Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Закотянський Валерій

Начальник відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку Управління Держпраці у Хмельницькій області.

З 1996–2001 — здобув вищу освіту за спеціальністю інженер-хімік-еколог в Хмельницькому технологічному університеті.

2002 — служив в рядах збройних сил України, зокрема в Міністерсті надзвичаних ситуацій (МНС), в 2003 році звільнився зі збройних сил України у званні сержанта МНС.

З 2004–2006 — працював інженером з охорони праці в Хмельницькому райавтодорі.

2007 — Держнаглядохоронпраці, головний спеціаліст відділу організації державного нагляду, управління охорони праці та розслідування нещасних випадків.

2009 — Держгірпромнагляд (Державний Комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду), в. о. начальника, а потім і начальник відділу організації державного нагляду, управління охорони праці та розслідування нещасних випадків.

2015 і по сьогодні — Держпраця (Державна служба України з питань праці) — начальник відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку Управління Держпраці у Хмельницькій області.

Здійснює державний нагляд (контроль) в галузях будівництва, транспорту, зв’язку (в окремих випадках за дорученням керівника в інших галузях), на об’єктах котлонагляду та підйомних споруд в межах визначених адміністративно-територіальних одиниць Хмельницької області:

 • за дотриманням суб’єктами господарювання (виробничими об’єктами) законодавчих, міжгалузевих, галузевих та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки;
 • за відповідністю вимогам правил і норм з охорони праці діючих і тих, що будуються (реконструюються) об’єктів виробничого, соціально-культурного і побутового призначення, а також технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів і приладів;
 • за одержанням роботодавцями дозволів (реєстрацією декларацій) в органах Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 • за створенням безпечних умов праці на робочих місцях для жінок, неповнолітніх та інвалідів;
 • за виготовленням, монтажем, налагодженням, експлуатацією і ремонтом машин, механізмів, обладнання, транспортних засобів та інших засобів виробництва згідно з вимогами нормативних актів про охорону праці;
 • за наявністю паспортів, сертифікатів та іншої технічної документації на машини, механізми, устаткування (обладнання), що застосовуються на виробництві;
 • за відповідністю машин, механізмів та іншого обладнання, що придбані за кордоном, вимогам вітчизняних нормативних актів з охорони праці;
 • за функціонуванням системи управління охороною праці відповідно до вимог законодавства з охорони праці;
 • за проведенням в повному обсязі медичних оглядів працівників;
 • за факторами виробничого середовища та виробничих операцій, наявність та виконання яких можуть шкодити здоров’ю працівників;
 • за виконанням заходів щодо запобігання виникненню професійних захворювань;
 • за дотриманням вимог санітарних норм та правил;
 • за забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту і утриманням їх відповідно до нормативних актів, а також забезпеченістю робітників інструкціями з охорони праці за професіями і видами робіт;
 • за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці;
 • за проведенням роботодавцями лабораторних досліджень умов праці;
 • за забезпеченням працівників, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, лікувально-профілактичним харчуванням та наданням інших пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці відповідно до чинного законодавства;
 • за роботою служб охорони праці та інших структурних підрозділів підприємства щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці;
 • за проведенням інструктажу, навчанням і перевіркою знань працівників з питань охорони праці, а також за організацією підвищення їх кваліфікації з цих питань;
 • за ознайомленням під розпис працівників з умовами праці, а також з пільгами й компенсаціями, що належить одержувати працівникові за шкідливі умови праці;
 • за забезпеченням працівників нормативними актами про охорону праці;
 • за врученням працівникам посадових інструкцій, опрацьованих відповідно до вимог законодавчих та інших нормативних актів, а також за виконанням цих інструкцій;
 • за складанням переліку робіт з підвищеною небезпекою та його дією, а також відповідністю працівників на таких роботах установленим вимогам;
 • за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю;
 • за дотриманням вимог законодавства про зайнятість населення з питань дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; провадження діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштування;
 • за дотриманням вимог законодавства про рекламу щодо реклами про вакансії (прийом на роботу);
 • за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичними особами, які використовують найману працю, законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів у частині: реєстрації у регіональному відділенні Фонду соціального захисту інвалідів, подання звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів;
 • за додержанням робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (управління у Хмельницькій області, відділення в районах і містах обласного значення) законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині здійснення профілактичних заходів з охорони праці, призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;
 • за діяльністю робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (управління у Хмельницькій області, відділення в районах і містах обласного значення).
 • розглядає заяви та додані документи для реєстрації великотонажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

Бере участь:

 • в роботі комісій з спеціального розслідування нещасних випадків і аварій на виробництві;
 • в комісіях з перевірки знань посадових осіб та працівників з питань охорони праці, а також професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою;
 • в опрацюванні заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці на підконтрольних підприємствах, а також у роботі комісій щодо атестації робочих місць;
 • у надані допомоги підприємствам, організаціям та установам у вирішенні питань пов’язаних із застосуванням законодавства про охорону, гігієну праці, законодавства про працю, зайнятість, та інших питань, що входять до компетенції відділу.

Розсилка новин