Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

ФСС НВВ про організацію медоглядів та витрати на медичну, соціальну допомогу

Які витрати на медичну та соціальну допомогу фінансує Фонд нещасних випадків?

Фахівці Фонду НВВ у листі від 22.03.2017 р. №56-01-3 зазначили, що обов'язки із забезпечення відповідних оздоровчих заходів працівникам  відповідно до вимог чинного законодавства покладено на роботодавців. 

Зокрема, статтею 17 Закону №2694 передбачено, що роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів. Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров'я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я працівника. 

Порядок проведення медоглядів працівників певних категорій затверджений наказом МОЗ від 21.05.2007 р. №246.

Відповідно до статті 16 Закону №1105 застраховані особи мають право на отримання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг, передбачених цим Законом, послуги медичної, професійної реабілітації тощо у разі настання страхового випадку.

При цьому, страховий випадок за соціальним страхуванням від нещасних випадків - це нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання (у тому числі встановлене чи виявлене в період, коли потерпілий не перебував у трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів), що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психічну травму; нещасний випадок або професійне захворювання, яке сталося внаслідок порушення застрахованим нормативних актів про охорону праці, а застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок.

Які витрати бере на себе Фонд нещасних випадків?

Відповідно до статті 42 Закону №1105 Фонд фінансує витрати на медичну та соціальну допомогу, у тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування, медичну реабілітацію, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних засобів пересування тощо, якщо потребу в них визначено висновками МСЕК та індивідуальною програмою реабілітації інваліда (у разі її складення).

Потерпілому, який став інвалідом, періодично, але не рідше одного разу на три роки, а інвалідам I групи щорічно безоплатно за медичним висновком надається путівка для санаторно-курортного лікування. У разі самостійного придбання путівки її вартість компенсує Фонд у розмірі, встановленому правлінням Фонду.

Організація санаторно-курортного лікування інвалідів, які перебувають на обліку в робочих органах виконавчої дирекції Фонду, проводиться відповідно до вимог Положення №49.

Механізм організації цілеспрямованого, своєчасного та ефективного лікування потерпілих виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами визначається Положенням №18.

Згідно з цим Положення, лікування потерпілих здійснюється за прямими наслідками страхового випадку виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами.

Окремо у листі Фонд зупинився на питанні, як годують потерпілих, що лікуються. 

Порядок забезпечення додатковим харчуванням потерпілих виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами визначається Положенням №42.

Відповідно до цього Положення, додаткове харчування призначається потерпілим за прямими наслідками ушкодження здоров'я в результаті нещасних випадків (травм) на виробництві або професійних захворювань з метою забезпечення підвищеної потреби організму потерпілого у харчових речовинах, попередження виникнення недостатності незамінних харчових речовин, використання лікувально-профілактичних властивостей окремих харчових продуктів, які попереджують прогресування деяких професійних захворювань та наслідків нещасних випадків на виробництві, на конкретно визначений строк за раціоном, який складає дієтолог чи лікуючий лікар та затверджує МСЕК.

Джерело: news.dtkt.ua

Завжди актуальні матеріали в журналі
«Охорона праці і пожежна безпека»
Придбати видання

 

 

Розсилка новин