Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Охорона праці у супермаркетах

Держпраці навела Правила охорони праці на об’єктах роздрібної торгівлі. По суті, це методичні рекомендації, в яких наводяться головні вимоги безпеки праці на таких об’єктах.

Частина 1. Для роботодавців

Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі (далі — Правила) розповсюджуються на всі підприємства, заклади роздрібної торгівлі України, а також інші відомства та організації, незалежно від форм власності.

Правила встановлюють загальні вимоги щодо охорони праці, виробничої гігієни та пожежна безпека до приміщень, будівельних споруд, систем водопостачання, освітлення, опалення, каналізації та вентиляції, організації технологічних процесів та робочих місць, експлуатація торгово-технологічного та холодильного обладнання.

Правила є обов’язковими для всіх працівників роздрібної торгівлі, незалежно від форм власності, фахівців з питань охорони праці, інженерно-технічних працівників.

3.3. Роботодавець (керівник) об’єкта роздрібної торгівлі та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил, покладених на них завдань та функціональних обов’язків, відповідно до чинного законодавства.

Вимоги до роботодавця

3.4. Роботодавець (керівник) зобов’язаний:

 • створити службу охорони праці або призначити відповідальну особу, яка має забезпечити рішення конкретних питань охорони праці;
 • затвердити інструкції щодо обов’язків, прав та відповідальності за виконання покладених на них функцій;
 • створити в кожному структурному підрозділі та на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, забезпечити дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці та пожежну безпеку;
 • розробити і затвердити положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці та пожежну безпеку, що діють у межах об’єкта і встановлюють правила виконання робіт;
 • забезпечити організацію та проведення медичних оглядів працівників;
 • забезпечити організацію навчання та перевірку знань працівників з охорони праці;
 • здійснювати постійний контроль за виконанням працівниками технологічних процесів, правил роботи з машинами, механізмами, обладнанням та іншими засобами виробництва, використання засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт згідно з вимогами охорони праці та пожежної безпеки.

3.9. Для перевірки працівників з питань охорони праці та пожежної безпеки на об’єкті наказом власника (керівника) створюється комісія, яку очолює його заступник (головний інженер).

3.12. Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність згідно з діючим законодавством.

4.4.2. Евакуаційні проходи, виходи, коридори, тамбури, сходи не дозволяється захаращувати будь-якими предметами, тарою, товарами та обладнанням, а також використовувати їх для окремих робіт.

4.4.3. Закриття на замок дверей евакуаційних виходів під час роботи забороняється. Допускається застосування внутрішніх запорів, які легко відкриваються.

4.4.4. Розташування технологічного обладнання на об’єктах торгівлі не повинно заважати використанню службових сходів та маршів для евакуації відвідувачів.

4.4.8. Не допускається встановлювати на шляхах евакуації роздільні та двері, які крутяться, турнікети, а також гвинтові сходи. Двері на шляхах евакуації повинні відкриватися назовні.

7.2.2.3. Роботодавець (керівник) наказом за об’єктом визначає відповідальну особу за експлуатацію, контроль за технічним станом та обслуговуванням вентиляційного обладнання.

7.2.2.4. Експлуатаційний режим роботи установок (системних) вентиляцій повинен бути визначений робочими інструкціями, в яких передбачаються терміни профілактичного обслуговування вентиляційних камер, повітряних, фільтрів та іншого вентиляційного обладнання, а також заходи пожежної безпеки, порядок дій обслуговуючого персоналу при виникненні пожеж або аварій.

10.1.2. Безпека технологічних процесів повинна бути забезпечена:

 • вибором форм і методів їх організації;
 • складом торгових та виробничих приміщень;
 • розміщенням торгово-технологічного обладнання та організації робочих місць;
 • способом зберігання та транспортування товарів;
 • професійним відбором та навчанням працюючих;
 • застосуванням засобів захисту робочих.

10.1.3. Організація робочого місця повинна забезпечити найменшу затрату сил і час продавця на виконанні технологічних процесів.

10.1.4. Робочі місця продавців повинні забезпечуватися необхідним обладнанням відповідно до норм технічного забезпечення торгових об’єктів.

11.3.3. Для забезпечення справного стану холодильного обладнання та установок, їх безпечної експлуатації власник (керівник) зобов’язаний:

 • забезпечити холодильні установки необхідним штатом обслуговування персоналу або укласти договір із спеціалізованими організаціями на комплексне технічне обслуговування;
 • призначити особу, відповідальну за справність стану, правильну та безпечну експлуатацію холодильних установ;
 • розробити інструкції з експлуатації (обслуговування) холодильних установ;
 • організувати навчання та перевірку знань персоналу, що використовує установки.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин