Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Оформлення результатів перевірки знань з безпеки праці

Какую запись делать в удостоверении о проверке знаний рабочим в подразделениях предприятия: писать полностью Правила безопасной эксплуатации сосудов, грузоподъемных кранов и т. д. (полностью название НПАОП), писать отдельные главы или разделы или же номер и название инструкции по охране труда?
Світлана Василівна, Донецька обл.

Результати перевірки знань з питань охорони праці при роботах підвищеної небезпеки, а також там, де є потреба у професійному доборі, до виконання яких допускається працівник, оформлюється Протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, при цьому в протоколі та посвідченні у стислій формі зазначається перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань. Видача посвідчень є обов’язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки (пункти 3.14, 3.15 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4-12-05).

Отже, базовим документам який вказує на проходження працівником навчання та перевірки знань з питань охорони праці є Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, де назва нормативних документів має бути вказана повністю. У Посвідченні допускається скорочена назва основних нормативних документів, за якими проводиться перевірка знань.

Слід зазначити, що відповідно до п. 3.9 НПАОП 0.00-4.12-05 «перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків». Тобто робітники повинні проходити перевірку знань за інструкціями з охорони праці, експлуатаційною та технологічною документацією, пов’язаною з виконанням ними своїх професійних обов’язків, за правилами надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правилами поведінки у разі виникнення аварії.

Матеріал надано редакцією журналу «Охорона праці і пожежна безпека»

Розсилка новин