Експлуатація ліфтів: вимоги щодо правил безпеки


Експлуатація ліфтів: вимоги щодо правил безпеки

Суб’єкт господарювання, який має намір розпочати (продовжити) експлуатацію ліфтів, повинен отримати дозвіл на експлуатацію машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки, а саме: ліфтів та отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: налагодження, ремонт, технічне обслуговування ліфтів. відповідно до вимог Постанови КМУ Згідно «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою КМУ від 26 жовтня 2011 року № 1107.

Суб’єкт господарювання (власник) ліфтів повинен забезпечувати їх утримання в справному стані та безпечно експлуатувати шляхом організації належного технічного обслуговування, технічного огляду та ремонту. З цією метою він повинен:

  • призначати наказом працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів та організацію їх експлуатації;
  • призначати наказом електромеханіків, які одночасно є відповідальними особами за їх справний стан;
  • призначати наказом ліфтерів і операторів диспетчерського зв’язку (якщо такий є).

Всі вказані працівники повинні проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Працівники, відповідальні за організацію робіт з технічного обслуговування та ремонт ліфтів і за організацію безпечної експлуатації ліфтів, повинні знати та виконувати вимоги «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів», а також посадові інструкції. В свою чергу електромеханіки, ліфтери і оператори — виробничі інструкції та інструкції з охорони праці.

Звертаємо увагу на те, що дозволяється покладати на одну особу обов’язки працівника, відповідального за організацію робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфтів і працівника, відповідального за організацію експлуатації ліфтів.

Ліфтерами, операторами і електромеханіками повинні призначатися особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд.

Електромеханіки, які здійснюють технічне обслуговування і ремонт ліфтів, повинні мати практичний стаж з обслуговування ліфтів або їх монтажу не менше шести місяців. Особи, які не мають шестимісячного практичного стажу або мають I–II кваліфікаційні розряди електромеханіка з ліфтів, можуть залучатись до виконання цих робіт тільки під керівництвом електромеханіка, який має право на виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів.

Джерело: Управління Держпраці

Матеріали до теми


Санітарні норми виробничих приміщень: вказівки лікаря з гігієни праці щодо роботи в спеку
Лікар відділу гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці управління інспекційної діяльності, в межах своїх повноважень інформує щодо ...