Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Ефективна профілактика виробничого травматизму, випадків професійних захворювань ґрунтується на ретельному аналізі та комплексному підході

«Відповідно до вимог статті 22 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 №1105 Фонд соціального страхування від нещасних випадків здійснює заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці. Статтею 23 цього Закону визначено, що виконання статутних функцій і обов'язків Фонду щодо запобіганню нещасним випадкам покладається на страхових експертів з охорони праці.

Страхові експерти з охорони праці робочих органів виконавої дирекції Фонду в Миколаївській області проводять свою роботу приблизно на 44тисячах підприємствах страхувальників, зареєстрованих у Фонді, незалежно від їх форм власності та виду економічної діяльності. Профілактична робота ведеться планово, з урахуванням аналізу стану виробничого травматизму та охорони праці на підприємствах страхувальниках за минулий рік, а також за відповідними критеріями.

Пріоритет та кінцевий результат діяльності страхових експертів з охорони праці - поліпшення безпеки робіт, зниження травматизму на виробництві. Для досягнення бажаного результату здійснюється вплив на стан охорони праці підприємства страхувальника шляхом проведення відповідних профілактичних заходів. Показник ефективності проведення таких заходів - відсутність, або мінімальна кількість нещасних випадків на виробництві та випадків професійних захворювань, здорові та нешкідливи умови праці.

Безумовно, для проведення якісної роботи з профілактики нещасних випадків на виробництві потрібно проводити ретельний аналіз рівня травматизму та стану охорони праці на підприємствах.

Для вивчення рівня виробничого травматизму застосовують різноманітні засоби. Найбільше розповсюдженими є статистичний та поглиблений аналіз. Статистичний метод аналізу має велике значення при плануванні роботи з перевірки стану профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах. Він дає можливість виявити несприятливі з точки зору охорони праці підприємства.

Наприклад, використовуючи такий метод, було виявлено, що на державному підприємстві «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» - «Машпроект» серед усіх підприємств області сталася найбільша кількість нещасних випадків та випадків професійних захворювань. Завдяки проведенню комплексу профілактичних заходів спільно з територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Миколаївській області, службою охорони праці підприємства вдалося суттєво знизити рівень виробничого травматизму. Якщо у 2008 році на цьому підприємсті було зареєстровано 22 нещасні випадки, а в 2010 - 18, то в 2013 році зареєстровано 7 випадків травмування працівників, зменшена кількість випадків професійних захворювань.

Проведення поглибленого аналізу травматизму вимагає вивчення причин нещасних випадків, заходів щодо їх попередження, аналізу по професіям постраждалих, часу їхньої пригоди, статі та стажу роботи.

Наприклад, аналіз стажу роботи потерпілих дає можливість під час участі страхових експертів з охорони праці у роботі комісій по перевірці знань з охорони праці на підприємствах звертати увагу на рівень знань працівників в залежності від стажу роботи. Важливо встановити, робітники яких професій найчастіше одержують травми. Для цього, всі нещасні випадки групуються в залежності від професії тих, хто отримав травми. Аналізуючи кількість потерпілих від нещасних випадків за професією, встановлюються робітники яких професій найчастіше одержують травми, що дає можливість визначити найбільш небезпечні робочі місця. Ціль аналізу за віком - визначити, серед якої вікової групи відзначається найбільший травматизм.

Як правило, аналіз та моніторинг виробничого травматизму, випадків професійних захворювань страхові експерти з охорони праці здійснюють за допомогою програми «Оцінка стану виробничого травматизму та професійної захворюваності».

Аналізуючи під час участі в розслідуванні нещасних випадків технічні та організаційні недоліки виробництва, страхові експерти з охорони праці з'ясовують причини та характер порушень, що допускаються з боку постраждалих. Високий рівень травматизму з організаційних причин визнається як неправильні дії (або бездіяльність) керівників, спеціалістів та робітників, які проявляються у невиконанні ними посадових обов'язків, недостатньою кваліфікацією або дисциплінованістю. Організаційні причини - результат поганого навчання та недостатнього інструктажу з питань охорони праці або недоліків в організації виробництва.

Проводячи детальний аналіз випадків травматизму, страховими експертами з охорони праці при перевірках підприємств визначається напрями своєї діяльності, на які дільниці виробництва звертати більшу увагу.

У минулому році страховими експертами з охорони праці основні зусилля були направлені на проведення профілактичної роботи на підприємствах з високим рівнем травматизму - на підприємства агропромислового комплексу, а також на малих підприємствах (з невеликої чисельністю працюючих).

Одним з найефективніших методів профілактики є проведення планових перевірок підприємств страховими експертами з охорони праці.

