Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Проект правил пожежної безпеки для об’єктів малого бізнесу

Роман УХАНСЬКИЙ,
заступник начальника науково-дослідного центру нормативно-правового регулювання начальник відділу УкрНДІЦЗ МНС України

Олександр СІЗІКОВ,
провідний науковий співробітник УкрНДІЦЗ,
кандидат техн. наук

 

Надія ДОВГОШЕЄВА,
ст. науковий співробітник УкрНДІЦЗ

Олександр ДИННІК,
головний фахівець УкрНДІЦЗ

Програмою економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» від 2 червня 2010 року, а також дорученням Президента України від 8 квітня 2011 р. № 1-1/636 визначено принципи спрощення умов ведення підприємницької діяльності, зокрема, щодо зміни підходів до здійснення державного нагляду в сфері пожежної безпеки за об’єктами малого бізнесу (торгівлі, громадського харчування побутового обслуговування тощо).

Аналіз статистичних даних про пожежі
Для вирішення цього завдання фахівцями Українського НДІ цивільного захисту МНС України було проаналізовано статистичні дані пожеж, які виникли на підприємствах країни за 2008–2010 роки. При цьому основну увагу було приділено вивченню причин та умов загибелі й травмування людей на пожежах.

Такими основними причинами були:
— отруєння токсичними продуктами, які виділялися під час горіння оздоблюваних матеріалів, у т. ч. на шляхах евакуації (31,2 % всіх смертельних випадків);
— неправильні дії потерпілого при спробі ліквідації пожежі, спричинені незнанням дій у разі виникнення пожежі, відсутністю інструкцій про заходи пожежної безпеки (20,3 %);
— невідповідність шляхів евакуації протипожежним нормам, недостатня кількість евакуаційних виходів, невідповідність їх розмірів нормативним значенням, наявність ґрат на вікнах (5,3 %).

Серед умов, які сприяли поширенню пожеж, були виділені такі:
— пізній час виявлення пожежі (21,3 %);
— несправність або відсутність систем протипожежного захисту (20,1 %);
— несправність або неможливість використання вододжерел протипожежного призначення (17,6 %);
— відсутність або несправність первинних засобів пожежогасіння (14,3 %);
— застосування на об’єкті пожежонебезпечних матеріалів і конструкцій (12,6 %);
— незадовільний протипожежний стан об’єкта (5,2 %).

 

Постановка завдання та пошук шляхів його вирішення

З огляду на доручення Президента України, завдання уряду та статистичні дані про пожежі МНС України було прийнято рішення доручити УкрНДІЦЗ розроблення проекту Правил пожежної безпеки для об’єктів площею до 300 м2 (далі — Правила) шляхом оптимізації вимог пожежної безпеки для таких об’єктів, спрямоване на дерегуляцію підприємницької діяльності в цій сфері.
Під час розроблення проекту Правил як регуляторного акта було розглянуто два варіанти вирішення цього завдання:
а) розроблення оновленої редакції Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МНС України від 19 жовтня 2004 р. № 126;
б) розроблення та прийняття окремого акта з встановлення вимог пожежної безпеки для об’єктів площею до 300 м2.
Перший варіант є зараз неприйнятним через тривалий процес його реалізації. Натомість прийнятним є другий варіант, оскільки він значно спростить застосування правил пожежної безпеки підприємцями, які ведуть свою діяльність на об’єктах площею до 300 м2.
Зараз до таких об’єктів застосовуються вимоги Правил пожежної безпеки в Україні. Враховуючи те, що значний об’єм Правил пожежної безпеки в Україні стосується об’єктів виробничого, складського, сільськогосподарського призначення, які належать до категорій «А», «Б» або «В» за вибухопожежною та пожежною небезпекою, об’єктів з масовим перебуванням людей (об’єкти високого та середнього ступенів прийнятного ризику), виникла необхідність відмежування вимог пожежної безпеки відносно об’єктів площею до 300 м2,, які не відносяться до вищенаведених.
Основними критеріями, якими керувалися розробники під час опрацювання цих Правил, були суттєве зменшення їх об’єму, прозорість та однозначність трактування вимог пожежної безпеки за безумовного збереження необхідного рівня забезпечення пожежної безпеки об’єктів. Цей підхід був спрямований на основний пріоритет — забезпечення безпеки життя та здоров’я людей, які перебувають на зазначених об’єктах.
Під час розроблення Правил було виконано такі роботи:
1) вивчено досвід та проведено аналітичні дослідження щодо вимог пожежної безпеки, викладені правилами пожежної безпеки інших країн, зокрема, Росії, Білорусі, Австрії та Казахстану;
2) оптимізовано структуру Правил та вилучено вимоги до проектування будинків і споруд різного призначення;
3) адаптовано до чинної нормативної бази терміни та поняття, які застосовуються у проекті Правил;
4) приведено у відповідність до чинної законодавчої та нормативно-правової бази посилання на нормативно-правові акти та документи, які є у проекті Правил;
5) оптимізовано та стисло викладено основні вимоги пожежної безпеки, які повинні бути виконані суб’єктами господарювання.

