Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Документація підприємства з питань ЦЗ та ТБ

На підприємстві була перевірка з пожежної безпеки. В ІІ розділі акту перевірки було вказано, що на підприємстві не розроблено наказів, положення, інструкцій, розпоряджень щодо виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки. Підприємство не є ПНО, налічує 11 працівників. Всі працівники пройшли вступний інструктаж з техногенної безпеки із записом в журналі. Чи розповсюджуються ці всі вимоги на підприємство з такою кількістю працівників?

Згідно з Правилами техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затвердженими наказом МНС України від 15 серпня 2007 р. № 557, галузь їх застосування така:

1.1. Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях визначають загальні вимоги до організації техногенної безпеки як складової частини цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях та на небезпечних територіях і є обов’язковими для виконання керівниками органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівниками та посадовими особами підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, фізичними особами».
Таким чином, ці Правила розповсюджуються на усі підприємства, установи та організації. Відповідно до п. 3.1. цих Правил, керівники та посадові особи об’єктів повинні забезпечувати виконання вимог техногенної безпеки шляхом:

— додержання вимог цих Правил, норм і стандартів техногенної безпеки в сфері цивільного захисту, а також виконання приписів посадових осіб органів державного нагляду (контролю);
— розроблення та затвердження положень, інструкцій щодо виконання вимог техногенної безпеки на об’єктах, здійснення постійного контролю за їх дотриманням;
— організації навчання персоналу дій у разі виникнення аварійних ситуацій та аварій;
— організації заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
— фінансування витрат у порядку та обсягах, необхідних для повного і якісного забезпечення вимог техногенної безпеки.

Перелічені вимоги розповсюджуються на усі підприємства. А ось наступний пункт 3.1.1. починається зі слів: «Керівники ПНО або ОПН, крім того, повинні забезпечити:…» — і там визначено додаткові вимоги до таких об’єктів. Тому зазначена у запитанні читача вимога розробити на підприємстві накази, положення, інструкції, розпорядження щодо виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки, є обґрунтованою.

Журнал "Охорона праці і пожежна безпека" №3, 2016

Розсилка новин