Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Архів номерів

Презентаційний випуск

ЗМІСТ ЖУРНАЛУ

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ. ЗАКОНОДАВСТВО
Сучасний стан, проблеми та перспективи реформування наглядової діяльності ДСНС

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ
Відповідає Держпраці

ПОДІЇ
Турбота про безпеку співробітників і громадян

БЕЗПЕКА ПРАЦІ
Перевезення небезпечних вантажів: основні вимоги

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ. ЗАКОНОДАВСТВО
Атестація робочих місць: практика у будівництві

БЕЗПЕКА ПРАЦІ. ЗІЗ
«Восток-Сервіс» — шлях до успіху
Про проблеми застосування евакуаційних апаратів

СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ
Огляд міжнародних стандартів з управління ризиками. Група кількісних методів

ЗАПИТАННЯ ДО ЕКСПЕРТА
Журнал відповідає читачам

ЗМІСТ — 2018
Перелік матеріалів, опублікованих у журналі «Охорона праці і пожежна безпека» у 2018 році

 

ЗМІСТ ДОДАТКА

Аудит відповідності СУОП статті 13 Закону України «Про охорону праці». Частина ІІ
Усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань
Регламентація визначення причин нещасних випадків

Крок сімнадцятий
Перевірити ефективність профілактичних заходів щодо недопущення повторення нещасних випадків на виробництві (в разі наявності нещасних випадків протягом попереднього та поточного років)

Приклади віднесення причин до відповідного коду класифікатора

Крок вісімнадцятий
Перевірити наявність комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці

Крок дев’ятнадцятий
Перевірити функціонування системи контролю за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці

Крок двадцятий
Перевірити організацію пропаганди безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці

Додаток до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, профзахворювань і аварій на виробництві
Акт № ___про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом

Таблиця 1
Основні вимоги охорони праці для виробничих структур підприємства

Розсилка новин