Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей
Охорона праці

Вантажно-розвантажувальні роботи вручну

Норми перенесення вантажів вручну

Відповідно до п. 1 підрозділу 14 розділу ІІІ НПАОП 0.00-1.75-15 та Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 грудня 1993 р. № 241, виконувані вручну вантажно-розвантажувальні роботи мають проводитися з дотриманням норм, які обмежують підйом і перенесення важких речей, а саме:

Підіймання та переміщення вантажів

Маса вантажу, кг

при чергуванні з іншою роботою (до 2-х разів на годину) 

10

постійно протягом робочої зміни 

7

При цьому сумарна маса вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати:
з робочої поверхні — 350 кг;
з підлоги — 175 кг
(у масу переміщуваного вантажу включається маса тари і упаковки).
Відповідно до п. 1 підрозділу 14 розділу ІІІ НПАОП 0.00-1.75-15 норма переміщення вантажів постійно протягом робочого дня чоловікам визначена до 30 кг.

Вага переміщуваних вручну вантажів працівниками не повинна перевищувати допустимі норми, встановлені таблицею «Класи умов праці за показниками важкості праці» Додатка 15 до Державних санітарних норм і правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 8 квітня 2014 р. № 248 (далі — Наказ № 248), а саме:

Умови праці

Маса вантажу, що постійно підіймається та переміщується вручну, кг

Чоловіки

Жінки

Оптимальні (легкі)

до 15

до 5

Допустимі (середньої важкості)

до 30

до 7

Шкідливі (важкі)

35 кг і більше

15 кг і більше

 

Відповідно до пунктів 6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 6.1.2.2, таблиці Додатка 4 «Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників» до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 р. № 246, у закладах охорони здоров’я з періодичністю один раз на рік медичному огляду підлягають працівники, які залучаються до:

Виконувана робота

Маса вантажу, кг

жінки

чоловіки

підняття і переміщення ручного вантажу (постійно більш 2-х раз на годину)

більше 7

більше 15

підняття і переміщення вантажу при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину)

більше 15

більше 30

сумарна маса вантажу, який переміщується протягом кожної години зміни

 

• у разі підняття з робочої поверхні

більше 350

більше 870

• у разі підняття з підлоги 

більше 175

більше 435

Водіям автомобілів допускається за їх згодою виконувати роботи з навантаження і розвантаження вантажів масою (одне місце) не більше 20 кг для чоловіків і 7 кг для жінок (п. 1.12 розділу XIV НПАОП 0.00-1.62-12). Переміщення вантажів за масою 1-ї категорії (менше 30 кг) від складу до місця навантаження або від місця розвантаження до складу може проводитися вручну, якщо відстань по горизонталі не перевищує 25 м. До перенесення вручну вантажів вагою 50 кг можуть допускатися особи за професією вантажник (транспортувальник) з відповідним допуском (потрібно пройти медичний огляд). Як виняток, на нестаціонарних місцях допускається переміщення вручну вантажів з масою до 55 кг (одного місця) двома особами (пункти 2.3, 2.4 розділу XIV НПАОП 0.00-1.62-12).

Відповідно до п. 2 підрозділу 14 розділу ІІІ НПАОП 0.00-1.75-15, п. 12.1.8 НПАОП 52.0-1.01-96, п. 10.6.4 НПАОП 51.0-1.03-96 допускається ручне переміщення вантажів з робочої поверхні для чоловіків віком понад 18 років не більше 50 кг та піднімання вантажів масою більше 50 кг — не менш ніж двома чоловіками.

Таким чином, межею шкідливих умов праці при ручному переміщенні вантажів під час вантажно-розвантажувальних робіт для чоловіків є 30 кг, для жінок — 7 кг. Наказ № 248 не містить вимоги щодо сумарної маси вантажу, який переміщується вручну протягом кожної години робочої зміни. Переносити вручну довгомірні вантажі у виробничих приміщеннях може допускатися у разі незначного обсягу робіт.

Вимоги до виробничого персоналу

До самостійних вантажно-розвантажувальних робіт допускається особа віком не молодше 18 років, яка пройшла відповідний інструктаж з питань охорони праці.
Залучені до вантажно-розвантажувальних робіт особи забезпечуються захисними рукавицями, за потреби — спецодягом та спецвзуттям.
У разі переміщення вантажів за ступенем небезпеки 3-ї категорії (пильних матеріалів), залучена особа додатково забезпечується респіратором та захисними окулярами; ступенем небезпеки 4-ї категорії — гумовими фартухом та рукавицями, у разі виконання робіт з ящиковою тарою — молотком для забивання виступаючих з тари цвяхів або кінців металевої обв’язки, а під час виконання робіт в дощову погоду — плащем непромокальним.
Особи, залучені до стропування вантажів з використанням вантажопідіймальних механізмів, повинні пройти спеціальне навчання та інструктаж з питань охорони праці.

Вантажно-розвантажувальні роботи з вантажами за ступенем небезпеки 4-ї категорії виконуються за нарядом-допуском з проведенням цільового інструктажу щодо безпечних умов ведення робіт, наявності додаткових засобів індивідуального захисту та під контролем відповідального керівника робіт (п. 2.3, п. 2.4 розділу XIV НПАОП 0.00-1.62-12).

Роботи з антисептованими лісоматеріалами потрібно проводити з використанням засобів індивідуального захисту (брезентові куртки, штани, гумові чоботи, рукавиці). До вантажно-розвантажувальних робіт з пестицидами повинна допускатися особа, яка має відповідний допуск (посвідчення) на право виконання таких робіт (наприклад, відповідно до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 9).

Забороняється допускати вагітних і жінок, які годують груддю, а також працівників, що мають медичні протипоказання, до роботи з пестицидами (пункти 11, 12 підрозділу 14 розділу ІІІ НПАОП 0.00-1.75-15).

 

У щомісячному додатку до журналу «Охорона праці і пожежна безпека» «Консультант з охорони праці і пожежної безпеки» № 3, 2018 читайте докладніше про:
— нормативну базу;
— класифікація вантажів;
— види вантажів;
— вимоги до вантажно-розвантажувальних майданчиків;
— вантажно-розвантажувальні роботи уручну;
— проведення вантажно-розвантажувальних робіт з використанням засобів механізації;
— вантажопідіймальні механізми, що  керуються з підлоги;
— навантажувачі;
— вантажно-розвантажувальні роботи з небезпечними вантажами;
— використання виробничої тари;
— норми складування

 

Джерело: додаток до журналу «Охорона праці і пожежна безпека» «Консультант з охорони праці і пожежної безпеки» № 3, 2018

Переконайтеся, що ви передплатили журнал і вся необхідна інформація є під рукою!Розсилка новин