Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Перевірки підприємств. Чи діє мораторій?

З 1 січня 2015 року набрали чинності законодавчі акти, які накладають певні обмеження, що стосуються перевірок органами контролю суб’єктів господарювання України

Сфера дії мораторію

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 р. № 71-VІІІ (далі — Закон № 71-VІІІ) встановлено мораторій на податкові перевірки для деяких суб’єктів господарювання. Так, п. 3 розділу «Прикінцеві положення» зазначеного вище закону встановлено, що у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб — підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік органами контролю здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.
Пунктом 8 розділу «Перехідні положення» Закону № 71-VІІІ встановлено, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб — підприємців органами контролю (крім Державної фіскальної служби України та Державної фінансової інспекції України) здійснюються протягом січня – червня 2015 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки.

Тобто, до кінця 2016 року підприємствам, обсяг доходів яких за останній календарний рік менший ніж 20 мільйонів гривень, перевірка органами контролю не загрожує, крім випадків коли:

— є дозвіл Кабінету Міністрів України;
— є звернення підприємця про проведення перевірки (наприклад, у випадку прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності);
— перевірка здійснюється в рамках кримінального провадження;
— якщо підприємство займається імпортом, виробництвом, продажем підакцизних товарів.
Винятки з мораторію передбачено лише для перевірок, які проводить Державна фіскальна служба України, зфокрема:
— з 1 січня 2015 року мораторій не поширюється на перевірки суб’єктів господарювання, що ввозять на митну територію України та/або виробляють та/або реалізують підакцизні товари, на перевірки дотримання норм законодавства з питань наявності ліцензій, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, відшкодування податку на додану вартість;
— з 1 липня 2015 року мораторій не поширюватиметься на перевірки платників єдиного податку другої і третьої (фізичні особи - підприємці) груп, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі через засоби пересувної мережі, за винятком платників єдиного податку, визначених пунктом 27 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Щодо органів контролю

Із зазначених вище нормативно-правових актів залишається незрозумілим, що законодавець має на увазі під визначенням «органи контролю». Чи стосується це лише органів Державної фіскальної служби? Чи розповсюджується мораторій на перевірки іншими органами контролю (Держтехногенбезпеки України, Державної інспекції України з питань праці тощо)?

Для відповіді на ці запитання варто звернутись до роз’яснень Державної регуляторної служби України, відповідно до яких норми, які регулюють мораторій на перевірки, не є зміною або доповненням до Податкового кодексу України, отже, нехай назва Закону № 71-VІІІ нікого не вводить в оману. Ці положення створюють цілком самостійні норми, які поширюються на всі без винятків органи контролю.

Крім того, слід звернути увагу на лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Фонд) від 27 липня 2015 р. № 964-07-2 (далі — Лист), у якому зазначено, що Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передбачено здійснення перевірок щодо:

— достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання для віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності;
— стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань.

Ці функції Фонду пов’язані з необхідністю встановлення об’єктивного розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування шляхом звіряння фактичних даних про основний вид економічної діяльності з відомостями, поданими страхувальниками для визначення класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску, та проведення профілактичних заходів і не належать до функцій державного нагляду, контролю.

Робочим органам виконавчої дирекції Фонду листом надано вказівку розпочати роботу щодо планування та проведення перевірок.

При плануванні перевірок на 2015 рік відповідно до встановленої періодичності та критеріїв, передбачених чинними нормативно-правовими актами, листом насамперед рекомендовано проводити перевірку підприємств з обсягом доходу 20 мільйонів грн та більше за попередній календарний рік.

В листі зазначено, що обсяг доходу визначається на підставі відомостей розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за попередній календарний рік (показник «Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без податку на додану вартість, акцизного податку)». У разі необхідності уточнення даних щодо обсягу доходу страхувальника, рекомендовано звертатися до територіальних органів Державної фіскальної служби України, які володіють відповідною інформацією на підставі даних декларації з податку на прибуток, а щодо юридичних осіб — платників фіксованого сільськогосподарського податку — на підставі даних розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва.

В листі зазначено, що при плануванні перевірок на 2015 рік робочим органам виконавчої дирекції Фонду необхідно забезпечити проведення не більше однієї планової перевірки страхувальника протягом року шляхом узгодження графіків спільних перевірок щодо достовірності поданих страхувальником відомостей про види економічної діяльності та стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань. Лист вказує на неможливість допускати проведення більш ніж однієї планової перевірки одного й того ж страхувальника протягом року.

Крім того, в листі передбачено, що з метою запобігання конфліктним ситуаціям та судовим суперечкам зі страхувальниками, передувати організації та проведенню робочими органами виконавчої дирекції Фонду перевірок, передбачених чинним законодавством, повинні належний доперевірочний аналіз та належне оформлення документів для перевірки.

Кого стосуються плани перевірок

Ще одним підтвердженням того, що мораторій стосується перевірок всіх органів контролю є те, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій затвердила План-графік на III квартал 2015 року та План-графік на IV квартал 2015 року перевірок Департаментом державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту.

Цей план стосується перевірок об’єктів, що належать суб’єктам господарювання з високим ступенем ризику від провадження господарської діяльності, на яких державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту здійснює Департамент державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту ДНС України (відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту на 2015 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 476-р). Тобто йдеться про підприємства, на перевірку яких є дозвіл Кабінету Міністрів України, як це вимагає мораторій на перевірки.

Отже, із зазначеного вище випливає, що:

— мораторій стосується перевірок, що проводяться не лише органами Державної фіскальної служби України, а й усіма іншими органами контролю;
— на сьогодні є плани та розпорядження щодо перевірок підприємств, обсяг доходів яких за попередній календарний рік перевищує 20 млн грн, тобто щодо тих підприємств, на перевірки яких є дозвіл Кабінету Міністрів України (здебільшого це стосується підприємств із високим ступенем ризику техногенної та пожежної безпеки).

Більшості підприємств поки що не варто чекати на перевірки, оскільки під критерії, що не дозволяють застосувати мораторій, підпадають приблизно 20 % підприємств.

Стаття надана редакцією журналу «Охорона праці і пожежна безпека» 
(детальніше — журнал «Охорона праці і пожежна безпека» № 10, 2015)

Грант Бабаджанян,
юрист

Усі видання з охорони праціРозсилка новин