Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Правомірність переведення керівника служби ОП на посаду інженера

Я працюю керівником служби охорони праці на підприємстві з чисельністю персоналу 276 осіб. Нещодавно керівництво мене перевело на посаду простого інженера (навіть не з охорони праці), пояснюючи це необхідністю скорочення витрат. Звісно, я втратив в зарплаті, а також у службовому статусі.
Чи правомірним було таке рішення керівництва?
Якщо ні, то які нормативні документи було при цьому порушено?
Микола Олександрович, Київ

Перш за все, прямо відповім на Ваше запитання: рішення керівництва було неправомірним.

Враховуючи, що питання скорочення чисельності або ліквідації служби охорони праці, порушення прав працівників служби виникають дуже часто, вважаю за необхідне зупинитись на цьому питанні більш детально.

Нормативно-правова основа створення служби охорони праці Стаття 21 Конституції України встановлює, що кожна людина має право на життя, і обов’язок держави — захищати життя людини.

Стаття 43 Конституції України встановлює право кожного на працю. Ця ж стаття встановлює норму, згідно з якою кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці. На підставі Конституції України права на належні, безпечні та здорові умови праці встановлені і іншими нормативними актами держави: 

  • Кодексом законів про працю України; – Законом України «Про охорону праці»;
  • іншими нормативно-правовими актами (правилами, санітарними нормами, ДБН, держстандартами тощо).

Стаття 15 Закону України «Про охорону праці» регламентує питання створення та функціонування служби охорони праці.  «Стаття 15. Служба охорони праці на підприємстві На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці. На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб… …Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою».

Виконання вимог Закону України «Про охорону праці» забезпечує Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 15 листопада 2004 р. № 255. Вимоги Закону України «Про охорону праці» та Типового положення про службу охорони праці (п. 14) передбачають порядок створення та кількісний склад служби охорони праці, які наведені вище в тексті ст. 15 Закону України «Про охорону праці». В цій статті наведені мінімальні вимоги, встановлені нормативно-правовими актами, які є обов’язковими для всіх підприємств, незалежно від форм власності та видів діяльності. Знижувати ці нормативи не можна, а перевищувати їх чинним законодавством не забороняється.

При бажанні власники (керівники) підприємств можуть передбачати в своїх штатних розкладах більші за чисельністю служби охорони праці та з більш високим рівнем оплати праці персоналу.

Необхідно ще раз наголосити, що Закон України «Про охорону праці» (ст. 15) та Типове положення про службу охорони праці (п. 1.8) забороняють ліквідовувати службу охорони праці. Ліквідація служби охорони праці можлива тільки при ліквідації підприємства. З огляду на поставлене запитання, дії керівництва вашого підприємства — це ліквідація служби охорони праці, що є прямим порушенням вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» та п. 1.8 Типового положення про службу охорони праці, і практично є неправомірними.

Слід відзначити також, що переведення вас з посади керівника служби охорони праці на посаду інженера без вашої згоди також є порушенням вимог чинного законодавства про працю. Це питання може бути розглянуто та вирішено як трудовий спір в порядку, передбаченому КЗпП України.

Василь Харченко, експерт з охороні праці

Матеріал надано редакцією журналу «Охорона праці і пожежна безпека»

Розсилка новин