Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Літо – найактивніший сезон для роботи підлітків. Але є обмеження!

Підліткам, які влаштовуються на роботу, і роботодавцям потрібно знати, що для праці неповнолітніх існують певні обмеження. Наприклад, не допускається праця підлітків у нічні зміни, в небезпечних для здоров’я умовах, шкідливих для зростаючого організму виробництвах.

У сучасних умовах економiчного розвитку основними формами трудової дiяльностi неповнолiтнiх є:
— праця учнiв загальноосвiтнiх шкiл iз виробничим навчанням , а також у
вiльний вiд навчання час (у перiод канiкул тощо);
— праця учнiв професiйно-технiчних i середнiх спецiальних навчальних
закладiв у процесi навчання;
— праця неповнолiтнiх на пiдприємствах та органiзацiях .

Виробничi примiщення, де працюють пiдлiтки, мають вiдповiдати вимогам, встановленим чинною нормативно-технiчною документацiєю.

Вiдповiдно до вимог КЗпП встановленi «Граничнi норми пiдiймання i переміщення важких речей неповнолiтнiми», якi затвердженi наказом Мiнiстерства охорони здоров’я України вiд 22 березня 1996 р. за №59 (табл . 23.2, 23.3). У цьому документi зазначено , що граничнi норми дiють на всiй території України i поширюються на всi пiдприємства, установи, органiзації , навчальнi заклади, а також на юридичних та фiзичних осiб, якi використовують працю пiдлiткiв вiд 14 до 18 рокiв .

Освiтлення виробничих i допомiжних примiщень має задовольняти вимоги, якi передбаченi ДБН В.2.5-28-2006 «Природне i штучне освiтлення». Перевагу слiд надавати природному освiтленню . Застосування тiльки мiсцевого освiтлення суворо забороняється. Свiтловi прорiзи примiщень повиннi забезпечувати значения КПО не менше 4 %. Вiкна , що розташовані із сонячної сторони, необхiдно оснащувати засобами для захисту вiд прямої iнсоляції (козирки, фiранки). Промислове устаткування слiд розмiщувати таким чином, щоб воно не затiнювало робочу зону.

Пiдвишена чутливiсть пiдлiткiв до несприятливих мiкроклiматичних умов пов’язана з недосконалiстю механiзмiв терморегуляцiї i незавершенiстю розвитку серцево-судинної, дихальної i нервової систем. Реакцiя органiзму пiдлiткiв на дiю високої температури навколишнього середовища виражається у збiльшеннi хвилинного об’ єму кровi за рахунок збiльшення частоти серцевих скорочень, що може призвести до виснаження серцевого м’ яза.

Органiзм пiдлiткiв бiльш чугливий до дії промислового пилу. У молодому вiцi несприятливi змiни слизової оболонки верхнiх дихальних шляхiв, а також пневмоконiоз розвиваються в бiльш короткi термiни i перебiгають бiльш несприятливо, нiж у осiб зрiлого вiку, що зумовлено анатомiчними особливостями слизової оболонки та пiдвищеною легеневою вентиляцiєю.

Пiдлiткiв забороняється призначати на роботи, що пов’язанi виключно з пiдiйманням, утриманням або перемiщенням важких речей. До роботи , що потребує пiдiймання та перемiщення важких речей, допускаються пiдлiтки , якi не мають медичних протипоказань, що має бути засвiдчено вiдповiдним лiкарським свiдоцтвом. До тривалої роботи по підійманю та перемiщенню важких речей пiдлiтки до 15 рокiв не допускаються.

Микола Логвісь — лікар з гігієни праці відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Рівненській області.

Джерело: rv.dsp.gov.ua

Завжди актуальні матеріали в журналі
«Охорона праці і пожежна безпека»
Придбати видання

Читайте такожРозсилка новин