Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Які повинні бути нормативні документи в інженера з ОП і ТБ та які інструкції, журнали для проведення інструктажу та навчання для водіїв, які перевозять небезпечні вантажі?

Для перевезення небезпечних вантажів, в разі необхідності, роботодавець повинен отримати дозвіл від органів Держгірпромнагляду України у відповідності з Порядком видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною               праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15 жовтня 2003 р. №1631.
Для проведення навчання, інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці повинні бути на підприємстві документи у відповідності з Типовим положенням про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 15.02.2005 р.
№ 15 з урахуванням питань безпечного перевезення небезпечних вантажів (відповідні тематичні плани, програми і т. ін.). Для проведення робіт обов‘язково розробляються технологічні карти на всі види робіт. Інструкції з охорони праці повинні містити вимоги щодо безпечного перевезення небезпечних вантажів і в разі необхідності їх навантаження і розвантаження.
У відповідності з Правилами дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затвердженими наказом МВС України від 26.07.2004 р. № 822, для здійснення перевезень небезпечних вантажів у роботодавця повинні бути:

 • узгоджені маршрути на дорожнє перевезення небезпечних вантажів; 
 • свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі;
 • свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів;
 • свідоцтво уповноваженого з питань безпеки перевезень;
 • письмова інструкція на випадок аварії чи надзвичайної ситуації. Інструкція видається перевізнику вантажовідправником на кожний конкретний вид небезпечного вантажу, а в разі міжнародних перевезень – комплектом письмових інструкцій;
 • договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів;
 • у разі перевезення небезпечних речовин або виробів, на перевезення яких необхідне додаткове погодження або дозвіл інших компетентних органів, відповідні копії цього погодження або дозволу.

Для отримання узгоджень на перевезення деяких небезпечних вантажів, перелік яких зазначений іншими нормативними актами України, необхідне отримання додаткових дозволів і ліцензій, а саме:

 • ліцензія Державного комітету ядерного регулювання України – при перевезенні ядерних матеріалів та радіоактивних речовин. (Постанова КМУ № 1919 від 18.10.1999 р.);
 • погодження Мінекобезпеки – при перевезенні отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів. (Постанова КМУ № 440 від 20.06.1995 р.);
 • при перевезенні в межах області – погодження Управління екології і природних ресурсів;
 • при перевезенні в межах України – погодження Мінприроди України;
 • дозволу МВС України – при перевезенні вибухових речовин та матеріалів (“Правила безпеки при перевезенні вибухових матеріалів автомобільним транспортом” ДНАОП 0.00-1.19-97; наказ МВС України № 622 от 21.08.1998 р. ''Про затвердження інструкції щодо порядку виготовлення, придбання, збереження, обліку, перевезення і використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї і вибухових матеріалів“;
 • ліцензії Державного Департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення – при перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (сірчаної та соляної кислоти, ацетону, толуолу, а також хімічних речовин, які містять більш ніж 10 % толуолу, ацетону: розчинників 646,647, ароматичних домішок до моторного палива БТС, КМТА та інших) (Постанова КМУ № 770 от 06.05.2000 р. “Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”).
Юрій Грицай, експерт журналу «Охорона праці і пожежна безпека»

Розсилка новин