Метою перевірок є вивчення стану умов і безпеки праці для подальшого надання в межах компетенції допомоги у вдосконаленні системи управління охороною праці, а також для того, щоб нагадати керівникам про їх відповідальність за життя і здоров'я працюючих, спонукати їх до реальних дій в напрямі усунення причин, які можуть призвести до травматизму та загибелі людей.

Протягом 2013 року страховими експертами з охорони праці були проведені перевірки стану профілактичної роботи щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці 1178підприємств. При цьому виявлено 7207 порушень законодавства про охорону праці, внесені відповідні подання власникам підприємств та 61 подання органам виконавчої влади з нагляду за охороною праці (Держгірпромнагляду), внесено 23 пропозиції щодо заборони подальшої експлуатації робочих місць та дільниць.

Проведені перевірки свідчать, що на більшості малих і приватних підприємств немає служб охорони праці, як і профілактики виробничого травматизму. Нерідко спеціалісти з охорони праці показують низькі фахові знання, а тому не наважуються видавати приписи керівникам структурних підрозділів, не проводять якісно інструктажі, не організовують належним чином навчання з працюючими, що і призводить до нещасних випадків. Керівники цих служб очолюють комісії, які розслідують нещасні випадки. Але знову ж доводиться стикатися з тим, що більшість з них не можуть грамотно скласти акт за формою Н-1 чи Н-5. Тому, слід більше дбати про підвищення знань працівників служб охорони праці.

У зв'язку з цим, одним із головних напрямів профілактичних заходів є проведення навчання та перевірка знань з питань охорони праці інженерів з охорони праці та відповідних посадових осіб з питань охорони праці. Такі навчання здійснюються за рахунок коштів Фонду. У 2013 році було проведено навчання та перевірка знань відповідних спеціалістів в кількості 443 особи. Страхові експерти з охорони праці взяли участь у проведенні навчання та засіданнях 197 комісій по перевірці знань питань з охорони праці відповідальних за стан охорони праці на підприємствах області.

Увага приділяється і пропаганді здорових та нешкідливих умов праці. У минулому році у засобах масової інформації розміщено 95 публікацій і здійснено 26 виступів на радіо та телебаченні. Розповсюджено 2917екземплярів нормативних актів, журналів, пам'яток, плакатів та іншої спеціальної літератури. Вивчено позитивний досвід профілактичної роботи на 171підприємстві і поширено його по галузям на інші підприємства області.

Проведення відповідних профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві та профзахворюванням у 2013 році, сприяло зменшенню виробничого травматизму. За підсумками року, в порівнянні з минулим, виробничий травматизм на підприємствах області зменшився на 15,3%.

У поточному році страховими експертами з охорони праці використовується поглиблений аналіз виробничого травматизму та охорони праці за минулий рік. Про що свідчить цей аналіз?

На підприємствах, в організаціях та установах області збережена тенденція зниження виробничого травматизму. Виробничий травматизм не має системного характеру (нещасні випадки сталися на 67 підприємствах області, в тому числі на 56 з них сталось тільки по 1 нещасному випадку). У порівнянні з минулим роком нижче коефіцієнти частоти та тяжкості нещасних випадків.

Найбільша кількість нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, зареєстрована у закладах охорони здоров'я, машинобудуванні та на підприємствах сільського господарства. Статистика цього періоду засвідчує, що до найбільш травмонебезпечних місяців відносяться січень (травмовано 11 осіб), серпень (15 осіб), жовтень (10 осіб).

За даними проведеного аналізу виробничого травматизму, найбільша кількість травмованих 38 осіб від 46 до 60 років, а до найбільш травмонебезпечних професій відноситься професія водія автотранспортних засобів (травмовано - 15 осіб, в тому числі 5 зі смертельним наслідком).

Більш всього працівниками отримано травм під час падіння, в результаті наїзду транспортних засобів та дорожньо-транспортної пригоди, а також в результаті дії предметів, що розлітаються та рухаються.

Щодо причин нещасних випадків, то основними залишаються організаційні - 70% (технічні становлять - 8%, психофізіологічні - 22%).

Треба також відмитити, що зареєстровано значне зростання нещасних випадків, пов'язаних з порушення правил дорожнього руху та травмуванням внаслідок протиправних дій інших осіб. Більше сталося нещасних випадків по причині недоліків під час навчання, непроведення медичного огляду, недосконалості інструкцій з охорони праці.

Всі ці дані страхові експерти з охорони праці використовують при розробленні конкретних профілактичних заходів на підприємствах щодо попередження нещасних випадків.

Роботодавцям необхідно постійно дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, більше навчати робітників, тому що неякісне навчання та проведення інструктажів працівників приводить до байдужого ставлення працівників до безпечного виконання ними робіт і головне - не економити кошти на здійснення відповідних заходів з охорони праці».

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Усі видання з охорони праціРозсилка новин