Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Перелік документів, необхідних для проходження медоглядів

Держпраці інформує щодо переліку документів, необхідних для проходження періодичних медоглядів робітниками підприємств згідно наказу МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246.

Роботодавець щорічно за заявкою до Управління Держпраці, за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи, визначає категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду та до 1 грудня складають Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду за формою, зазначеною у додатку 1.

Роботодавець організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду і подає ці дані відповідному органу Держпраці.

На підставі Акта визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам за формою, зазначеною у додатку 2 на паперовому та електронному носіях, узгоджує їх в Управлінні Держпраці. Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за організацію медогляду посадової особи), другий — надсилається до лікувально-профілактичного закладу (далі — ЛПЗ), третій — до Управління Держпраці, четвертий — до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (далі — Фонд).

Роботодавець погоджує план-графік проведення медичних оглядів ЛПЗ з Управлінням Держпраці.

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія оформляє Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників за формою, зазначеною у додатку 9, який складається у шести примірниках — один примірник залишається в ЛПЗ, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або вповноваженій працівниками особі, профпатологу, Управлінню Держпраці, робочому органу виконавчої дирекції Фонду.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин