Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Обучение по охране труда на предприятии

По каким правилам следует проводить обучение по охране труда для аппаратчиков смешивания, занятых на работах с химическими веществами 2 и 3 класса опасности?Можно ли проводить такое обучение на своем предприятии?Игорь, Киев

Відповідно до п. 3.9 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) «перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків».

Оскільки засоби виробництва можуть використовувати електричне та газове обладнання, посудин або апарати, що працюють під тиском або вакуумом, вентиляційне обладнання, працівники перед залученням до роботою з цими засобами виробництва повинні проходити навчання безпечними методам праці, які визначаються відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці.

Працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Тобто роботи, пов’язані з небезпечними (шкідливими) речовинами, передбачають проведення спеціального навчання з питань охорони праці, яке повинно проводитись роботодавцем на підприємстві за навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників і затверджуються наказом. До нормативних документів, за якими проводиться спеціальне навчання, можуть бути включені технологічні регламенти проектних організацій, інструкції з експлуатації заводів-виробників, державні стандарти з безпеки праці та технічних умов, санітарні норми і правила, правила пожежної та екологічної безпеки.

Матеріал надано редакцією журналу «Охорона праці і пожежна безпека»

Розсилка новин