допомогою службових собак, організації кінологічного забезпечення службової діяльності органів і підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Кінологічну службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України згідно із встановленим порядком.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 30 листопада 2006 року N 761 "Про заходи щодо організації діяльності Кінологічної служби МНС України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 грудня 2006 року за N 1311/13185.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

П. В. Лебедєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій
генерал-полковник служби
цивільного захисту

М. В. Болотських

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
20.01.2014 N 40

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 лютого 2014 р. за N 237/25014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Кінологічну службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій

I. Загальні положення

1.1. Кінологічна служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - Кінологічна служба) утворюється з метою ефективного керівництва заходами щодо організації, забезпечення і проведення кінологічними підрозділами пошуково-рятувальних робіт із застосуванням спеціально навчених службових собак, організації проведення підготовки кінологічних розрахунків та утримання службових собак у кінологічних підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС України).

1.2. У своїй діяльності Кінологічна служба керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в тому числі цим Положенням.

1.3. До складу Кінологічної служби входять:

Кінологічна служба апарату ДСНС України;

кінологічний центр (навчальний) у складі Міжрегіонального центру швидкого реагування;

пошуково-рятувальні кінологічні підрозділи у складі аварійно-рятувальних формувань центрального підпорядкування та спеціального призначення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

1.4. Начальник Кінологічної служби апарату ДСНС України призначається на посаду і звільняється з посади Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій та здійснює керівництво Кінологічною службою ДСНС України.

1.5. Кінологічна служба ДСНС України взаємодіє з кінологічними службами інших органів державної влади, підприємств, установ та організацій з питань розвитку кінологічної справи, проведення пошуково-рятувальних робіт, навчання фахівців, віднесених до кінологічної спеціалізації.

II. Основні завдання та функції

2.1. Основними завданнями Кінологічної служби є:

організація і проведення кінологічними підрозділами пошуково-рятувальних робіт із застосуванням спеціально навчених службових собак;

управління і координація силами і засобами Кінологічної служби при підготовці та реагуванні на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

здійснення підготовки кінологічних розрахунків та утримання службових собак у кінологічних підрозділах ДСНС України;

організаційне, аналітичне та методичне забезпечення службової діяльності Кінологічної служби;

упровадження організаційних заходів щодо забезпечення розвитку матеріально-технічної бази системи службового собаківництва, здійснення зооінженерної, ветеринарної та інших необхідних видів діяльності.

2.2. На виконання основних завдань Кінологічна служба:

визначає основні напрями розвитку служби, розробляє документи з питань організації діяльності служби, ведення пошукових та інших невідкладних робіт із застосуванням спеціально навчених службових собак;

аналізує, методично забезпечує та координує діяльність кінологічних підрозділів для ефективного використання службових собак у пошуку постраждалих людей;

організовує систему навчання та підготовки кінологічних розрахунків для виконання пошукових робіт із застосуванням службових собак в умовах надзвичайних ситуацій різного характеру, підвищення професійної підготовки штатних та позаштатних (волонтерів) рятувальників-кінологів;

проводить атестацію кінологічних розрахунків;

здійснює контроль за виконанням кінологічними підрозділами вимог чинного законодавства України з питань, що належать до компетенції Кінологічної служби. Надає практичну допомогу підрозділам в організації роботи;

вживає заходів щодо якісного відбору, розстановки, навчання й виховання особового складу кінологічних підрозділів та вдосконалення його професійної майстерності;

контролює порядок утримання, збереження та племінного відбору поголів'я собак у кінологічних підрозділах ДСНС України;

надає пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування утримання Кінологічної служби;

аналізує і узагальнює підсумки діяльності Кінологічної служби та надає пропозиції керівництву ДСНС України щодо її удосконалення;

бере участь у створенні й випробуванні нових зразків аварійно-рятувального спорядження, устаткування й інструменту для потреб Кінологічної служби;

бере участь у міжнародних кінологічних заходах (навчаннях із застосуванням спеціально навчених собак, семінарах, змаганнях). Вивчає, узагальнює і поширює передовий досвід роботи з питань кінології. Спільно зі структурним підрозділом ДСНС України з питань міжнародного співробітництва здійснює в установленому порядку обмін з міжнародними делегаціями рятувальників-кінологів та співпрацює з міжнародними кінологічними організаціями;

здійснює заходи щодо соціального захисту кінологів, проведення реабілітації рятувальників і тварин, що брали учать у пошуково-рятувальних роботах під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

висвітлює у засобах масової інформації позитивний досвід діяльності кінологічних підрозділів. Організовує створення і забезпечення кінологічних підрозділів навчально-методичними відео- і кінофільмами з питань підготовки кінологічних розрахунків до проведення пошуково-рятувальних робіт.

