Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Безпека праці під час весняно-польових робіт

Весняно-польові роботи – напружений етап річного циклу агропромислового виробництва. Зокрема, у березні-квітні сільськогосподарськими підприємствами виконується біля третини річного обсягу польових тракторних і, майже така ж частка транспортних робіт.

У цей час значно зростають обсяги та інтенсивність виконання відповідних технологічних операцій, пов’язаних з посівною кампанією, зокрема, зростає кількість осіб, що беруть участь у виробництві, у тому числі, за рахунок тимчасово залучених, збільшується кількість задіяної техніки, тривалість сільськогосподарських робіт протягом доби тощо.

Все це об’єктивно збільшує вірогідність травматизму, особливо при недотриманні вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки і внаслідок неналежної організації робіт.

Умови праці у сільськогосподарському виробництві мають свої особливості. В основному польові роботи виконуються на значній відстані від виробничої бази. Через це понижується контроль за безпекою працюючих зі сторони роботодавця. У цих умовах підвищується особиста відповідальність особи, відповідальної за безпечне проведення робіт та механізаторів – безпосередніх виконавців робіт з підвищеною небезпекою.

Під час проведення весняно-польових робіт найчастіше (понад 40 %) нещасні випадки трапляються безпосередньо на полях та дорогах.

Причинами настання цих нещасних випадків є:

- порушення трудової і виробничої дисципліни;

- порушення Правил дорожнього руху;

- порушення вимог безпеки праці під час експлуатації транспортних засобів та обладнання.

Серед інших причин нещасних випадків: допуск до роботи без проведення відповідного навчання та перевірки знань з питань охорони праці; невиконання вимог інструкцій з охорони праці; недосконалість технологічних процесів; незадовільний технічний стан машин, сільськогосподарської техніки і обладнання тощо.

Виходячи з аналізу причин і обставин виробничого травматизму за останні роки та враховуючи рекомендації комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві, Управління Держпраці у Чернігівській області рекомендує суб’єктам господарювання, роботодавцям напередодні розгортання весняно-польових робіт посилити профілактичну роботу по запобіганню виробничого травматизму в поточному році, організувати роботу згідно з вимогами законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, а саме:

- організувати навчання, перевірку знань та інструктажів з питань охорони праці;

- забезпечити працюючих спецодягом, засобами індивідуального захисту, аптечками, питною водою та засобами пожежегасіння;

- відвести місце для відпочинку, споживання їжі та паління;

- не допускати до роботи осіб, які не пройшли медичний огляд;

- не допускати до роботи хворих працівників, перевтомлених, тих, які знаходяться в нетверезому стані, або тих, що не пройшли інструктажі з питань охорони праці;

- провести заходи щодо посилення трудової та виробничої дисципліни;

- для виконання технологічних процесів не допускати машини і обладнання, які мають технічні несправності;

- заміняти, регулювати та очищати робочі органи машини дозволяється тільки при непрацюючому двигуні трактора, після того, як будуть опущені або встановлені на підставки робочі органи;

- не допускати експлуатацію машин без огороджень рухомих елементів;

- під час агрегатування трактора з причіпними машинами необхідно зашплінтувати з’єднувальний пристрій. Агрегати, до складу яких входять причіпні машини з робочим місцем, обладнати двосторонньою сигналізацією;

Причіп та навіску машин і обладнання на трактор необхідно виконувати удвох. Працівник, який здійснює зчіпку (навіску), не повинен стояти на шляху руху трактора, а зчіпку починати тільки після сигналу тракториста. З’єднувати причіпну сергу з причіпним пристроєм машин потрібно тільки при зупиненому тракторі і включеній передачі.

На навісних сівалках робота сівальника забороняється. Сівальник під час виконання робіт повинен бути одягнений в спецодяг, спецвзуття, використовувати засоби індивідуального захисту (захисні окуляри, респіратор). Сівальнику забороняється під час руху агрегату переходити з сівалки на сівалку, працювати при знятих огородженнях рухомих частин, очищати руками робочі органи.

При застосуванні гербіцидів та пестицидів в полі необхідно пересвідчитись, що в зоні роботи агрегату та на прилеглих полях не працюють люди, а в разі виконання на цих полях агротехнічних операцій, в подальшому витримати карантинні строки, які встановлені для певного виду пестицидів.

Джерело: Управління Держпраці у Чернігівській областіРозсилка новин