Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Нагляд за дотриманням вимог Типового положення

Які саме питання та документи мають право перевіряти працівники Держгірпромнагляду під час нагляду за дотриманням вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці?

Згідно з пп. 28 п. 4 Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 р.  № 408/2011, Держгірпромнагляд України визначає порядок проведення навчання і перевірки знань з питань промислової безпеки, охорони праці посадових осіб та інших працівників, здійснює нагляд за дотриманням вимог цього порядку.

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначені Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

На виконання вимог законодавства наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11 серпня 2011 р. № 826 затверджено Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України (далі — Положення) та уніфіковану форму Акта перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта) (далі — Акт). Положення встановлює процедуру проведення перевірок під час здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законів та інших нормативно-правових актів, а відповідний Акт містить питання, пов’язані з перевіркою дотримання нормативно-правових актів з охорони праці в частині проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

Матеріал надано редакцією журналу «Охорона праці і пожежна безпека»

Розсилка новин