Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Проведення та документальне оформлення вступних інструктажів

Чи потрібно окремо проводити вступні інструктажі з питань техногенної безпеки, тоді як вступний інструктаж з охорони праці для працівників включає в себе правила поведінки при виникненні аварійних ситуацій, порядок надання першої медичної допомоги потерпілим та інші.
Потрібно вводити окремий (третій) журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки чи достатньо уже окремо існуючих журналів вступних інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки, якщо підприємство машинобудівної галузі не належить до потенційно небезпечних об’єктів?Володимир, Київська обл.

Порядок проведення інструктажів з питань техногенної безпеки на підприємствах регламентують Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15 серпня 2007 р. № 557 (далі — Правила № 557). Вступний інструктаж з питань техногенної безпеки проводиться для набуття практичних навиків попередження аварій і ліквідації їх наслідків з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову) незалежно від їх освіти, стажу роботи за цією професією або посади, а також з особами, які прибули у відрядження на підприємство, для проходження навчальної практики, стажування, підвищення кваліфікації тощо (п. 4.5.1 Правил № 557). Запис про проведення вступного інструктажу здійснюється у Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки за формою, встановленою Додатком 3 до Правил № 557.

Інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки мають проводитись усіма суб’єктами господарювання; інструктаж з питань техногенної безпеки проводять одноразово тільки суб’єкти господарювання, пов’язані з цивільним захистом або небезпечними територіями.

До небезпечних територій відносяться (п. 2.1.1 Правил № 577):

  • території, що зазнали забруднення ґрунтів і земель понад установлені граничнодопустимі концентрації небезпечними для довкілля речовинами внаслідок порушення нормальних умов функціонування потенційно небезпечних об’єктів або об’єктів підвищеної небезпеки (далі — ПНО або ОПН), або аварій, що сталися на ПНО або ОПН, унаслідок аварій на транспорті з викидами небезпечних та шкідливих речовин (паливно-мастильних, біологічних, хімічних, радіоактивних тощо);
  • території, поверхня яких порушена внаслідок землетрусу, зсуву, карстоутворення, ерозії, повені, добування корисних копалин, перезволоження, підвищення кислотності або солей (деградовані землі);
  • зони особливого режиму використання земель, що створюються на місцевості навколо військових об’єктів та об’єктів інших військових формувань, утворених або розташованих на території України відповідно до законодавства України, для забезпечення їх функціонування, збереження озброєння, військової техніки та іншого військового майна, а також захисту населення, господарських об’єктів і довкілля від впливу аварійних ситуацій, стихійного лиха і пожеж, що можуть виникнути на них.

Відповідно до п. 4.5.2 Правил № 557 «навчання персоналу діям та способам захисту на випадок виникнення аварійних ситуацій та аварій на підприємствах, в установах та організаціях проводиться у формі інструктажів та навчань, які проводяться в системі охорони праці, з включенням питань техногенної безпеки, відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого у Мін’юсті 15.02.2005 за № 231/10511».

Тобто, суб’єкти господарювання, не пов’язані з цивільним захистом або небезпечними територіями, можуть суміщати питання техногенної безпеки з інструктажами з питань охорони праці та пожежної безпеки.

Микола ФЕДОРЕНКО,
головний державний інспектор з охорони праці
Територіального управління Держгірпромнагляду у Київській обл. і м. Києві

Матеріал надано редакцією журналу «Охорона праці і пожежна безпека»

Розсилка новин