Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

До уваги суб’єктів господарювання, які експлуатують вантажопідіймальні крани та підіймальне обладнання

Минуло понад три роки, як відповідно до Закону України «Про охорону праці» та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 423, набрали чинності «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» затверджені наказом Міністерства соціальної політики від 19.01.2018 р. № 62 (далі — Правила), які зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.02.2018 за № 244/31696.

За даний період Управліннями Держпраці (далі — Управління) проведено широку роз’яснювальну роботу (під час наглядових та превентивних заходів) із впровадження в дію Правил.

І хоча Управління вже не реєструє обладнання, на яке поширюється дія Правил, але за наявною інформацією понад 90 відсотків вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, які використовують суб’єкти господарювання, відпрацювали нормативний термін служби. Переважна більшість з них морально та фізично застаріли.

Суб’єкти господарювання, які експлуатують обладнання, повинні забезпечити його утримання в справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації нагляду, технічного обслуговування, технічного огляду та ремонту.

Враховуючи ситуацію, що склалась на час введення в дію Правил, пунктом 2 розділу II «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я під час використання обладнання, що надається працівникам для використання в роботі» було встановлено: «Якщо обладнання, що надане працівнику та використовується ним за призначенням, не відповідає загальним мінімальним вимогам безпеки, зазначеним у розділах VIII–X цих Правил і в нормативно-правових актах з охорони та гігієни праці, таке обладнання має бути щонайменше приведене у відповідність не пізніше ніж через чотири роки після набрання чинності цими Правилами. Протягом цього строку роботодавець вживає необхідних заходів щодо безпечного використання працівниками такого обладнання».

Вимоги безпеки, зазначені в розділах VIII–X цих Правил, поширюються на вантажопідіймальні крани та машини, виготовлені до 01 січня 2012 року, — дати набуття обов’язкового застосування Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2013 р. № 62 (далі — Технічний регламент безпеки машин), що поширюється на вантажопідіймальні крани та машини, мобільні та будівельні підйомники.

Як приклад наведемо деякі вимоги:

 1. Стрілові самохідні крани мають бути обладнані пристроєм захисту від небезпечної напруги під час їх роботи поблизу повітряних ліній електропередачі. Як пристрій такого захисту, а також у разі роботи в обмеженому просторі дозволяється застосовувати обмежники робочих рухів і координатний захист.
 2. Мобільні підйомники мають бути обладнані:
  • обмежником граничного вантажу;
  • системою орієнтації підлоги робочої платформи в горизонтальному положенні, кут нахилу підлоги робочої платформи має бути не більше ніж 5°;
  • обмежником робочої зони;
  • системою блокування підіймання та повороту секцій стріли, якщо мобільний підйомник не виставлений на опори;
  • системою блокування підіймання опор, якщо стріла перебуває не в транспортній позиції, крім опор, які встановлюються вручну;
  • системою аварійного опускання робочої платформи у разі відмови приводу механізмів;
  • пристроєм, призначеним для аварійної евакуації працівників з робочої платформи, що розташовується нижче рівня робочого майданчика;
  • фіксатором виносних опор;
  • покажчиком кута нахилу підйомника;
  • системою аварійної зупинки двигуна;
  • анемометром (для підйомників з висотою підіймання робочої платформи понад 22 м);
  • двостороннім переговорним пристроєм (для підйомників з висотою підіймання робочої платформи понад 22 м),

та ряд інших вимог, що стосуються обладнання із врахуванням типу, призначення тощо.

Таким чином, до 10.04.2022 роботодавцю необхідно привести наявне обладнання до вимог Правил, адже після вказаної дати при здійсненні державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки, та виявленні такого обладнання, посадовими особами Управління будуть вживатися заходи щодо заборони його подальшої експлуатації.

Враховуючи значний передбачуваний обсяг робіт і те, що дані роботи мають право виконувати лише спеціалізовані організації, які отримали відповідні дозволи щодо модифікації (реконструкції та модернізації) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, роботи необхідно виконувати відповідно до технічної документації, розробленої до цих Правил.

Пропонуємо суб’єктам господарювання, у власності або користуванні (оренда, лізинг) яких є зазначене вище обладнання, вжити невідкладні заходи щодо приведення обладнання у відповідність загальним мінімальним вимогам безпеки.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин