Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Оприлюднено проект Закону України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення»

Проект Закону України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» (нова редакція), розроблений Державною службою України з питань праці на виконання статей 419–425 Глави 21 «Співробітництво у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей», Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво», Додаток XL до Глави 21 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони та пункту 23 орієнтовного плану законопроектних робіт на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 754-р.

Законопроект підготовлено з метою врегулювання правових відносин, що виникають у процесі поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, що спрямовано на охорону життя та здоров’я людини, забезпечення національної безпеки, громадського порядку та охорони довкілля, та імплементації Директиви 28/2014/ЄС в національне законодавство у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

Пропозиції та зауваження до законопроекту приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення за наступною адресою: 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14, Державна служба України з питань праці, e-mail: dsp@dsp.gov.ua, (044) 248-74-57.

Законопроект оприлюднений шляхом розміщення на офіційному вебсайті Держпраці www.dsp.gov.ua  (розділ «Діяльність» → підрозділ «Регуляторна діяльність»).

Законопроект

Пояснювальна записка

Прогноз впливу до ПЗ

Аналіз регуляторного впливу

Джерело: прес-центр Управління Держпраці у Вінницькій оластіРозсилка новин