Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Наша компания выполняет работы повышенной опасности по нескольким направлениям:

Наша компания выполняет работы повышенной опасности по нескольким направлениям: монтаж и демонтаж оборудования, его эксплуатация, обслуживание и ремонт. Региональный ЭТЦ считает, что мы должны получать отдельное разрешение на проведение каждого вида этих работ. Однако в новом постановлении Кабмина № 1107 от 26 октября этого года я не нашла об этом ни слова.
Правомерно ли такое требование? Или мы можем получить одно общее разрешение на все виды своей деятельности?
Еще один вопрос: нужно ли получать разрешение на изготовление узлов и деталей оборудования повышенной опасности?

Олександр КАЛАШНЮК,
експерт з охорони праці,
головний технічний інспектор праці
Федерації профспілок
Вінницької області

Відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 (далі — Порядок), дозволи видаються:
а) роботодавцеві — на виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених у додатку 2, або на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зазначених у додатку 3;
б) виробникові або постачальникові машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі — виробник або постачальник) — на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зазначених у додатку 3.
Додатком 2 Порядку визначено перелік робіт підвищеної небезпеки, в тому числі (згідно з п. 2) на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкцію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку. Вказані переліки є вичерпними.
Пунктом 9 Порядку встановлено, що для одержання дозволу, який видає Держгірпромнагляд, роботодавець, виробник або постачальник (уповноважена ним особа) подає особисто чи надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заяву за формою згідно з додатком 4, до якої додається:
— на виконання робіт підвищеної небезпеки — висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт;
— на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки — висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання;
— на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки — висновок експертизи щодо відповідності таких машин, механізмів, устаткування вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
Пунктом 3 Порядку визначено, що висновок експертизи складається за формами, у встановленому порядку затвердженими Держгірпромнаглядом.
Листом Держгірпромнагляду від 18 листопада 2011 р. № 1/02-11/8770 у зв’язку з введенням в дію нового Порядку експертно-технічним центрам було направлено нові форми висновків експертизи, якими потрібно керуватись до їх затвердження в установленому порядку. Формами передбачено, що у висновку експертизи необхідно:вказати роботи згідно з додатком 2 Порядку виключно ті, які виконує суб’єкт господарювання (при видачі висновку щодо виконання робіт підвищеної небезпеки), або вказати обладнання згідно з додатком 3 Порядку виключно те, яке експлуатує суб’єкт господарювання (при видачі висновку на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки).
Листом Держгірпромнагляду від 18 листопада 2011 р. № 1/3-11/8767 надано роз’яснення щодо виконання вимог Порядку. Зокрема, у п. 1 роз’яснення відзначено, що предметом правового регулювання Порядку є процедура видачі або відмови у видачі та інших супутніх дій, пов’язаних з процедурою видачі дозволів. У цьому роз’ясненні відсутня вимога щодо отримання окремого дозволу чи окремого висновку експертизи на кожен заявлений вид робіт чи експлуатацію кожного виду обладнання.
Згідно з постановою Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2695-XII Державному комітету України по нагляду за охороною праці надано право роз’яснення вимог Закону України «Про охорону праці», які є обов’язковими для всіх громадян, підприємств, установ і організацій (п. 4 Постанови).

Тому експертно-технічні центри не уповноважені трактувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо видачі дозволів, і їх вимога про отримання дозволу на кожен вид робіт підвищеної небезпеки є нелегітимною.

Щодо отримання дозволів на виготовлення деталей та вузлів устаткування підвищеної небезпеки, то отримання дозволу на ці види робіт Порядком не передбачено. Дозвіл видається тільки на роботи підвищеної небезпеки, які виконуються при виготовленні цих деталей та вузлів.

М. А. Дорохова, г. Дзержинск Донецкой обл.

Розсилка новин