 

Сторінками проекту нових Правил

Розроблені Правила мають таку структуру:
— Загальні положення;
— Вимоги пожежної безпеки до об’єктів площею до 30 м2;
— Вимоги пожежної безпеки до об’єктів від 30 м2 до 300 м2.
У розділі 1 «Загальні положення» наведено вимоги щодо:
— обов’язковості виконання цих Правил юридичними та фізичними особами незалежно від виду їхньої діяльності та форм власності;
— поширення дії цих Правил на об’єкти, які розташовані окремо або вбудовані (прибудовані) в інших будинках та мають самостійний евакуаційний вихід;
— визначення відповідальних за забезпечення пожежної безпеки на об’єктах.
У розділі 2 «Вимоги пожежної безпеки до об’єктів площею до 30 м2» містяться вимоги щодо:
— оснащення будинків (приміщень) первинними засобами пожежогасіння відповідно до НАПБ Б.03.001-2004 «Типові норми належності вогнегасників»;
— евакуаційних шляхів і виходів;
— наявності на вікнах ґрат, які повинні відкриватися на час перебування людей у приміщеннях, крім випадків, встановлених законодавством.
Крім того, у цьому розділі викладено заходи щодо заборони:
— розміщення на шляхах евакуації будь-яких матеріалів, продукції, відходів тощо;
— розміщення на відстані менше 1 м від електрощитів та безпосередньо під ними будь-яких матеріалів, продукції, відходів тощо;
— розміщення на відстані менше 0,5 м від світильників, у яких використовуються лампи потужністю 100 Вт і більше, будь-яких матеріалів, продукції, відходів тощо;
— експлуатації кабелів і проводів з пошкодженою ізоляцією, застосування саморобних некаліброваних плавких вставок та подовжувачів, а також саморобного електронагрівального обладнання та інших приладів;
— експлуатації пошкоджених розеток, відгалужувальних та з’єднувальних коробок, вимикачів та іншої електроарматури;
— з’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів будь-яким способом, крім опресування, зварювання, паяння або затиснення (гвинтового, болтового тощо).
Розділ 3 «Вимоги пожежної безпеки до об’єктів від 30 м2 до 300 м2» містить вимоги щодо:
— технічних засобів протипожежного захисту, а саме — систем пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння;
— відключення від мережі електрообладнання після закінчення роботи, за винятком обладнання, яке за вимогами технології працює цілодобово;
— забезпечення вільного доступу (проїзду) до пожежних кранів (гідрантів) будь-якої пори року;
—– обладнання шляхів евакуації знаками пожежної безпеки відповідно до ДСТУ ISO 6309:2007;
— відчинення дверей на шляхах евакуації в напрямку виходу з будинків (приміщень), за винятком випадків, передбачених нормами та правилами;
— необхідності обладнання об’єктів схемами евакуації людей на випадок пожежі.
Прийняття цих Правил дасть змогу спростити застосування правил пожежної безпеки підприємцями, які експлуатують об’єкти площею до 300 м2, підвищити прозорість діяльності інспекторського складу органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, а також збільшити ділову активність у малому бізнесі, стимулювати зростання інвестиційної привабливості сфери малого бізнесу в Україні, сприяти зростанню зайнятості населення та зменшенню рівня безробіття.

Від редакції. За інформацією, отриманою нами в УкрНДІЦЗ, на момент підготовки цього номера до друку (остання декада березня) Правила пожежної безпеки для об’єктів площею до 300 м2 було затверджено наказом МНС України, який проходив реєстрацію в Мін’юсті України. Правила мають набути чинності в квітні після офіційної публікації.Розсилка новин