III. Обов'язки начальника Кінологічної служби апарату ДСНС України

3.1. Начальник Кінологічної служби апарату ДСНС України:

організовує роботу і є відповідальним за виконання завдань, покладених на Кінологічну службу;

здійснює керівництво Кінологічною службою ДСНС України та визначає завдання кінологічним підрозділам ДСНС України, готує перспективні та поточні плани роботи Кінологічної служби;

розробляє документи з питань організації діяльності Кінологічної служби, ведення пошукових та інших невідкладних робіт із застосуванням спеціально навчених службових собак;

забезпечує взаємодію Кінологічної служби зі структурними підрозділами ДСНС України, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань кінологічної діяльності;

організовує підготовку, навчання кінологічних розрахунків, проведення нарад, навчальних зборів, стажувань, науково-практичних конференцій, спортивних змагань, показових і спортивно-тренувальних виступів кінологічних підрозділів;

організовує проведення атестації кінологічних розрахунків;

бере участь у створенні й випробуванні нових зразків аварійно-рятувального спорядження, устаткування й інструменту для потреб Кінологічної служби;

організовує створення і забезпечення кінологічних підрозділів навчально-методичними відео- і кінофільмами з питань підготовки кінологічних розрахунків до проведення пошуково-рятувальних робіт;

надає пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування утримання Кінологічної служби, здійснює контроль за доцільністю закупівлі,

утримання, дресирування і тренінгу службових собак;

здійснює заходи щодо соціального захисту кінологів, проведення реабілітації рятувальників і тварин, що брали участь у пошуково-рятувальних роботах під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

здійснює особистий прийом громадян, що звернулися до ДСНС України з питань, пов'язаних із роботою Кінологічної служби. У встановленому порядку розглядає скарги, заяви, пропозиції, листи громадян та іншу кореспонденцію, що надходить до Кінологічної служби;

вивчає і впроваджує досвід міжнародних кінологічних організацій та кінологічних служб інших країн з питань підготовки кінологічних розрахунків до проведення пошуково-рятувальних робіт та організації проведення зазначених робіт.

3.2. За дорученням керівництва ДСНС України виконує інші обов'язки відповідно до вимог чинного законодавства України.

IV. Права начальника Кінологічної служби апарату ДСНС України

4.1. За дорученням керівництва ДСНС України бере участь у нарадах, конференціях, семінарах центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Кінологічної служби.

4.2. Запитує в установленому порядку від підпорядкованих кінологічних підрозділів інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на Кінологічну службу завдань з підготовки проектів відповідних документів та проведення нарад і колегій.

4.3. Подає пропозиції керівництву ДСНС України щодо:

вдосконалення структур кінологічних підрозділів і внесення змін до їх штатної чисельності;

виїзду кінологічних розрахунків для участі у пошуково-рятувальних роботах під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій як на території України, так і за її межами;

участі кінологів у міжнародних семінарах, конференціях, змаганнях тощо;

заохочення особового складу кінологічних підрозділів чи накладення дисциплінарних стягнень на них.

4.4. У встановленому порядку організовує взаємодію і обмін досвідом з кінологічними службами інших країн та міжнародними кінологічними організаціями, бере участь у нарадах, семінарах, конференціях, змаганнях.

4.5. Погоджує кандидатури на посади начальника кінологічного центру (навчального), начальників пошуково-рятувальних кінологічних відділень.

4.6. За дорученням керівництва ДСНС України здійснює інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Управління взаємодії
з Державною службою України з
надзвичайних ситуацій
Міністерства оборони України
полковник

К. Ю. Аніконов

 Розсилка новин