Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Що включає навчання з охорони праці

В Типовому «Положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» наведені такі терміни:

Навчання з питань охорони праці — це навчання працівників, учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт;

Спеціальне навчання — є щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці;

Прошу надати роз’яснення:

— чим конкретно відрізняються види навчання: «навчання з питань охорони праці» від «спеціального навчання»!?

— що мається на увазі під термінами  «отримання навичок з питань охорони праці» та терміном «безпечне ведення робіт»!?

Також прошу уточнити, чи правильно я розумію, що при «спеціальному навчанні» проводяться тільки теоретичні заняття, а при «навчанні з охорони праці» проводяться ще й практичні заняття!?

 

«Посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15 та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці України від 23 вересня 1994 р. № 263/121, проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці (п. 4.1 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15; далі — НПАОП 0.00-4.12-05).

«Посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15 та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці України від 23 вересня 1994 р. № 263/121, проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці (п. 4.1 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15; далі — НПАОП 0.00-4.12-05).

Спеціальне навчання з питань охорони праці може проводитись як безпосередньо на підприємстві, так і іншим суб’єктом господарювання, який в установленому Типовим положенням порядку проводить відповідне навчання. У разі здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безпосередньо на підприємстві, спеціальне навчання з питань охорони праці є складовою зазначеної професійної підготовки.

Спеціальне навчання з питань охорони праці проводиться роботодавцем на підприємстві за навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників і затверджуються наказом. Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання проводиться комісією підприємства.

У разі неможливості створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві перевірка знань проводиться комісією спорідненого підприємства або територіального управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці (пункти 4.2–4.4 НПАОП 0.00-4.12-05).

Спеціальне навчання — є щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці; навчання з питань охорони праці — це навчання працівників, учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт (п. 1.7 НПАОП 0.00-4.12-05). Відповідно до розділу 2.1 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) спеціальне навчання і перевірка знань необхідні для осіб, які залучаються до виконання спеціальних робіт, під якими розуміють роботи, до яких ставлять додаткові (підвищені) вимоги безпеки праці.

«Робітники, робота яких пов’язана з авіаційним, автомобільним, морським, річковим, залізничним транспортом, виконанням підривних робіт, зберіганням і застосуванням вибухових матеріалів та отруйних речовин, обслуговуванням підйомно-транспортного устаткування, котельних установок, апаратів і посудин, що працюють під тиском, або зайняті на інших роботах, для яких чинними правилами та інструкціями встановлено особливі вимоги виконання, … повинні мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці» (Розділ «Загальні положення», п. 8 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336).

Вимоги щодо проходження працівниками спеціального навчання визначають нормативно-правові акти, зокрема:

— робота з вибуховими матеріалами — наприклад, пункти 5.5, 5.6, 5.15 Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення (НПАОП 0.00-1.66-13), де передбачено видачу єдиної книжки підривника (майстра-підривника) за формою Додатка 7 до НПАОП 0.00-1.66-13;

— обслуговування об’єктів електроенергетики (крім атомних електростанцій) — наприклад, п. 3.2 Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики, затвердженого наказом Мінпаливенерго від 9 лютого 2004 р. № 75 (ГНД 34.12.102-2004), передбачено отримання кваліфікаційної групи з електробезпеки;

— особи, які залучаються до виконання робіт на об’єктах, пов’язаних з підвищеною пожежною небезпекою (наприклад, робота у котельні) — п. 15 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 р. № 1417; ч. 5 ст. 40 Кодексу Цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 р. № 5403-VI; п. 10.5 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 р. № 71;

— роботи, пов’язані з перевезенням небезпечних вантажів, та проведення вантажно-розвантажувальних робіт з ними — Порядок проведення спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, затверджений постановою КМУ від 31 жовтня 2007 р. № 1285;

— роботи на висоті — п. 1.3 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 27 березня 2007 р. № 62 (НПАОП 0.00-1.15-07);

— керування та обслуговування транспортних засобів, наприклад, навантажувача — п. 7.4.7 Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів (НПАОП 0.00-1.22-08); ескалатора — пп. «в» п. 7.10 Правил будови і безпечної експлуатації ескалаторів (НПАОП 0.00-1.06-77).

Що стосується термінів «отримання навичок з питань охорони праці» та «безпечне ведення робіт», то останній термін аналогічний терміну «безпечність виробничого процесу — властивість виробничого процесу відповідати вимогам безпеки під час його проведення в умовах, установлених нормативними документами та сучасним науково-технічним рівнем» (п. 4.23 ДСТУ 22.93:2014 «Охорона праці. Терміни та визначення понять»), тобто означають здатність дотримуватися вимог безпеки.

Під терміном «навичка» розуміють компоненти знань, реалізовані на рівні несвідомого контролю, коли автоматичні дії зливаються в єдиний процес, де зводиться до мінімуму зайві непотрібні рухи, відповідно й зменшується кількість ризиків. Наприклад, без відповідних професійних навичок не можливо хірургічну операцію, виготовляти складну деталь, читати лекцію. Отже, наявність навичок з безпеки праці (питань охорони праці) вказує на фаховий (професійний) рівень спроможності особи щодо безпечного ведення робіт.

Микола Федоренко,
головний державний інспектор з охорони праці
Територіального управління Держгірпромнагляду у Київській обл. і м. Києві

Матеріал надано редакцією журналу «Охорона праці і пожежна безпека»

Розсилка новин